Now showing items 1-20 of 53

  • Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт 

   Табаченко, Микола Михайлович; Дичковський, Роман Омелянович; Фальштинський, Володимир Сергійович; Медяник, Володимир Юрійович; Руських, Владислав Васильович (видавництво НГУ, 2012)
   Наведено короткі описи призначення, складу, будови і технічних характеристик засобів механізації очисних та підготовчих робіт і підземного транспорту, а також найбільш перспективних машин і обладнання, які ...
  • Совершенствование рамной крепи протяженных выработок угольных шахт: монография 

   Скобенко, Александр Васильевич; Хозяйкина, Наталья Владимировна; Дерыш, Виталий Владимирович (НГУ, 2014)
   Предложена методика оптимального проектирования протяженных выработок. Обосновано, что экономически не целесообразно ориентироваться на безремонтную эксплуатацию выработки, поскольку в условиях большой ...
  • Ефективність інформаційних систем: навч. посіб. 

   Нецветаєв, Володимир Анатолійович; Кочура, Євген Віталійович; Манелюк, Лілія Анатоліївна (НГУ, 2014)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів напряму 7.030502 Економічна кібернетика та програми нормативної дисципліни "Ефективність інформаційних систем". Відображено основні показники ...
  • Складальне креслення 

   Ванжа, Геннадій Купріянович; Жовтяк, Опанас Семенович; Якушева, Олена Олександрівна; Вернер, Ілля Володимирович (Видавництво НГУ, 2014)
   Зміст навчально-наочного посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Гірництво», зокрема – програмі дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка». Мета посібника ...
  • Підвищення ефективності використання протипилових респіраторів на гірничих підприємствах 

   Голінько, Василь Іванович; Голинько, Василий Иванович; Чеберячко, Сергій Іванович; Черебячко, Сергей Иванович; Чеберячко, Юрій Іванович; Черебячко, Юрий Иванович; Яворська, Олена Олександрівна; Яворская, Елена Александровна; Тихоненко, Валерія Валентинівна; Тихоненко, Валерия Валентиновна (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2014)
   Working conditions of miners according to dust factor are characterized. Highest dustiness of separate working areas is shown. Peculiarities of respiratory protective devices selection to resist dust aerosol are highlighted. ...
  • Тормозные устройства шахтных локомотивов 

   Таран, Ігор Олександрович; Новицький, Олексій Володимирович (Видавництво НГУ, 2014)
   Посвящена обоснованию параметров тормозной системы шахтного локомотива, обеспечивающих повышение значений реализуемой локомотивом тормозной силы и устойчивости движения в колее, а также разработке методических рекомендаций ...
  • Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Транспортне право» 

   Кострюков, Сергій Володимирович (НГУ, 2014)
   Подано Навчально-методичне забезпечення всіх видів освітньої діяльності з дисципліни “Транспортне право”
  • Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. 

   Ус, Світлана Альбертівна; Коряшкіна, Лариса Сергіївна (видавництво НГУ, 2014)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії ...
  • Ветроэнергетика. Информационно-аналитический обзор по альтернативной энергетике: монография 

   Тарасов, Сергей Васильевич; Шкрабец, Федор Павлович; Задонцев, Владимир Антонович; Отчич, Сергей Валерьевич (видавництво НГУ, 2014)
   Представлены итоги и прогнозы развития мирового рынка ветроэнергетики, включая результаты деятельности ведущих стран мира, а также стран СНГ, в том числе Украины. Приведены результаты анализа мирового рынка наземной и ...
  • Історія держави і права України 

   Швидько, Ганна Кирилівна (Видавництво НГУ, 2014)
   Надано методичні поради студентам щодо вивчення основних проблем історії розвитку української державності та права з найдавніших часів до сьогодення. Акцентоване увагу на ключових поняттях курсу, сформульовано питання ...
  • Механика шахтного подъема: монография. 

   Ильин, Сергей Ростиславович; Ильина, Светлана Сергеевна; Самуся, Владимир Илльич (НГУ, 2014)
   Изложены теоретические основы комплексной механики взаимодействия упругих звеньев шахтных подъемных установок, эксплуатирующихся в сложных горнотехнических условиях стволов, которые находятся в зонах ...
  • Формування просторової інформації для державного земельного кадастру : монографія 

   Трегуб, М.В. (видавництво НГУ, 2014)
   У монографії узагальнено технічні та правові особливості формування просторової інформації для державного земельного кадастру України. Досліджено історичні особливості створення систем реєстрації в ...
  • Числові та степеневі ряди. Приклади їх застосування: навч. посіб. для студ. напряму підгот. 6.050301 Гірництво 

   Бугрим, Ольга Володимирівна; Бойко, Любов Йосипівна (видавництво НГУ, 2014)
   Розглянуто основні питання теми: поняття числового ряду, його суми та збіжності; властивості збіжних рядів, необхідні й додатні умови збіжності числових додатних рядів; знакозмінні, зокрема знакопереміжні ...
  • Устойчивость подготовительных выработок с неустойчивой почвой в зоне влияния очистных работ: монография 

   Терещук, Роман Николаевич; Лозовский, Сергей Петрович (НГУ, 2014)
   Изложены результаты исследований способа крепления и поддержания подготовительных выработок с учетом установленных автором закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния породного массива ...
  • Основи теорії спотворень 

   Рябчій, Валерій Архипович; Рябчій, Владислав Валерійович; Трегуб, Юлія Євгенівна (Видавництво НГУ, 2014)
   У цьому навчальному посібнику викладено основні положення теорії спотворень, що виникають під час зображення поверхні еліпсоїда і поверхні кулі на площині, а також поверхні еліпсоїда на поверхні кулі. Висвітлено загальні ...
  • Stress-strain state of rock mass while mining flat coal seam under protected objects 

   Яворський, Андрій Васильович; Яворська, Олена Олександрівна; Кошка, Олександр Григорович; Токар, Лариса Олександрівна; Сердюк, Володимир Петрович (Видавництво НГУ, 2014)
   The monograph concerns the problems of determining rules of stress-strain state change of two-layer rock mass “washes-carbon” while mining flat coal seam under protected objects by the example of mines in Western Donbass. ...
  • Проекційне креслення 

   Ванжа, Геннадій Купріянович; Балашов, Сергій Васильович; Кузнецова, Тетяна Анатоліївна; Федоскіна, Олена Валеріївна (Видавництво НГУ, 2014)
   Зміст навчально-наочного посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Гірництво», зокрема – програмі дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка». Мета посібника – методичне ...
  • Основи гідрології : навч. посіб. 

   Рудаков, Дмитро Вікторович (видавництво НГУ, 2014)
   The textbook outlines the basics of ground water theory and provides brief and comprehensive information on such important issues of hydrogeology as water resources and their availability, ground water origins ...
  • Нестационарные прикладные задачи гетерогенных течений в подводных пульпопроводах: монография 

   Кириченко Володимир Євгенович (Издательство НГУ, 2014)
   Посвящена вопросам трубопроводного транспорта полиметаллических руд Мирового океана, а именно – исследованию насосных и эрлифтных гидроподъе- мов, функционирование которых связано с нестационарными рабочими про- цесса ...