Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Cгущение хвостовой пульпы на Демуринском ГОКе 

  Кирнарский, А.С.; Kirnarskyi, Anatolii (Видавництво НГУ, 2019)
  Мета. Згущення глинистої шламової пульпи з отриманням чистої води у зливі. Методика досліджень. Лабораторні, пілотні та промислові дослідження згущення глинистої шламової пульпи з викориcтанням флокулянту MF 1011 в умовах ...
 • Исследование обогащения золы-уноса ТЭС на пневматической флотомашине типа «Jameson Cell» 

  Березняк, Олександр Олександрович; Дрешпак, Олександр Станіславович; Глуховеря, Микола Романович (Видавництво НГУ, 2019)
  Розглянуто можливість застосування флотомашини типу «Jameson Cell» для вилучення вугілля з тонких золошлакових відходів ТЕС. Описані результати досліджень нового способу пневматичної флотації для збагачення тонкозернистих ...
 • Відцентровий дезінтегратор з гідростатичною підвіскою розгінного ротора 

  Сокур, М.І.; Білецький, В.С.; Сокур, І.М. (Видавництво НГУ, 2019)
  Постановка проблеми. Стаття стосується випробовування відцентрового дезінтег-ратора ЦД-10 з гідростатичною підвіскою розгінного ротора. Мета. Введення у науковий обіг дослідницької інформації щодо результатів випробу-вання ...
 • Метод визначення кутів стружкоутворення при моделюванні процесу точіння бурової коронки 

  Журавель, О.Ю. (Видавництво НГУ, 2019)
  Метою роботи є розробка методики розрахунку співвідношення кутів процесу струж-коутворення з використанням моделювання напружено-деформованого стану, методу най-менших квадратів та графоаналітичного методу розрахунку. У ...
 • Методы и подходы к опробованию минерального сырья 

  Гаврилко, А.В. (Видавництво НГУ, 2019)
  Випробування є досить специфічним процесом отримання інформації про досліджувані корисні копалини. В роботі проведено аналіз можливих методів випробування корисних ко-палин. Описана необхідність аналітичних проб і особливості ...
 • Methods of granulation of molten slag and use of granulated slag water 

  Kravchenko, V.P.; Karlikova, Ya.P.; Gankevich, V.F.; Polushyna, M.V.; Livak, O.V. (Видавництво НГУ, 2019)
  Шлак є побічним продуктом, що отримується в процесі доменного або сталеплавиль-ного виробництва. В теперішній час більша частина доменних шлаків перероблюється в гра-нульовані шлаки, які є цінною вторинною сировиною, що ...
 • Українська графітова промисловість: історія і сучасність 

  Шпильовий, Л.В.; Білецький, В.С. (Видавництво НГУ, 2019)
  Постановка проблеми. Стаття стосується видобування і збагачення графітових руд в Україні. Мета. Введення у науковий обіг загального нарису розвитку графітової промисловості України. Визначення пріоритетів на майбутнє. Методи ...
 • Технологія довилучення заліза з переробленного доменного шлаку 

  Ніколаєнко, П.К.; Ніколаєнко, К.В.; Татаринов, Ф.Г.; Яковенко, Н.А. (Видавництво НГУ, 2019)
  Мета. Метою даних досліджень є, розробка технології та вибір обладнання для збага-чення доменного шлаку крупністю 50-0 мм, який вже пройшов попередню переробку, для отримання з нього залізовмісного концентрату з вмістом ...
 • Розробка технології збагачення техногенного родовища Вільногірського ГМКа 

  Пілов, Петро Іванович; Левченко, Костянтин Анатолійович; Шутов, Валерій Юрійович; Самофал, І.В.; Чумак, О.М.; Корчагін, Є.П. (Видавництво НГУ, 2019)
  Актуальність проблеми. В процесі відпрацювання Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом (ВГМК) Східної дільниці Малишевського родовища утворилося понад 200 млн. тонн відходів виробництва, які за мінеральним складом ...
 • Дослідження зміни тривалості реконструкції житлових будинків перших масових серій 

  Дубельт, Т. М.; Dubelt, Т. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Дослідити вплив організаційно-технологічних факторів на тривалість реконструкції житлових будинків перших масових серій з використанням комп’ютерних програм. За допомогою математичного моделювання описати аналітичні ...
 • Кількість абразивних зерен в контакті і товщина зрізу при шліфуванні 

  Кравченко, Ю. Г.; Кравченко, Юрій Григорович; Кравченко, Юрий Григорьевич; Kravchenko, Yu.; Пацера, С. Т.; Пацера, Сергій Тихонович; Пацера, Сергей Тихонович; Patsera, S. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Вивести розрахункові формули активної глибини рельєфу різальної поверхні круга, відносної опорної довжини профілю поверхні різання заготовки, кількості різальних зерен в зоні контакту шліфувального круга із заготовкою і ...
 • Кінетика тріщини в ізотропній пластині змінної товщини 

  Долгов, О. М.; Долгов, Олександр Михайлович; Долгов, А. М.; Долгов, Александр Михайлович; Dolgov, O.; Долгова, І. М.; Dolgova, I.; Колосов, Д. Л.; Колосов, Дмитро Леонідович; Колосов, Дмитрий Леонидович; Kolosov, D. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Дослідження впливу змінності товщини пластини з тріщиною на кінетику крихкого руйнування.
 • Часткове відновлення тягової спроможності гумотросового тягового органа з ушкодженою тросовою основою 

  Бельмас, І. В.; Бельмас, Іван Васильович; Бельмас, И. В.; Бельмас, Иван Васильевич; Belmas, I.; Колосов, Д. Л.; Колосов, Дмитро Леонідович; Колосов, Дмитрий Леонидович; Kolosov, D.; Онищенко, С. В.; Онищенко, Сергій Валерійович; Onyshchenko, S.; Бобильова, І. Т.; Bobylova, I. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Розробити алгоритм розрахунку ділянки відновлення тягової спроможності гумотросового тягового органа, що має ушкоджений трос.
 • Оцінка технічного стану та екологічної безпеки експлуатації магістрального каналу Кільченської зрошувальної системи 

  Орлінська, О. В.; Орлінська, Ольга Вікторівна; Орлинская, Ольга Викторовна; Orlinska, O.; Пікареня, Д. С.; Пікареня, Дмитро Сергійович; Пикареня, Дмитрий Сергеевич; Pikarenya, D.; Гапіч, Г. В.; Гапіч, Геннадій Васильович; Гапич, Геннадий Васильевич; Hapich, H.; Максимова, Н. М.; Maksymova, N.; Рудаков, Л. М.; Rudakov, L.; Чушкіна, І. В.; Chushkina, I. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Оцінити сучасний технічний стан та екологічну небезпеку експлуатації магістрального каналу Кільченської зрошувальної системи. Ціль дослідження є встановлення якісних показників порушених ділянок каналу та зон фільтрації. ...
 • Дослідження стану зелених насаджень м. Дніпро в зоні впливу автомобільного транспорту 

  Муліна, А. В.; Павличенко, А. В.; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Владимирович; Pavlуchenko, А.; Mulina, A. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020)
  Дослідження екологічного стану зелених насаджень м. Дніпро на територіях, прилеглих до автошляхів з урахуванням інтенсивності руху автомобілів у години «пік», особливостей забудови території, рельєфу місцевості та погодних ...
 • Features of legal support for the operation of small atypical Ukrainian coal mines under contractual conditions of a public-private partnership 

  Kirin, Roman; Hryshchak, Sergii; Illarionov, Oleksandr (National Mining University, 2020-06-30)
  Purpose is to study and develop the economic and legal model of small atypical coal mines basing upon the analysis of the operations under contractual condition of public-private partnership as well as upon adequate ...
 • Ecological patterns for vegetation cover formation in the mining waste dumps of the Lviv-Volyn coal basin 

  Skrobala, Viktor; Popovych, Vasyl; Pinder, Volodymyr (National Mining University, 2020-06-30)
  Purpose. Determination of ecological patterns for vegetation cover formation in the mining waste dumps of the Lviv-Volyn coal basin based on the ecotopes floristic composition analysis of waste heaps reclaimed and ...
 • Mitigation of the environmental risks resulting from diesel vehicle operation at the mining industry enterprises 

  Kofanov, Oleksii; Vasylkevych, Oleksandr; Kofanova, Olena; Zozul’ov, Oleksandr; Kholkovsky, Yuriy; Khrutba, Viktoriia; Borysov, Oleksandr; Bobryshov, Oleksandr (National Mining University, 2020-06-30)
  Purpose is to predict potentially hazardous effects of diesel vehicles of mining enterprises on the environment and to minimize the environmental risks caused by these impacts by modifying motor fuels with special ...
 • Substantiation and process design to manufacture polymer-concrete transfer cases for mining machines 

  Krupnik, Leonid; Yelemessov, Kasym; Beisenov, Baurzhan; Baskanbayeva, Dinara (National Mining University, 2020-06-30)
  Purpose. To determine efficient polymer-concrete composition and to develop a process design to use the material to manufacture transfer cases for mining machines operating under very heavy conditions to improve their ...
 • Research into the process of storage and recycling technogenic phosphogypsum placers 

  Moshynskyi, Viktor; Malanchuk, Zinovii; Tsymbaliuk, Valerii; Malanchuk, Larysa; Zhomyruk, Ruslan; Vasylchuk, Oleksandr (National Mining University, 2020-06-30)
  Purpose. Study of technogenic placers storage conditions using the example of phosphogypsum dumps at PJSC “Rivneazot” by determining the rocks sorption properties, distribution and concentration of elements, as well as ...

View more