Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Моделі та методи дослідження внутрішніх резервів вугледобувних підприємств: 

  Ащеулова, О. М.; Хорольський, А. О.; Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  На основі проведених наукових досліджень вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в узагальненні та розвитку науково-методичних основ, розробці інструментарію та практичних рекомендацій щодо формування та відтворення ...
 • Математичне моделювання природничих систем 

  Рудаков, Д. В.; Сдвижкова, О. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Викладено основи математичних моделей та методів, які необхідні для здійснення кількісних оцінок, аналізу та прогнозу стану об’єктів природокористування. Розглянуто застосування розподілів випадкових величин, кореляційного ...
 • Мікропроцесорна техніка 

  Ткачов, В. В.; Проценко, С. М.; Козар, М. В.; Шевченко, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Розглянуто питання побудови архітектури мікроконтролерів, сигналів керування й системи команд однокристальних мікроконтролерів МCS-8051 та MCS 1T8051, організації режимів переривань, тимчасових затримок, передачі інформації ...
 • Методи адаптивного управління силовою установкою електромобіля 

  Весела, М. А.; Бажинова, Т. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Розглянуто питання підвищення ефективності управління силовою установкою електромобіля. Вирішена задача підвищення економічності та екологічної безпеки транспортних засобів на підставі нової концепції моделювання та ...
 • Boundary parameters of mining concentration to extract adjacent seams in the Western Donbass 

  Buzilo, V. I.; Vasyliev, V. Ye.; Yavorska, O. O.; Yavorskyi, A. V.; Tokar, L. O. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  The monographs concerns problems substantiating parameters of concentration of extraction and development operations to mine two adjacent seams with the advanced overworking under the conditions of the Western Donbas mines. ...
 • Процеси підземної розробки рудних родовищ 

  Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М.; Косенко, А. В. (НТУ «ДП», 2022)
  Розглянуто основні відомості про виробничі процеси, що виконуються на гірничорудних підприємствах, і наведено їх класифікацію. Детально описано процеси при проведенні горизонтальних та вертикальних гірничих виробок. Розглянуто ...
 • Математика 1 

  Почепов, В. М.; Фомичова, Л. Я.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Відповідає навчальній програмі дисципліни «Математика 1». Містить матеріал для 15 практичних занять. Для кожного заняття наведено приклади, що розглядаються в аудиторії, з поясненнями та розв’язками. Підібрано завдання з ...
 • Навчальна геологічна практика із застосуванням топографічних методів. Методичні рекомендації до організації та проходження 

  Нікітенко, Ігор Святославович; Шевченко, Сергій Вікторович; Хоменко, Юрій Тимофійович; Терешкова, Ольга Анатоліївна (2022)
  Призначено для самостійної роботи студентів спеціальності 103 Науки про Землю під час проходження навчальної геологічної практики із застосуванням топографічних методів. Виконуючи практичні завдання в польових умовах, ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

  Козир, Світлана; Козир, С.В.; Слєсарєв, Володимир; Слєсарєв, В.В.; Ус, Світлана; Ус, С.А.; Хом’як, Т.В. (2022)
  У підручнику подані питання, що пов’язані з аналізом та моделюванням бізнес-процесів на підприємстві. Викладено сутність функціонального та процесного підходу до управління, розглянуто поняття бізнес-процесу, представлено ...
 • ПРАКТИКУМ З ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ 

  Сторчай, В.Ф.; Коряшкіна, Л.С. (НТУ «ДП», 2021)
  Викладено основні відомості з теорії функцій комплексної змінної: комплексні числа та дії з ними, послідовності комплексних чисел, диференціювання та інтегрування функцій комплексної змінної, конформні відображення, інтеграл ...
 • Мій життєвий і творчий шлях : док.-худож. вид. 

  Табаченко, М. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Книга професора кафедри підземної розробки родовищ Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Табаченка Миколи Михайловича – це сповідь людини, життя якої вмістило кілька епох, спогади про сім'ю і ...
 • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів 

  Долгов, О. М.; Колосов, Д. Л. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти рівня бакалавр за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», зокрема – дисципліні «Механічні властивості і конструкційна ...
 • Матеріалознавство 

  Бузило, В. І.; Сердюк, В. П.; Яворський, А. В.; Гайдай, О. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, зокрема – програмі дисципліни на вибір «Матеріалознавство». Розглянуто структуру й властивості, склад і будову ...
 • Теорія електричних кіл та сигналів. Частина ІІ. 

  Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Викладено основні відомості про проходження сигналів через RC-ланцюжки, про частотні електронні фільтри, пасивні формуючі кола та розвинення сигналів у тригонометричний ряд Фур’є. Розглянуто реалізації найпростіших пасивних ...
 • Теорія електричних кіл та сигналів. Частина І. 

  Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Викладено основні відомості про кола постійного та змінного струму. Зокрема, наведено закони Кірхгофа, описано потенціальні діаграми в резистивних колах, розв’язано задачу зарядження та розрядження конденсатора у колах з ...
 • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 124 Системний аналіз 

  Желдак, Тімур; Желдак, Т. А.; Хом’як, Тетяна; Хом’як, Т.В. (НТУ «ДП», 2021)
  Методичні рекомендації призначені для магістрів спеціальності 124 “Системний аналіз”, які виконують та оформлюють кваліфікаційну роботу. Містять вимоги до структури кваліфікаційної роботи. В додатках наведено зразки оформлення ...
 • Introduction to International Peace and Conflict Studies. Textbook 

  Muradov, Ibrahim (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  This textbook provides an introduction to International Peace and Conflict Studies. As the book is designed for undergraduate students, it delivers an outline of international peace and conflict studies. It primarily ...
 • Introduction to the Eurasian Studies. Textbook 

  Muradov, Ibrahim (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  This textbook provides an introduction to Eurasian Studies. As the book is designed for undergraduate students, it delivers an overview of political developments in Eurasia. The study primarily addresses Eurasianism as a ...
 • Конспект лекцій з дисципліни «Перехідні процеси в системах електропостачання». Частина І: «Електромагнітні перехідні процеси» для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

  Півняк, Г. Г.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Конспект лекцій описує теоретичні основи аналізу перехідних процесів в системах електропостачання при аварійних та анормальних режимах електричних мереж. Розкрито методи розрахунку струмів короткого замикання при симетричних ...
 • Опір матеріалів у прикладах та завданнях 

  Колосов, Д. Л.; Кіба, В. Я. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Розглянуто стисло теоретичний матеріал та наведено приклади розрахунку елементів конструкцій на міцність з використанням таблиць сортаменту для стандартних профілів.

View more