Отображаемые элементы 1-20 из 331

  • Патентологія 

   Кірін, Роман Станіславович; Кірін, Р. С.; Кирин, Роман Станиславович; Кирин, Р. С.; Хоменко, Володимир Львович; Хоменко, В. Л.; Хоменко, Владимир Львович; Коросташова, Ірина Миколаївна; Коросташова, І. М.; Коросташова, Ирина Николаевна; Коросташова, И. Н. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об’єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України ...
  • Гідроекозахист вугільних шахтних полів 

   Загриценко, Аліна Миколаївна; Загриценко, А. М.; Загриценко, Алина Николаевна; Загриценко, А. Н.; Демченко, Юрій Іванович; Демченко, Ю. І.; Демченко, Юрий Иванович; Демченко, Ю. И.; Соцков, Вадим Олександрович; Соцков, В. О.; Соцков, Вадим Александрович; Соцков, В. А.; Мамайкін, Олександр Рюрікович; Мамайкін, О. Р.; Мамайкин, Александр Рюрикович; Мамайкин, А. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено системний підхід, методика і результати пошуку закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахт, які дозволили обґрунтувати параметри виїмкових полів при підземній розробці ...
  • Інженерна та комп'ютерна графіка. AutoCAD 

   Цвіркун, Леонід Іванович; Цвіркун, Л. І.; Цвиркун, Леонид Иванович; Цвиркун, Л. И.; Бешта, Лілія Валеріївна; Бешта, Л. В.; Бешта, Лилия Валерьевна (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено основи комп’ютерної графіки та можливості програми для автоматизованого креслення на персональних комп’ютерах, а також детально розглянуті інструменти AutoCAD для створення інженерних креслень. ...
  • Електротехнологічні установки індукційного нагріву з несинусо- їдальним струмом індуктора 

   Випанасенко, Станіслав Іванович; Випанасенко, С. І.; Выпанасенко, Станислав Иванович; Выпанасенко, С. И.; Сатрі, Аззам Аль; Сатри, Аззам Аль; Дрешпак, Наталія Станіславівна; Дрешпак, Н. С.; Дрешпак, Наталья Станиславовна (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Розглянуто електромагнітні процеси індукційного нагріву з використанням несинусоїдальної форми струму індуктора. Регулювання потужності нагріву здійснюють зміною спектрального складу струму та ...
  • Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням негідродинамічних ступенів свободи 

   Горєв, В’ячеслав Миколайович; Горєв, М. В.; Горев, Вячеслав Николаевич; Горев, В. Н.; Соколовський, Олександр Йосипович; Соколовський, О. Й.; Соколовский, Александр Иосипович; Соколовский, А. И. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено результати досліджень, які узагальнюють метод Чемпена – Енскога на етапи еволюції, більш ранні за гідродинамічний етап. Розроблено загальну теорію просторово-однорідних релаксаційних процесів в ...
  • Механіка машин 

   Долгов, Олександр Михайлович; Долгов, О. М.; Долгов, Александр Михайлович; Долгов, А. М.; Dolgov, A. M. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Зміст електронного підручника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, зокрема – дисципліні «Механіка ...
  • Історія філософії в питаннях і відповідях 

   Громов, В. Є.; Громов, Валерій Євгенович; Громов, В. Е.; Громов, Валерий Евгеньевич; Тарасова, Н. Ю.; Тарасова, Наталія Юріївна; Тарасова, Наталья Юрьевна (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає програмі нормативної дисципліни «Філософія». У межах восьми лекційних тем розкривається процес становлення західноєвропейської філософської думки від античності до новітніх часів. ...
  • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

   Buzilo, V. I.; Бузило, В. І.; Бузило, Володимир Іванович; Бузило, В. И.; Бузило, Владимир Иванович; Sulaev, V. I.; Сулаєв, В. І.; Сулаєв, Віктор Іванович; Сулаев, В. И.; Сулаев, Виктор Иванович; Yavorskyi, А. V.; Яворський, А. В.; Яворський, Андрій Васильович; Яворский, Андрей Васильевич; Яворська, О. О.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворская, Е. А.; Яворская, Елена Александровна; Сердюк, В. П.; Сердюк, Володимир Петрович; Сердюк, Владимир Петрович; Кошка, О. Г.; Кошка, Олександр Григорович; Кошка, А. Г.; Кошка, Александр Григорьевич; Токар, Л. О.; Токар, Лариса Олександрівна; Токарь, Л. А.; Токарь, Лариса Александровна (Видавництво НГУ, 2018)
   The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
  • Математика 2. Теорія ймовірностей 

   Фомичов, В. В.; Фомичов, Вадим Володимирович; Фомичев, Вадим Владимирович; Почепов, В. М.; Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, В. Н.; Почепов, Виктор Николаевич; Фомичова, Л. Я.; Фомичова, Людмила Яківна; Фомичева, Людмила Яковлевна (2018)
   Викладено набір загальних теоретичних принципів та положень теорії ймовірностей. Розв’язання типових завдань характеризуються високим науково-методичним рівнем та продуманою логічною послідовністю. Достатня ...
  • Інженерна комп’ютерна графіка 

   Проців, В. В.; Проців, Володимир Васильович; Процив, В. В.; Процив, Владимир Васильевич; Зіборов, К. А.; Зіборов, Кирило Альбертович; Зиборов, К. А.; Зиборов, Кирилл Альбертович; Бас, К. М.; Бас, Костянтин Маркович; Басс, К. М.; Басс, Константин Маркович; Ванжа, Г. К.; Ванжа, Геннадій Купріянович; Ванжа, Г. К.; Ванжа, Геннадий Куприянович; Федоряченко, С. О.; Федоряченко, Сергій Олександрович; Федоряченко, С. А.; Федоряченко, Сергей Александрович; Крівда, В. В.; Крівда, Віталій Валерійович; Кривда, Виталий Валерьевич (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D при виконанні практичних завдань, побудову тривимірних моделей деталей і складальних одиниць машин та обладнання, будівельних ...
  • Автоматизация управления тепловым состоянием доменной печи по циклам накопления-выпуска чугуна 

   Гулина, И. Г.; Гулина, Ирина Григорьевна; Гуліна, І. Г.; Гуліна, Ірина Григоріївна (Видавництво НГУ, 2017)
   Предложено решение задачи повышения качества управления тепловым состоянием доменной печи в условиях изменения ее динамических параметров путем синтеза и реализации адаптивного управления на основе идентификации ...
  • Формування варіанта раціонального розташування АГНКС в містах 

   Кузнецов, О. П. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто питання підвищення ефективності функціонування транспортних систем великих міст за рахунок переведення автомобілів для роботи на метані. На підставі аналізу практичних рішень і теоретичних ...
  • Наукові засади формування мережі опорних шкіл у регіонах України 

   Пашкевич, М. С.; Пашкевич, Марина Сергіївна; Пашкевич, Марина Сергеевна; Харченко, М. О.; Харченко, Марина Олександрівна; Харченко, М. А.; Харченко, Марина Александровна (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено узагальненню і розвитку науково-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо формування мережі опорних шкіл у регіонах України з урахуванням їх соціально-економічних показників. ...
  • Транспортировка продуктов разрушения при бурении скважин 

   Давиденко, А. Н.; Давиденко, Александр Николаевич; Давиденко, О. М.; Давиденко, Олександр Миколаевич; Игнатов, А. А.; Игнатов, Андрей Александрович; Ігнатов, А. О.; Ігнатов, Андрій Олександрович; Полищук, П. П.; Полищук, Павел Петрович; Поліщук, П. П.; Поліщук, Павло Петрович (Видавництво НГУ, 2016)
   Проанализировано состояние вопросов бурения скважин при использовании жидких и газообразных очистных агентов. Рассмотрены основные методики определения расхода очистного агента при прямой и обратной схемах ...
  • Расположение и крепление надрабатываемых выработок при ведении очистных работ 

   Соцков, В. А.; Соцков, Вадим Александрович; Соцков, В. О.; Соцков, Вадим Олександрович (Видавництво НГУ, 2017)
   Приведены результаты исследований, которые позволили обосновать параметры расположения и крепления надрабатываемых выработок при ведении очистных работ на шахтах Западного Донбасса с учетом ...
  • Розумні теплові поля 

   Бубліков, А. В.; Бубліков, Андрій Вікторович; Бубликов, А. В.; Бубликов, Андрей Викторович; Заславський, О. М.; Заславський, Олександр Михайлович; Заславский, А. М.; Заславский, Александр Михайлович; Проценко, С. М.; Проценко, Станіслав Миколайович; Проценко, С. Н.; Проценко, Станислав Николаевич; Ткачов, В. В.; Ткачов, Віктор Васильович; Ткачев, В. В.; Ткачев, Виктор Васильевич (Видавництво НТУ "Дніпровська політехніка", 2018)
   Присвячена проблемі побудови та дослідження кіберфізичної системи «Розумне теплове поле», яка призначена для керування системою прямого електричного опалення приміщень з метою досягнення та підтримки комфортного ...
  • Контролінг - механізм ефективного управління підприємством 

   Букреєва, Д. С.; Букреєва, Дар’я Сергіївна; Букреева, Д. С.; Букреева, Дарья Сергеевна; Єрмошкіна, О. В.; Єрмошкіна, Олена В'ячеславівна; Ермошкина, Е. В.; Ермошкина, Елена Вячеславовна (Видавництво НГУ, 2017)
   Запропоновано рішення щодо розбудови організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством на засадах контролінгу. Описано підхід до оцінки ефективності контролінгу, а саме визначення ...
  • Contiguous coal seam mining using powered systems in terms of lvov-volyn coal field mines 

   Buzilo, V. I.; Nalivaiko, Ya. М.; Koshka, А. G.; Бузило, В. І.; Бузило, Володимир Іванович; Бузило, В. И.; Бузило, Владимир Иванович; Наливайко, Я. М.; Наливайко, Ярослав Михайлович; Кошка, О. Г.; Кошка, Олександр Григорович; Кошка, А. Г.; Кошка, Александр Григорьевич; Яворський, А. В.; Яворський, Андрій Васильович; Яворский, А. В.; Яворский, Андрей Васильевич; Сердюк, В. П.; Сердюк, Володимир Петрович; Сердюк, Владимир Петрович; Яворська, О. О.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворская, Е. А.; Яворская, Елена Александровна; Тихоненко, В. В.; Тихоненко, Валерія Валентинівна; Тихоненко, Валерия Валентиновна (Видавництво НГУ, 2017)
   The monograph is devoted to the problems of substantiation of the parameters for contiguous coal seam extraction using powered systems under complex mining and geological conditions. Rational parameters (strength ...
  • Угольная шахта 

   Бондаренко, В. І.; Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, В. И.; Бондаренко, Владимир Ильич; Руденко, М. К.; Руденко, Микола Костянтинович; Руденко, Н. К.; Руденко, Николай Константинович; Медяник, В. Ю.; Медяник, Володимир Юрійович; Медяник, Владимир Юрьевич (Видавництво НГУ, 2017)
   В учебнике освещены общие базовые представления об угольной шахте, о технологических процессах, которые протекают в недрах Земли при добыче каменного угля. Целью настоящего учебника является информационное ...
  • Теорія систем керування : підручник 

   Корнієнко, Валерій Іванович; Корнієнко, В. І.; Корниенко, В. И.; Корниенко, Валерий Иванович; Гусєв, О. Ю.; Гусєв, Олександр Юрійович; Гусев, А. Ю.; Гусев, Александр Юрьевич; Герасіна, О. В.; Герасіна, Олександра Володимирівна; Герасина, А. В.; Герасина, Александра Владимировна; Щокін, В. П.; Щокін, Вадим Петрович; Щокин, В. П.; Щокин, Вадим Петрович (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто основи теорії систем, системного аналізу та сучасної теорії керування. Викладено основні визначення та математичні моделі лінійних систем керування. Значну увагу приділено оптимальному керуванню динамічними ...