Now showing items 21-40 of 53

  • Электронная коммерция на промышленных предприятиях 

   Нецвєтаєв, Володимир Анатолійович (Видавництво НГУ, 2014)
   Обобщен имеющийся опыт использования электронной коммерции в условиях промышленных предприятий, выполнен контент-анализ на сайтах предприятий угольно-энергетического и горно-металлургического комплексов (на примере Украины), ...
  • Електропостачання глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт: монографія 

   Шкрабець, Федір Павлович; Остапчук, Олександр Володимирович (видавництво НГУ, 2014)
   З урахуванням перспектив розвитку підприємств з видобутку корисних копалин підземним способом підвищення ефективності електропостачання глибоких горизонтів шахти може бути досягнуте за рахунок переведення на ...
  • Фізична культура і психофізичний тренінг студентів:від теорії до практики 

   Приходько, Володимир Васильович; Самойлов, Микола Григорович; Шабанова, Юлія Олександрівна (видавництво НГУ, 2014)
   Розкрито теоретичні та практичні аспекти підготовки студентів як свідомих та діяльних осіб, котрі піклуються про власне здоров’я. Для розв’язання цієї актуальної проблеми потрібно, окрім іншого, ...
  • Авторське право і суміжні права : зб. нормат.-прав. актів 

   Кірін, Роман Станіславович; Хоменко, Володимир Львович (Видавництво НГУ, 2014)
   До збірника увішли укази президента України, постанови та розпоря- дження Кабинету Міністрів України, відомчі нормативні аки, що стосуються авторського права і суміжних прав, а також нормативні документи з ...
  • Основы теории и принципы построения автоматических весоизмерительных комплексов в горнорудной промышленности: монография 

   Жуковицький, Володимир Іванович (видавництво НГУ, 2014)
   Посвящена теории и принципам построения автоматических весоизмерительных комплексов для взвешивания груза в потоке на ленте конвейера, а также взвешивания в движении большегрузных автомобилей на ...
  • Створення навчальної літератури для вищої школи : навч. посіб. 

   Салов, Володимир Олександрович; Шабанова, Юлія Олександрівна; Ільченко, Ольга Никифорівна (видавництво НГУ, 2014)
   На підставі досвіду видавничої діяльності Національного гірничого університету описано процес розробки науково-методичного забезпечення вищої освіти й процедуру попереднього розгляду рукописів навчальної ...
  • Повышение эффективности работы монорельсовых дорог при подготовке запасов угля к очистной выемке : монография 

   Ширін, Леонід Никифорович; Расцвєтаєв, Валерій Олександрович; Коваль, Олександр Іванович (видавництво НГУ, 2014)
   Рассмотрены вопросы повышения эффективности работы подвесных монорельсовых дорог при подготовке запасов угля к очистной выемке в условиях шахт Западного Донбасса. Предложены ресурсосберегающие ...
  • Процессы очистных работ на пластах угольных шахт: учебник 

   Харченко, Володимир Васильович; Овчинников, Микола Павлович; Сулаєв, Віктор Іванович; Гайдай, Олександр Анатолійович; Руських, Владислав Васильович (видавництво НГУ, 2014)
   Учебник состоит из девяти глав, последовательность подачи материала направлена на формирование у студентов системного восприятия процессов горного производства в период добычи полезного ископаемого. ...
  • Кинематическая модель оползневых склонов: монография 

   Зуска, Ада Василівна (видавництво НГУ, 2014)
   Используя опыт многих ученых в изучении оползневых процессов и методов борьбы с ними, обобщено виды оползней на естественных склонах балок, сло- женных лёссовыми породами, приведены результаты исследований динамики ...
  • Охорона праці при геологорозвідувальних роботах: навч. посіб 

   Голінько, Василь Іванович; Безщасний, Олександр Вікторович (видавництво НГУ, 2014)
   Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням до- пустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах геологічного ...
  • Хімія : навч. посіб 

   Єгоров, Павло Олексійович; Мешко, Володимир Дмитрович; Нетяга, Ольга Борисівна; Свєткіна, Олена Юріївна; Тарасова, Ганна Володимирівна; Темченко, Ольга Іванівна (видавництво НГУ, 2014)
   Викладено основи атомно-молекулярної теорії, будови атомів, періодичного закону і періодичної системи Д.І. Менделєєва та хімічного зв’язку. Наведено застосування теорії енергетики хімічних реакцій, відомості ...
  • Технологія та безпека виконання вибухових робіт. Практикум : підручник для ВНЗ 

   Соболєв, Валерій Вікторович; Усик, Ігор Іванович; Терещук, Роман Миколайович (видавництво НГУ, 2014)
   Наведено приклади розв’язання типових задач з гірничовибухової справи. Такі довідкові дані, як параметри вибухових речовин, засоби підривання, влас- тивості гірських порід і т. ін. подані у таблицях, така форма подання ...
  • Випадкові процеси : навч. посіб 

   Новицький, Ігор Валерійович (видавництво НГУ, 2014)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Випадкові процеси” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття теорії випадкових ...
  • Практикум з інтегрування функцій однієї змінної: навч. посіб. 

   Уланова, Наталія Петрівна; Приходько, Віра Володимирівна (видавництво НГУ, 2014)
   Викладено основні методи інтегрування. Матеріал проілюстровано детальним розв’язанням численних прикладів. Наведено розробки аудиторних занять (до прикладів додано відповіді), а також варіанти самостійних робіт. ...
  • Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в українському суспільстві 

   Мосьондз, Марина Володимирівна (видавництво НГУ, 2014)
   Присвячено актуальній темі конструювання інтеграційних практик сучасної молоді. Обґрунтовано застосування поняття інтеграції для дослідження процесу включення молоді в суспільства з урахуванням ...
  • Контроль взрывоопасности газовых смесей при аварийных загазированиях горных выработок шахт 

   Голінько, Василь Іванович; Білоножко, Олександр Вікторович; Білоножко, Василь Вікторович (видавництво НГУ, 2014)
  • Управління потоками вугільної продукції та стійким функціонуванням збиткових шахт України 

   Трифонова, Олена Василівна; Кравець, Олеся Юріївна (видавництво НГУ, 2014)
   Розглянуто нові наукові підходи до управління потоками товарної продукції вугільних шахт державної форми власності з метою підвищення стійкості їх роботи та ефективності використання економічних ресурсів. ...
  • Системний підхід у вищій школі: підруч. для студ. магістратури 

   Шабанова, Юлія Олександрівна (видавництво НГУ, 2014)
   Надано повний обсяг змістовного забезпечення нормативної дисципліни «Системний підхід у вищій школі» навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Розглянуто загально-теоретичні ...
  • Міжнародна академічна мобільність молодих учених Дніпропетровщини як прояв глобалізаційних процесів у сучасному світі 

   Шевчук, Марина Олександрівна; Власов, Сергій Федорович; Колісник, Лариса Олексіївна; Безус, Роман Миколайович; Мосьондз, Марина Володимирівна (видавництво НГУ, 2014)
   Подано результати соціологічного дослідження, що проводилося з метою вивчення характеру міжнародної академічної мобільності молодих учених України та Дніпропетровського регіону. Проаналізовано ініціаторів та ...
  • Особистий довідник студента з вищої математики (шоста частина) 

   Горбатов, Микола Іванович; Сдвижкова, Олена Олександрівна (видавництво НГУ, 2014)
   Шоста частина «Особистого довідника студента» містить у собі складову навчального курсу вищої математики з розділу «Функції кількох змінних». Автори намагались у стислій формі сформулювати алгоритмічні приписи до ...