Отображаемые элементы 1-20 из 1366

  • The effect of increasing the water content on rocks characteristics from Şuior, Romania 

   Toderas, M; Moraru, R (National Mining University, 2017-09-30)
   Purpose. Generation of relative humidity fluctuations lead to a further decrease in the resistance of rocks, which involves the swift evacuation of groundwater from mining works. For andesitic rocks strongly hydrothermal ...
  • Shielded development of bottom gas hydrates 

   Haiko, H; Pyha, L (National Mining University, 2017-09-30)
   Purpose. The research aims to show the system features of the existing development methods, which create significant risks of investment in the production of methane gas hydrates, as well as to disclose a new way and ...
  • Запиленість повітря та ризики виникнення професійних захворювань при комбайновій і струговій виїмці вугілля 

   Чеберячко, Сергій Іванович; Чеберячко, С. І.; Чеберячко, Сергей Иванович; Чеберячко, С. И.; Cheberiachko, S.; Яворский, Андрей Васильевич; Яворский, А. В.; Яворський, Андрій Васильович; Яворський, А. В.; Yavors’kyy, A.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворська, О. О.; Яворская, Елена Александровна; Яворская, Е. А.; Yavorska, O. (Видавництво НГУ, 2017)
   Наведено результати досліджень запиленості повітря та рівня професійного ризику виникнення захворювань органів дихання на пилову етіологію у шахтарів при комбайновій і струговій виїмці вугілля.
  • Вплив коксохімічних процесів на забруднення повітря робочих зон і розробка засобів його очищення і покращення умов праці 

   Тищук, В. Ю.; Тищук, Володимир Юрійович; Тищук, Владимир Юрьевич; Tyshchuk, V. (Видавництво НГУ, 2017)
   Теоретично та експериментально обґрунтовано використання для нейтралізації шкідливих газів в коксохімічному виробництві розчинів природних речовин – водяних розчинів вуглелужного реагенту для нейтралізації оксидів вуглецю, ...
  • Дослідження параметрів пилогазових викидів при вибухових роботах у кар’єрах 

   Савотченко, Олена Миколаївна; Савотченко, О. М.; Савотченко, Елена Николаевна; Савотченко, Е. Н.; Savotchenko, O.; Зберовський, Олександр Владиславович; Зберовський, О. В.; Зберовский, Александр Владиславович; Зберовский, А. В.; Zberovskyi, O. (Видавництво НГУ, 2017)
   У статті приведені результати досліджень параметрів пилогазової хмари, що утворюється при вибухових робіт на кар’єрах. Визначені значення висоти, швидкості та об’єму хмари.
  • Разработка аспирационной системы с высоким уровнем очистки воздуха от мелкодисперсной пыли 

   Пустовой, Дмитро Сергійович; Пустовой, Д. С.; Пустовой, Дмитрий Сергеевич; Pustovoi, D. (Видавництво НГУ, 2017)
   Рассмотрены аспирационные системы, применяемые в настоящее время на обогатитель- ных фабриках Украины, изучены их конструктивные особенности и области применения. На основе полученных экспериментальных результатов ...
  • Особенности реализации алгоритмов решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения невыпуклых множеств 

   Череватенко, А. П.; Череватенко, Антоніна Павлівна; Череватенко, Антонина Павловна; Cherevatenko, A. (Видавництво НГУ, 2017)
   Представлен численный алгоритм решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения множеств с ограничениями и неизвестными координатами центров. Рассмотрены особенности его реализации в том ...
  • Динамічне налагодження виходів та входів типу «Так-Ні» у теговій пам’яті промислового контролера 

   Ткаченко, Сергей Николаевич; Ткаченко, С. Н.; Ткаченко, Сергій Миколайович; Ткаченко, С. М.; Tkachenko, S. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розроблено метод непрямої побітової адресації тегових областей пам’яті виходів та входів «Так-Ні» промислового контролера для динамічного налагодження і перепризначення каналів вводу і виводу сигналів технологічного ...
  • Застосування методів Data Mining при аналізі вимог роботодавців щодо якості підготовки спеціалістів 

   Коряшкіна, Лариса Сергіївна; Коряшкіна, Л. С.; Коряшкина, Лариса Сергеевна; Коряшкина, Л. С.; Koriashkina, L.; Чернишенко, В. С.; Чернишенко, Всеволод Сергійович; Чернышекно, Всеволод Сергеевич; Чернышенко, В. С.; Chernyshenko, V.; Виноградов, Максим Олегович; Виноградов, М. О.; Віноградов, Максим Олегович; Віноградов, М. О.; Vinogradov, М.; Скрипченко, Анастасія Едуардівна; Скрипченко, А. Е.; Скрипченко, Анастасия Эдуардовна; Скрипченко, А. Э.; Skrypchenko, А. (Видавництво НГУ, 2017)
   Представлений один підхід щодо вивчення вимог роботодавців стосовно компетенцій випускників вищих навчальних закладів, який включає: збір і систематизацію необхідної інформації, вивчення і аналіз отриманих даних ...
  • Итерационная технология оценки производительности по пескам в циклах измельчения руды 

   Дмитриев, Валерий Иванович; Дмітрієв, Валерій Іванович; Дмітрієв, Д. І.; Дмитриев, В. И.; Dmitriev, V. (Видавництво НГУ, 2017)
   Сформирована технология оценки производительности по пескам на основе анализа порции песков спирального классификатора и особенности ее транспортирования в песковый желоб. Разработаны алгоритм и методика ...
  • Створення моделі формування транспортних потоків на основі теорії систем 

   Бубліков, Андрій Вікторович; Бубликов, Андрей Викторович; Бубліков, А. В.; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Таран, Ігор Олександрович; Таран, Игорь Александрович; Таран, І. О.; Таран, И. А.; Taran, I. (Видавництво НГУ, 2017)
   Описаний новий підхід щодо створення моделі формування транспортних потоків у мегаполісі на основі теорії систем із використанням типових локальних моделей, які описують конкретні процеси формування транспортних потоків ...
  • Спосіб ідентифікації структури електричної мережі споруди 

   Бубліков, Андрій Вікторович; Бубуликов, Андрей Викторович; Бубліков, А. В.; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Мазур, Руслан Анатолійович; Мазур, Руслан Анатольевич; Мазур, Р. А.; Mazur, R.; Зибалов, Дмитро Сергійович; Зибалов, Дмитрий Сергеевич; Зибалов, Д. С.; Zybalov, D. (Видавництво НГУ, 2017)
   Описаний алгоритм ідентифікації структури електричної мережі споруди та наведені результати перевірки ефективності запропонованого алгоритму за допомогою імітаційного моделювання.
  • Оценка эффективности использования карт плотности контрастных границ геоизображений при прогнозе геологических объектов 

   Никулин, С. Л.; Нікулін, С. Л.; Нікулін, Сергій Леонідович; Никулин, Сергей Леонидович; Nikulin, S.; Коробко, О. В.; Коробко, Ольга Валерьевна; Коробко, Ольга Валеріївна; Korobko, O. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
   Выполнена оценка информативности карт плотности контрастных границ геоизображений (космических снимков и физических полей) при решении задачи прогноза локализации геологических объектов. Установлено, что в большинстве ...
  • Физические и теоретические основы разрушения твёрдых сплавов 

   Савченко, Ю. В.; Савченко, Юрій Володимирович; Савченко, Юрий Владимирович; Savchenko, Yu. (Видавництво НГУ, 2017)
   Рассмотрены оценки влияния ударных волн разной интенсивности на механизм дефектообразования и процесс разрушения гетерогенной среды, основные соотношения непосредственно из рассмотрения баланса энергии, произвольно ...
  • Жорсткістні параметри підйомних канатів в залежності від осьового натягу 

   Ропай, В. А.; Ропай, Валерій Андрійович; Ропай, Валерий Андреевич; Ropay, V.; Федорова, І. П.; Федорова, И. П.; Федорова, Ірина Петрівна; Федорова, Ирина Петровна; Fedorova, I. (Видавництво НГУ, 2017)
   Наведено основні співвідношення та розраховані значення агрегатних коефіцієнтів жорсткості канатів двох конструкцій ГОСТ 7669−80 та ГОСТ 7668-80 при натягу у діапазоні від 0 до 0,75 від розривних зусиль каната.
  • Substantiation of the method for constructing the diagram of the horizontal belt conveyor tightness 

   Koroviaka, Ye; Lubenets, T (National Mining University, 2017-09-30)
   Purpose. The method for constructing the diagram of the conveyor belt tightness, which satisfies the fundamental conditions of the mechanical system equilibrium and takes into account the influence of its centrifugal forces ...
  • Stability of the coal seam roof during the sudden collapse of lateral rocks 

   Podkopaiev, S; Iordanov, I; Chepiha, D (National Mining University, 2017-09-30)
   Purpose. To study the effect of dangerous manifestations of rock pressure (in the form of sudden lateral rock collapse) on the state of the coal seam roof developed in difficult mining and geological conditions by various ...
  • Assessment of radioactivity of 226Ra, 232Th and 40K in soil and plants for estimation of transfer factors and effective dose around Mkuju River Project, Tanzania 

   Banzi, F; Msaki, P; Mohammed, N (National Mining University, 2017-09-30)
   Purpose. To establish pre-mining indicators to assess radiological impact as a result of release of radionuclides to environment during uranium mining at Mkuju River Project radioactivity of 226Ra, 232Th and 40K in soil, ...
  • Modeling the process of mineral rocks cutting with a tool made of polycrystallinе superhard materials 

   Krasnyk, V (National Mining University, 2017-09-30)
   Purpose. To analyze the process of rocks cutting by a tool made of polycrystallinе superhard materials (PSM). Methods. Mathematical modeling of rock destruction process. Findings. A model of deformation and fracturing ...
  • Температурне поле на поверхні тертя від швидко рухомого джерела теплоти 

   Кравченко, Ю. Г.; Кравченко, Юрій Григорович; Кравченко, Юрий Григорьевич; Kravchenko, Yu.; Проців, В. В.; Процив, В. В.; Проців, Володимир Васильович; Процив, Владимир Васильевич; Protsiv, V.; Пугач, Р. С.; Пугач, Руслан Сергійович; Пугач, Руслан Сергеевич; Puhach, R. (Видавнтцтво НГУ, 2017)
   Розроблена інженерна методологія виведення формул температурних полів і їх середнього значення для швидкорухомих джерел теплоти тертя при однаковій площі епюр контактних напружень. Наведені приклади розрахунків для ...