Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Конспект лекцій з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : у 2 ч. 

  Півняк, Г. Г.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Конспект лекцій включає в себе питання статичної, динамічної та результуючої стійкості енергосистем. Розглянуто поведінку синхронних генераторів при слабких та сильних збуреннях. Матеріал сформовано ...
 • Організація і планування відкритих гірничих робіт (системний підхід) 

  Собко, Б. Є.; Панченко, В. В.; Лотоус, В. В.; Вінівітін, Д. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Навчальний посібник складається з двох частин: перша – лекційний модуль, друга – практичний модуль. В лекційному модулі викладено загальну методологію організації та планування відкритих гірничих робіт, ...
 • Зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні 

  Медведовська, Т. П. (Витдавництво НГУ, 2012)
  У монографії висвітлено зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні. На основі архівних документів розглянуто історію, досвід, тенденції розвитку системи професійної підготовки гірничих ...
 • Эксплуатационная динамика потерь электроэнергии в системах электроснабжения 

  Шкрабец, Ф. П.; Красовский, П. Ю. (Витдавництво НГУ, 2015)
  Представлены результаты исследований динамики значений активных потерь мощности в воздушных линиях электропередачи от времени их эксплуатации и скорости коррозия алюминиевых проводов с учетом с учетом их начальных физических ...
 • Ordinary differential equations = Звичайні диференційні рівняння 

  Sdvyzhkova, О. О.; Olevska, Y. B.; Babets, D. V.; Korotka, L. I. (Витдавництво НГУ, 2015)
  This study guide provides the basic concepts and definitions of differential equation theory. It highlights the most important integration methods and theorems of solution existence. This textbook should ...
 • Теософия: история и современность 

  Шабанова, Ю. А. (Витдавництво НГУ, 2016)
  Посвящена осмыслению сути теософии, а также творческого наследия представителей теософского учения. Раскрывается специфика и содержание теософии в историко-философском контексте и культурном пространстве ...
 • Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищій школі (компетентнісний підхід) 

  Приходько, В. В.; Салов, В. О.; Чернігівська, С. А.; Вілянський, В. М. (Витдавництво НГУ, 2016)
  Розкрито концепцію реформи вузівської навчальної дисципліни «Фізичне виховання» згідно з вимогами компетентнісного підходу. Реформа має сприяти становленню студентів і випускників вузів як фізкультурно-діяльних ...
 • Моніторинг умов праці 

  Голінько, В. І.; Чеберячко, С. І.; Шибка, М. В.; Яворська, О. О. (витдавництво НГУ, 2012)
  Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт в промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, ...
 • Contiguous coal seam mining using powered systems in terms of Lvov-Volyn coal field mines 

  Buzilo, V. I.; Nalivaiko, Ya. М.; Koshka, A. G.; Yavorskiy, А. V.; Serdiuk, V. P.; Yavorskaya, Ye. А.; Tikhonenko, V. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2017)
  The monograph is devoted to the problems of substantiation of the parameters for contiguous coal seam extraction using powered systems under complex mining and geological conditions. Rational parameters ...
 • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

  Buzilo, V. I.; Sulaev, V. I.; Yavorskyi, А. V.; Koshka, А. G.; Yavorskaya, E. A.; Serdyuk, V. P.; Tikhonenko, V. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
 • Derivatives and their application = Похідні та їх застосування 

  Сдвижкова, О. О.; Тимченко, С. Є.; Бабець, Д. В.; Олевська, Ю. Б.; Клименко, Д. В.; Щербаков, П. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Містить основні теоретичні положення розділу "Похідні та їх застосування" курсу вищої математики. Дано повний аналіз основних способів знаходження похідних та їх використанню у подальших задачах. ...
 • Наука як фактор соціально-економічного розвитку суспільства 

  Пилипенко, Г. М.; Федорова, Н. Є. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Досліджено формування теоретико-методологічних засад впливу науки на соціально-економічний розвиток суспільства, зроблено практичні рекомендації стосовно економічної політики держави, орієнтованої на ...
 • Валеологічні основи фізичного виховання студентів 

  Вілянський, В. М.; Мартинюк, О. В.; Печена, В. М.; Д.П. Батечко, Д. П.; Кравченко, К. Г.; Крючков, С. І.; Яворська, Н. П.; Реут, Є. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Розкриваються основні поняття валеології, фізичного виховання, здоров’я, здорового способу життя, діагностика рівня здоров’я індивіда. Висвітлюється роль фізичної рекреації, саморегуляції психоемоційного ...
 • Практикум за курсом "Методи оптимізації та дослідження операцій" 

  Коряшкіна, Л. С.; Ус, С. А. (Видавництво НТУ «Дніпровська політехніка», 2020)
  Міститься матеріал щодо проведення практичних занять з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій». Для кожного заняття наведено тему, мету, план, опорні поняття, рекомендовану літературу (базову та допоміжну), ...
 • Технологічна оснастка 

  Холоша, В. І.; Проців, В. В. ; Богданов, О. О. (Видавництво НГУ, 2016)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» спеціалізації “Технології машинобудування“, а також програмі дисципліни «Технологічна ...
 • Прикладна комп'ютерна графіка 

  Проців, В. В.; Зіборов, К. А.; Бас, К. М.; Ванжа, Г. К. (Видавництво НГУ, 2016)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напрямку 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.070106 «Автомобільний транспорт». Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D ...
 • Математика 2 

  Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Відповідає навчальній програмі дисципліни «Математика 2». Містить чотири розділи. У першому викладено теоретичний матеріал, який стосується числових і функціональних рядів. Другий розділ складається з типових ...
 • Нечіткі множини в системах управління та прийняття рішень 

  Желдак, Т. А.; Коряшкіна, Л. С.; Ус, С. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмами дисциплін “Нечітка математика”, “Прийняття рішень в умовах невизначеності”, “Системи штучного інтелекту” для студентів, які навчаються за ...
 • МЕХАНІКА МАШИН Частина І. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМІВ 

  Dolgov O. M/; Kolosov D. L. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  The content of the study-guide corresponds to the educational and professional program of higher education applicants in the field of knowledge 14 Electrical engineering of specialty 141 Electricity, electrical ...
 • Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу: 

  Ширін, Л. Н.; Денищенко, О. В.; Барташевський, С. Є.; Коровяка, Є. А.; Расцвєтаєв, В. О. (2020)
  Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Транспортування і зберігання вуглеводнів», що розроблена на основі освітньо- професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 ...

View more