Містить праці студентів, аспірантів та молодих вчених, які взяли участь у конференції «Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку», за такими тематичними секціями: економічна теорія і право, економіка підприємства, соціально-економічні проблеми, облік і аудит, міжнародна економіка, менеджмент, маркетинг, транспортне забезпечення і логістика, комп’ютеризація економічних процесів, фінанси, оподаткування і банківська справа.

Recent Submissions

View more