Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Історична граматика української мови. Практикум 

  Ковальчук, М. С.; Онищенко, Г. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Практикум з історичної граматики української мови складений відповідно до програми МОН України для підвищення якості підготовки фахівців з української мови та літератури. Курсу історичної граматики відводиться ...
 • Політика у сфері вищої освіти: міжнародні стратегії модернізації ЗВО 

  Пашков, В. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Розглянуто політичний вимір процесів модернізації вищої освіти. Визначені чотири міжнародні стратегії модернізації вищої школи на сучасному етапі, їх риси та основні інструменти. Виявлено та проаналізовано вплив ...
 • Контроль умов праці 

  Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено загальні відомості про умови праці та їх гігієнічну класифіка- цію. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середо- вища, що впливають на умови праці, та вимог нормативно-правових ...
 • Радіаційна безпека 

  Голінько, В. І. (Видавництво НГУ, 2018)
 • Технічна електродинаміка 

  Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Описано математичні основи технічної електродинаміки, її базові постулати та фундаментальні наслідки з них. Розглянуто найвідоміші аналітично розв’язувані задачі технічної електродинаміки. Навчальний ...
 • Theory of adaptive filtration: tutorial 

  Gusev, O. Yu.; Gorev, V. M.; Korniienko, V. I. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Theoretical fundamentals of construction and parameters of adaptive filters as well as their practical use are considered. Attention is also paid to the structure and the use of frequency filters. The tutorial is ...
 • Публічне управління в умовах децентралізації влади 

  Вагонова, О. Г.; Горпинич, О. В.; Ісіков, С. М.; Тимошенко, Л. В.; Романюк, Н. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування децентралізації як складного інструменту державного управління, проаналізовано використання різноманітних типів і форм децентралізації в різних країнах світу; ...
 • Теоретичні основи комп’ютерних систем збирання, перетворення та передачі інформації 

  Заславський, О. М.; Соснін, К. В.; Зибалов, Д. С.; Славінський, Д. В.; Воскобойник, Є. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Теоретичні основи комп’ютерних систем збирання, перетворення та передачі інформації: підруч. / О.М. Заславський, К.В. Соснін, Д.С. Зибалов, Д.В. Славінський, Є.К. Воскобойник; М-во освіти та науки України, ...
 • Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття рішень: монографія 

  Малієнко, А. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Сформульовано основні напрями підтримки процесу оперативного керування технологічними процесами диспетчером вугільної шахти на основі комплексної моделі системи прийняття рішень диспетчером у системі ...
 • Організація діяльності органів державної влади 

  Вагонова, О. Г.; Горпинич, О. В.; Чорнобаєв, В. В.; Шаповал, В. А. (Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 2019)
  Зміст навчального посібника сприяє формуванню дисциплінарних, основних та похідних професійних компетентностей магістрів з публічного управління та адміністрування, забезпечує виконання вимог освітньо-професійної ...
 • Формування персоналу органів місцевого самоврядування 

  Вагонова, О. Г.; Горпинич, О. В.; Ісіков, С. М.; Касьяненко, Л. В. (Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 2019)
  Узагальнено сучасний стан служби в органах місцевого самоврядування України та зарубіжний досвід формування кадрових структур управління місцевим самоврядуванням; визначено особливості, проблеми та напрями удосконалення ...
 • Публічне управління в умовах децентралізації влади 

  Вагонова, О. Г.; Горпинич, О. В.; Ісіков, С. М.; Тимошенко, Л. В.; Романюк, Н. М. (Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 2019)
  Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування децентралізації як складного інструменту державного управління, проаналізовано використання різноманітних типів і форм децентралізації в різних країнах світу; розглянуто ...
 • Облік і звітність в оподаткуванні 

  Гресь, Н. Л.; Недоступ, К. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Посібник містить матеріали навчально-методичного забезпечення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», зокрема ведення семінарських і практичних занять, перелік питань для підсумкового контролю, ...
 • Models and methods of making decisions: a coursebook 

  Us, Svitlana A.; Koriashkina, Larysa S.; Zuyenok, Iryna I (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  This coursebook covers the materials within the content of “Decision-making theory” Syllabus, designed for undergraduate students specialized in Systems Analysis. It encompasses main concepts and foundations ...
 • Математика 1 

  Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М.; Фомичов, В. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Розглянуто лінійну алгебру, векторну алгебру, аналітичну геометрію, теорію границь, диференціювання та дослідження функції однієї змінної, функції багатьох змінних. Викладено набір загальних теоретичних ...
 • Логіка 

  Жижченко, В. П. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі бакалаврів напрямів підготовки «Право», «Філософія» та інших напрямів. Розглянуто матеріал дисципліни «Логіка», зокрема такі теми: «Основні закони ...
 • Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу 

  Денищенко, О. В.; Барташевський, С. Є.; Коровяка, Є. А.; Ширін, Л. Н. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Транспортування і зберігання вуглеводнів», що розроблена на основі освітньо- професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 ...
 • Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. 

  Цвіркун, Л. І.; Євстігнєєва, А. А.; Панферова, Я. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Наведено основні поняття мови програмування С++, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою С++. Сформульовано вимоги до складових курсового проекту з програмування ...
 • Практикум з векторної алгебри 

  Уланова, Н. П.; Приходько, В. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Викладено основні елементи векторної алгебри. Наведено детальне розв’язання типових задач. Запропоновано зразки аудиторних занять та завдань для самостійної роботи. Матеріал доповнено варіантами домашніх ...
 • Економічні основи управління організацією 

  Трифонова, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Зміст видання відповідає освітній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» та програмі дисципліни «Економічні основи управління організацією». Викладено систематизовані науково-теоретичні ...

View more