Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Моделирование рабочих процессов трения в колодочно-колесном тормозе шахтных локомотивов 

  Коптовец, А. Н.; Коптовец, Александр Николаевич; Коптовець, О. М.; Коптовець, Олександр Миколайович; Ширин, Л. Н.; Ширин, Леонид Никифорович; Ширін, Леонід Никифорович; Шляхов, Э. М.; Шляхов, Эдуард Михайлович; Шляхов, Едуард Михайлович; Денищенко, А. B.; Денищенко, Александр Валерьевич; Денищенко, О. В.; Денищенко, Олександр Валерійович; Зиль, В. В.; Зиль, Валерий Васильевич; Зіль, В. В.; Зіль, Валерій Васильович; Яворская, В. В.; Яворская, Виктория Викторовна; Яворська, В. В.; Яворська, Вікторія Вікторівна (Видавництво НГУ, 2017)
  Посвящена исследованиям динамического нагружения тормозного механизма вибрационными нагрузками от трения для обоснования методов управления силой трения в рабочем процессе тормоза по величине и в функции ...
 • Англо-русско-украинский словарь по ГИС и ДЗЗ 

  Пивняк, Г. Г.; Пивняк, Геннадий Григорьевич; Півняк, Геннадій Григорович; Бусыгин, Б. С.; Бусыгин, Борис Сергеевич; Бусигін, Борис Сергійович; Бусигін, Б. С.; Коротенко, Г. М.; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Леонід Михайлович; Коротенко, Леонид Михайлович; Коротенко, Л. М. (Видавництво НГУ, 2014)
  В последние десятилетия геоинформационные системы (ГИС) и методы дистанционного аэрокосмического зондирования Земли (ДЗЗ) активно развиваются и на их базе создаются разнообразные технологии обработки и анализа ...
 • Методи та системи штучного інтелекту» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 

  Трусов, В. О.; Трусов, В. А.; Трусов, Валерій Олександрович; Трусов, Валерий Александрович; Удовик, І. М.; Удовик, Ирина Михайловна; Коротенко, Г. М.; Коротенко, Григорій Михайлович; Коротенко, Григорий Михайлович; Коротенко, Леонід Михайлович; Коротенко, Леонид Михайлович; Харь, А. Т.; Харь, Альона Тарасівна; Харь, Алена Тарасовна; Удовик, Ірина Михайлівна; ; Удовик И. М. (Видавництво НГУ, 2017)
 • Економіка гірничого підприємства 

  Шаповал, Вадим Анатолійович; Горпинич, Олександр Володимирович; Шаповал, Вадим Анатольевич; Горпинич, Александр Владимирович; Шаповал, В. А.; Горпинич, О. В.; Горпинич, А. В. (Видавництво НГУ, 2017)
  В структурно-логічній формі послідовно розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання розробки та функціонування внутрішнього економічного механізму конкурентоспроможної, прибуткової діяльності ...
 • Наукові засади синтезу технологій видобування вугілля у слабометаморфізованих породах 

  Дичковський, Роман Омелянович (Видавництво НГУ, 2013)
  Розглянуто питания суміщення двох технологій (комплексно-механізованого виймання та свердловинної підземної газифікації вугілля) при видобуванні вугілля з тонких та надтонких пластів у слабометаморфізованих породах. Таке ...
 • Геомеханические явления при отработке конечных участков лав струговыми комплексами 

  Кравченко, Костянтин Валерійович; Бабець, Дмитро Володимирович; Кравченко, Константин Валериевич; Бабец, Дмитрий Владимирович (Видавництво НГУ, 2015)
  Приведены результаты исследований, которые позволили установить закономерности геомеханических процессов, протекающих в породном массиве при предварительном сооружении демонтажной камеры и последующем приближении к нему ...
 • Радіогідрогеологія 

  Рудаков, Дмитро Вікторович; Рудаков, Дмитрий Викторович; Перкова, Тетяна Іванівна; Перкова, Татьяна Ивановна (Видавництво НГУ, 2016)
  Охарактеризовано основні властивості радіоактивних елементів та сімейства радіонуклідів. Викладено чинники, що впливають на формування та розподіл радіоактивних вод у природних умовах. Описано геологічні особливості родовищ ...
 • Удосконалення транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж вугільних шахт 

  Посунько, Людмила Миколаївна; Посунько, Людмила Николаевна; Расцвєтаєв, Валерій Олександрович; Расцветаев, Валерий Александрович; Ширін, Артем Леонідович; Ширин, Артем Леонидович (Видавництво НГУ, 2017)
  Розглянуто питання щодо підвищення ефективності роботи надґрунтових канатних доріг для вдосконалення транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж вугільних шахт Західного Донбасу. За ...
 • Гірниче право : систематизов. зб. нормативно-правових актів : Ч. 1. Юридична відповідальність у гірничій справі 

  Кирин, Роман Станиславович (Видавництво НГУ, 2016)
  Наведено основні положення нормативно-правових актів з регулювання дисциплінарної, матеріальної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, зокрема у сфері загальних положень про трудову ...
 • Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. Програмування 

  Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Леонид Иванович; Євстігнєєва, Анна Анатоліївна; Евстигнеева Анна Анатольевна; Панферова, Яна Володимирівна; Панферова, Яна Владимировна (Видавництво НГУ, 2016)
  Наведено основні поняття мови програмування С++, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою С++. Сформульовано вимоги до складових курсового проекту з програмування та ...
 • Охорона праці в юриспруденції 

  Голінько, Василь Іванович; Голинько, Василий Иванович; Кірін, Роман Станиславович; Кирин, Роман Станиславович; Іконніков, Максим Юрійович; Иконников, Максим Юрьевич (Видавництво НГУ, 2015)
  Розглянуто питання, пов’язані з нормативно-правовим забезпеченням та управлінням охороною праці, розслідуванням нещасних випадків, професійних захворювань і компенсацією шкоди, завданої здоров’ю працівника, а також умовами ...
 • Облік і аналіз сек’юритизації активів 

  Дріга, Ольга Павлівна; Дрига, Ольга Павловна (Видавництво НГУ, 2016)
  Присвячено обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління сек’юритизацією активів. Розроблено комплексний організаційно-методичний підхід ...
 • Проблеми права екологічної безпеки 

  Краснова, М. В.; Балюк, Г. І.; Бобкова, А. Г. (Видавництво НГУ, 2016)
  Присвячено дослідженню науково-методологічних, навчальних та практичних проблем правового регулювання екологічної безпеки в Україні, яке почало формуватися в останні десятиліття минулого століття та набуває актуальності ...
 • Шахтные уравновешивающие канаты 

  Ропай, Валерій Андрійович; Ропай, Валерий Андреевич (Видавництво НГУ, 2016)
  Приведен комплексный анализ вопросов, связанных с работой шахтных уравновешивающих канатов на многоканатных подъемных установках. Описаны конструкции круглых, плоских металлических и резинотросовых канатов, ...
 • Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону на основі консолідованого фінансування інноваційних проектів 

  Доценко, Олена Юріївна; Доценко, Елена Юрьевна (Видавництво НГУ, 2016)
  Присвячено проблемам формування ефективної системи управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку регіону в умовах децентралізації на основі консо- лідованого фінансування інноваційних проектів. Розглянуто ...
 • Повышение эффективности использования электроэнергии в шахтных производственных системах 

  Розен, Віктор Петрович; Розен, Виктор Петрович; Трифонов, Володимир Данилович; Трифонов, Владимир Данилович; Слєсарєв, Володимир Вікторович; Слесарев, Владимир Викторович; Трифонов, Дмитро Володимирович; Трифонов, Дмитрий Владимирович (Издательство НГУ, 2016)
 • Інженерна геодезія 

  Зуска, Ада Василівна; Зуска, Ада Васильевна (Видавництво НГУ, 2016)
 • Дослідження автоматизованих систем керування транспортними об'єктами на основі теорії систем 

  Таран, Ігор Олександрович; Таран, Игорь Александрович; Бубліков, Андрій Вікторович; Бубликов, Андрей Викторович (Видавництво НГУ, 2016)
 • Перехідні процеси в системах електропостачання 

  Півняк, Геннадій Григорович; Пивняк, Генадий Григорьевич; Жежеленко, Ігор Володимирович; Жежеленко, Игорь Владимирович; Папаїка, Юрій Анатолійович; Папаика, Юрий Анатольевич (Видавництво НГУ, 2016)
 • Тлумачний українсько-англійський словник економічних термінів і термінологічних словосполучень 

  Горпинич, Олександр Володимирович; Горпинич, Александр Владимирович (Видавництво НГУ, 2016)

View more