Anzeige der Dokumente 1-20 von 411

  • Усовершенствование технологии добычи железных руд из охранных целиков 

   Хоменко, Олег Евгениевич (Видавництво НГУ, 2007)
   Монография посвящена вопросам обоснования рациональных параметров технологии горных работ в охранных целиках технологических и хозяйственных объектов для конкретных геотехнологических условий Криворожского бассейна. В ...
  • Підвищення стійкості підготовчих виробок при розробці пологих вугільних пластів на великих глибинах 

   Медяник, В. Ю.; Медяник, Володимир Юрійович (Видавництво НГУ, 2009)
   Подальша розробка пологих вугільних пластів при переході до уклонних частин шахтних полів призвела до значного збільшення глибини ведення гірничих робіт. За останні 10 років середня глибина розробки в українській частині ...
  • Технология создание противофильтрационных завес струями высокого давления : монография 

   Владыко, А.Б. (Видавництво НГУ, 2010)
   Монография посвящена вопросам создания противофильтрационных завес вокруг подзем- ных выработок неглубокого заложения, подземных сооружений и отстойников вредных веществ. На основании теоретических и аналитических ...
  • Відкриті гірничі роботи: терміни та їх визначення 

   Дриженко, Анатолій Юрійович; Дриженко, А.Ю.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, О.О. (Національний гірничий університет, 2010)
   У посібнику наведено поняття і терміни відкритих гірничих робіт, що базуються на виконанні окремих процесів і основних операцій для видобування різноманітних корисних копалин із застосуванням потужних машин, механізмів і ...
  • Гірниче обладнання для підземної розробки рудних родовищ: Довідковий посібник 

   Хоменко, Олег Євгенович; Кононенко, Максим Миколайович; Мальцев, Дмитро Валерійович (НГУ, 2010)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Гірництво», зокрема програмі дисципліни «Гірничі машини для розробки рудних родовищ». Довідковий посібник містить ...
  • Технология крепления выработок для камерных систем разработки с закладкой 

   Хоменко, Олег Евгеньевич; Кононенко, Максим Николаевич (Видавництво НГУ, 2010)
   Монография посвящена вопросам обоснования рациональных параметров крепления нарезных выработок в зонах влияния очистных камер для конкретных геотехнических условий Южно-Белозерского месторождения. В результате ...
  • Геомеханічні основи підвищення стійкості підготовчих виробок 

   Бондаренко, В. І.; Бондаренко, Володимир Ілліч; Бузило, В. І.; Бузило, Володимир Іванович; Табаченко, М. М.; Табаченко, Микола Михайлович; Медяник, В. Ю.; Медяник, Володимир Юрійович (Видавництво НГУ, 2010)
   Книга посвящена методам повышения устойчивости подготовительных выработок. Приведены современные конструкции по усовершенствованию крепления подготовительных выработках. Изложена методика выявления законов и закономерностей ...
  • Випадкові процеси 

   Новицький, Ігор Валерійович; Ус, Світлана Альбертівна (Видавництво НГУ, 2011)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Випадкові процеси” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття теорії випадкових процесів та її застосування ...
  • Сборник упражнений по грамматике испанского языка. Фонетика и морфология 

   Устинова, Риотанна Фоминична (Видавництво НГУ, 2011)
   Складено із вправ, що включають весь граматичний матеріал, сучасні адаптовані тексти сучасних іспанських та латиноамериканських письменників. Більша частина вправ розрахована на самостійну роботу. Призначено ...
  • Теорія організації 

   Приходько, Володимир Васильович; Прокопенко, Василь Іванович; Малий, Валентин Васильович; Шереметьєва, Ірина Володимирівна; Шабанова, Юлія Олександрівна; Шаповал, Вадим Анатолійович; Кармазіна, Лілія Леонідівна (Видавництво НГУ, 2011)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" (за Переліком 2010 Галузь знань 1801 Специфічні категорії, спеціальність підготовки 18010013) ...
  • Метрологія, стандартизація, сертифікація, акредитація 

   Корсун, Валерій Іванович; Бєлан, Наталія Валеріївна; Глухова, Наталія Вікторівна (Видавництво НГУ, 2011)
   Розглянуто основні питання науки метрологія, методи одержання результатів вимірювань з кількісною оцінкою похибок або невизначеності вимірювань, класифікацію видів вимірювань. Наведено відомості про аналогові ...
  • Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий "Программа 100 минут" 

   Черниговская, Светлана Антольевна (Издательство НГУ, 2011)
   Содержит знания об использовании различных средств рекреационной физической культуры, самомассажа, а также психологических средств восстановления и самоконтроля за своим функциональным состоянием. Усвоив их, студенты ...
  • Машинобудівне креслення 

   Ванжа, Геннадій Купріянович; Якушева, Олена Олександрівна; Тен, Ганна Семенівна; Вернер, Ілля Володимирович (Видавництво НГУ, 2011)
   Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі бакалаврів напрямів підготовки «Автомобільний транспорт», зокрема – програмі дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». У ...
  • Маркетинг і управління інноваціями : Навч. посібник 

   Козинець, В.П.; Стелюк, Б.Б.; Шаповал, В.А. (НГУ, 2011)
   Посібник розроблений відповідно до прийнятої в НГУ, НМетАУ концепції підготовки кадрів з управління інноваційною діяльністю (УІД), інтелектуальною власністю (УІВ) і управління проектами (УП). ...
  • Горнорудное дело Украины в сети Интернет 

   Хоменко, Олег Євгенович; Кононенко, Максим Миколайович; Владико, Олександр Борисович; Мальцев, Дмитро Валерійович; Хоменко, Олег Евгеньевич; Кононенко, Максим Николаевич; Владыко, Александр Борисович; Мальцев, Дмитрий Валерьевич; Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М.; Владико, О. Б.; Мальцев, Д. В.; Хоменко, О. Е.; Кононенко, М. Н.; Владыко, А. Б.; Мальцев, Д. В. (Видавництво НГУ, 2011)
   Довідник містить відомості про рудні родовища України, гірничодобувні підприємства, навчальні заклади, науково-дослідні інститути, проектні установи, громадські організації; останні досягнення в освіті та ...
  • Горное оборудование для подземной разработки рудных месторождений 

   Хоменко, Олег Євгенович; Кононенко, Максим Миколайович; Мальцев, Дмитро Валерійович (Видавництво НГУ, 2011)
   Справочник содержит сведения о горном оборудовании широко применяемом на рудных шахтах Украины и стран ближнего и дальнего зарубежья. Издание рекомендуется для студентов, научно-педагогических и ...
  • Сопоставительная стилистика 

   Алексеев, Анатолий Яковлевич (Издательство НГУ, 2012)
   Пособие «Сопоставительная стилистика» полностью отвечает требованиям учебных программ МОНМС Украины по теоретическим курсам «Стилистика иностранного (французского, испанского, английского) языка» для студентов факультетов ...
  • Моделирование динамических процессов в глубоководных пневмогидротранспортных системах 

   Кириченко, Евгений Алексеевич; Гоман, Олег Гаврилович; Кириченко, Владимир Евгеньевич; Романюков, Артем Валерьевич (Издательство НГУ, 2012)
   Изложены принципы моделирования динамических процессов при транспортировании многофазных смесей в вертикальном трубопроводном транспорте. Приведены данные экспериментальных исследований гидродинамической модели ...
  • Методи прийняття рішень 

   Ус, Світлана Альбертівна (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто основні поняття теорії прийняття рішень, методи прийняття рішень за умов коли задано переваги на множині альтернатив, або існує багато критеріїв чи мають місце нечіткі вихідні дані. Книгу розраховано на осіб, ...
  • Обрушение пород кровли в лавах пологопадающих угольных пластов 

   Хозяйкина, Наталия Владимировна (Издательство НГУ, 2012)
   В монографии приведены результаты исследований, позволяющие установить закономерности предельного напряженного состояния в сложноструктурной кровле, что позволяет прогнозировать момент обрушения пород основной кровли, ...