Now showing items 1-1 of 1

    • Ефективність інформаційних систем: навч. посіб. 

      Нецветаєв, Володимир Анатолійович; Кочура, Євген Віталійович; Манелюк, Лілія Анатоліївна (НГУ, 2014)
      Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів напряму 7.030502 Економічна кібернетика та програми нормативної дисципліни "Ефективність інформаційних систем". Відображено основні показники ...