Show simple item record

dc.contributor.authorРадионов, Олександр Володимирович
dc.date.accessioned2013-05-31T07:29:31Z
dc.date.available2013-05-31T07:29:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/578
dc.description.abstractУзагальнено накопичений за 20 років досвід виробництва в ТОВ «НПВП «Ферогидродінаміка» магніто- рідкісних герметизаторів (МРГ), а також їх експлуатації. МРГ працюють на 150 підприємствах України, Росії, Казахстану, Узбекистану, Білорусі, Польщі, Молдови, Естонії. Доведено їх ефективність застосування для захисту підшипникових вузлів від краплинного і дрібнодисперсної вологи (градирні, АПО), дрібнодисперсних абразивних частинок (різні вентитилятори, нагнітачі), викидання мастила з підшипникових вузлів (заміна лабіринтних ущільнень) на приводах насосів, млинів та інш. Обобщен накопленный за 20 лет опыт производства в ООО «НПВП «Феррогидродинамика» магнито- жидкостных герметизаторов (МЖГ), а также их эксплуатации. МЖГ работают на 150 предприяти- ях Украины, России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Польши, Молдовы, Эстонии. Показана их эффективность применения для защиты подшипниковых узлов от капельной и мелкодисперсной влаги (градирни, АВО), мелкодисперсных абразивных частиц (различные вентиляторы, нагнетатели), выбраса масла из подшипниковых узлов (замена лабиринтных уплотнений) на приводах насосов, мельниц и т.д.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.titleОПыТ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГНИТОЖИДКОСТНыХ ГЕРМЕТИЗАТОРОВ В ПРОМыШЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record