• 50 лет Приднепровской лаборатории ГП "Укрнииуглеобогащение" 

   Полулях, А.Д. (2010)
   Викладено досягнення колективу Придніпровської лабораторії ДП "Укрндівуглезбагачення" за 50 років науково-виробничої діяльності.
  • Acoustic principles of jet grinding monitoring 

   Pilov, P.I.; Gorobets, L.J.; Pryadko, N.S.; Krasnoper, V.P. (2013)
   Сформульовано акустичні принципи аналізу показників здрібнювання на основі експе-риментальних даних акустичного моніторингу зони подрібнення струминної подрібнювальної установки. Запропоновано акустичні критерії оцінки ...
  • Choice and ground of sifting surfaces quantity at cascade classification 

   Kadilnikova, T.M.; Krivoruchko, V.A. (2013)
   У статті розглядається спосіб каскадної гравітаційної сепарації дрібнофракційних матеріалів, який заснований на принципі багаторазового повторення процесу поділу потоку сипучого матеріалу на каскаді послідовно встановлених ...
  • Consideration of influence of the thickness of the hydration shell of solid particles in the gravitational enrichment methods 

   Berezniak, Oleksandr; Berezniak, Olena; Березняк, Олександр Олександрович; Березняк, Олена Олександрівна (2013)
   В статті наведені результати впливу товщини гідратної оболонки на середню густину комплексу частинка – оболонка, а також показано зменшення різниці середніх густин комплексів при зменшенні розмірів частинок мінералів.
  • Crushing kinetics of polymineral raw material 

   Олійник, Т.А.; Скляр, Л.В.; Кушнирук, Н.В.; Олійник, М.О.; Oleynik, Т.А.; Sklyar, L.V.; Kushniruk, N.V.; Oleynik, M.O. (2013)
   На підставі вивчення міцнісних характеристик основних мінералів окислених залізистих кварцитів двох родовищ Скелеватського і Валявкинського проведені дослідження по кінетиці утворення класу мінус 0,074 (0,044) мм за умови ...
  • Definition of boundary values of particle fineness for machine classes allocation 

   Младецкий, Игорь Константинович; Билецкий, В.С.; Mladetskiy, I.K.; Biletskiy, V.S. (2013)
   Запропоновано математичне рішення задачі чіткого виділення границь крупних, дрібних і тонких класів частинок при переробці сипучого мінеральної сировини.
  • Deshaling technology – a perspective method of enrichment of coal in Poland 

   Baic, I.; Blaschke, W. (2016)
   Стаття присвячена сухому очищенню вугілля, випробування проводилися на збагачува-льному столі повітряного типу FGX-1. Дослідження проводилися на польському кам'яному вугіллі. Були проаналізовані можливості отримання чистого, ...
  • Determination of required measurement accuracy of parameters of technological process on Volnogorsk mining and smelting complex 

   Lysenko, А.А.; Mladetskiy, I.K.; Pilov, P.I.; Младецкий, Игорь Константинович; Пилов, Петр Иванович (2013)
   На основании определения дисперсий технологических показателей в обогатительной технологии с помощью преобразования спектров дисперсий исходного потока полезного ископаемого определены требования к точности измерительного ...
  • Division intensification according to fineness and dehydration of raw materials at the new way of vibroshock grating 

   Shevchenko, А.I. (2013)
   Наведено результати експериментальних досліджень нового методу віброударного грохочення з використанням для інтенсифікації розпушення крупних часток. Отримано залежності вологості надрешітного і та вмісту класів у продуктах ...
  • Drying of the disperse material in the aero spouted bed with horizontal material moving 

   Kolomiyets, R.V. (2013)
   Проведено аналіз діючих сушильних пристроїв, показані їх достоїнства й недоліки.. Розглянуто конструкцію сушильної установки з використанням киплячого прошарку з газоди-намічним транспортуванням матеріалу.
  • Features of adjacent stream hydrodynamics of the two-phase medium 

   Krivoshchekov, V.I.; Novikov, L.A. (2013)
   Проведено аналіз особливостей локальних зон течій суспензії у гідроциклоні без перечищення та з пристінним перечищенням.
  • Features of coal sludge processing on CDF "Gukovskaya" 

   Berlin, A.M.; Eremeev, I.V. (2013)
   Наведено результати удосконалення технології зневоднення вугільних шламів нефлотаційної крупності на високочастотних грохотах типу ГВЧ шляхом застосування різнопохилих ділянок робочої поверхні, що дозволило зменшити вологість ...
  • Formation of competitive advantages of iron-ore mining enterprises 

   Kravets, V.G.; Temchenko, О.А. (2013)
   Розглянуто формування показника конкурентоспроможності гірничозбагачувального підприємства з урахуванням резервів, технологічних і економічних факторів підвищення його конкурентних переваг при реалізації кінцевої продукції ...
  • Influence of physic-mechanical properties on a choice of metallurgical slags processing technology 

   Kravchenko, V.P.; Gankevich, V.F.; Pashchenko, A.A. (2015)
   Проаналізовано фізико-механічні властивості шлаків після первинної переробки – тер-мічного (термоудар) і механічного впливу на розплав, схильність відвальних шлаків до розпаду – структурним перетворенням, і можливі види ...
  • Initial product influence on separation characteristics while placer ore gravity dressing 

   Pervunina, А.A. (2013)
   В результаті вивчення сепараційних характеристик гравітаційного збагачення тита-ноцирконієвих пісків за даними лабораторних досліджень та результатів, досягнутих у промислових умовах, встановлено їх зміну в залежності від ...
  • Limited operating conditions of the jet mill injector 

   Pryadko, N.S.; Shevelyova, A.M.; Sobolevskaya, U.G. (2013)
   Наведено три критичні режими роботи інжектору струминного млина та показано умови їх виникнення. Знайдено коефіцієнти інжекції щодо розглянутих критичних режимів.
  • Moving parameter research of the inclined mobile surface used for material separation 

   Korchevskiy, A.N.; Корчевский, А.Н. (2013)
   Приведено аналітичні вирази для параметрів руху деки вібраційного пневматичного се-паратора, що можуть бути використаними при дослідженні пересування частинок по по-верхні деки.
  • Oбогащение руд, обеспечивающее максимальный выход концентрата 

   Младецкий, И.К.; Пилов, П.И.; Куваев, Я.Г. (2011)
   За допомогою теореми Рейнгардта показано для рудної шихти, що максимальний вихід концентрату можна отримати тільки при роздільному збагаченні рудних різновидів, встановлюючи для кожного з них розділовий блок сепараторів з ...
  • Physical model of dehydration process of coal sludge unflotation size suspensions on the high-frequency sifter with different sloped sites of the working surface 

   Eremeev, I.V. (2013)
   Запропонована фізична модель процесу зневоднення вугільних шламових суспензій на ви-сокочастотному грохоті з різнопохилими ділянками робочої поверхні, у якій процес зневоднення здійснюється у три етапи: перевод у ...
  • Possible way of effective enrichment of the mixed ores 

   Булах, А.В.; Булах, О.А.; Швец, М.В.; Bulah, A.V.; Bulah, O.A.; Shvets, M.V. (2013)
   Викладено результати експериментальних досліджень, що дозволили розробити та рекомендувати до впровадження нові технічні рішення комплексної переробки змішаних (напівокислених) залізних руд з використанням екологічно ...