Now showing items 1-1 of 1

    • Просторово-територіальна організація рекреаційних територій 

      Іванов, Андрій Миколайович; Ivanov, Andriy Mykolayovych; В’юн, Валентин Георгійович; Vjun, Valentyn Georgijovych; Матвієнко, Андрій Валерійович; Matvijenko, Andrij Valerijovych (2010)
      Розглянуто аспекти просторової організації рекреаційних територій на прикладі Миколаївської області. Проведено аналіз рекреаційних зон в межах Миколаї- вщини.