Now showing items 1-3 of 1

    визначення оптимального складу вугільної шихти (1)
    дослідження систем "склад-властивість" (1)
    симплекс-гратчасте (центроїдне) планування експерименту (1)