Recent Submissions

 • Наукові засади синтезу технологій видобування вугілля у слабометаморфізованих породах 

  Дичковський, Роман Омелянович (Видавництво НГУ, 2013)
  Розглянуто питания суміщення двох технологій (комплексно-механізованого виймання та свердловинної підземної газифікації вугілля) при видобуванні вугілля з тонких та надтонких пластів у слабометаморфізованих породах. Таке ...
 • Вибір і розрахунок систем підземної розробки рудних родовищ 

  Кононенко, Максим Миколайович; Хоменко, Олег Євгенович; Усатий, Володимир Юрійович (Видавництво НГУ, 2013)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму «Гірництво», зокрема програмам дисциплін «Процеси при підземній розробці рудних родовищ», «Підготовчо-нарізні роботи», ...
 • Економічні аспекти управління охороною праці на вугледобувних підприємствах 

  Вагонова, Олександра Григорівна; Касьяненко, Лілія Володимирівна (Видавництво НГУ, 2013)
  Наведено результати досліджень, спрямованих на підвищення ефективності інвестицій у поліпшенні умов праці на вугледобувних підприємствах. Висвітлено особливості формування та використання інвестицій у поліпшенні умов ...
 • Технология отработки тонких пластов с закладкой выработанного пространства 

  Бузило, Владимир Иванович; Сулаев, Виктор Иванович; Кошка, Александр Григорьевич; Яворской, Андрей Васильевич (Издательство НГУ, 2013)
  Монография является результатом законченной научно-исследовательской работой, в которой решена актуальная научная и практическая задача обоснования основных параметров технологии отработки тонких пологих пластов с закладкой ...
 • Обеспечение устойчивости протяженных горизонтальных выработок при пересечении геологических нарушений 

  Янко, Валентин Викторович (Видавництво НГУ, 2013)
  Представлены результаты визуального обследования состояния протяженных выработок, натурные инструментальные наблюдения и лабораторные эксперименты на породных образцах, которые позволили обосновано подойти к изучению потери ...
 • Англійська мова для навчання і роботи. Т. 3. Дискусії та презентації 

  Кострицька, Світлана Іванівна; Зуєнок, Ірина Іванівна; Швець, Олена Дмитрівна; Поперечна, Неллі Василівна (2013)
  Розглянуто всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить завдання і вправи, ...
 • Процес компенсації виробничих витрат на промисловому підприємстві: теорія і практика управління 

  Бойко, Валентина Володимирівна; Пашкевич, Марина Сергіївна (Видавництво НГУ, 2013)
  Присвячено теоретичним та методичним аспектам ефективного управління процесом компенсації виробничих витрат на промисловому підприємстві з метою забезпечення повного, своєчасного та беззбиткового відтворення виробничих ...
 • Охорона капітальних виробок вугільних шахт запобіжними ціликами 

  Григор’єв, Олексій Євгенович (Видавництво НГУ, 2013)
  Виявлено закономірності зміни розмірів зони непружних деформацій навколо капітальних виробок залежно від гірничо-геологічних умов їх закладення та визначено максимально припустимі розміри таких зон. Встановлено ...
 • Cкладання списку літератури в навчальних виданнях: посіб. для наук.-пед. працівників 

  Салов, В. О.; Нефедова, О. Н.; Ільченко, О. Н.; Панченко, В. В.; Недайвода, Т. О.; Римар, В. Г. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
  Подано правила і приклади складання бібліографічного списку використаних і (або) рекомендованих джерел інформації в навчальних виданнях з урахуванням вимог чинних стандартів. Охарактеризовано складові бібліографічних описів ...
 • Технология подземной добычи урановых руд буровзрывным способом : монография 

  Мальцев, Дмитрий Валериевич; Хоменко, Олег Евгениевич (Издательство НГУ, 2013)
  Монография посвящена вопросам определения рациональных параметров разрушения урановых руд в зонах влияния очистных камер для конкретных геотехнических условий Ватутинского месторождения. По результатам теоретических, ...
 • Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки 

  Голінько, Василь Іванович; Фрундін, Володимир Юхимович (Видавництво НГУ, 2013)
  Розглянуто питання, пов'язані з управлінням охороною пpaцi в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпеченням допустимих санітарно-гігієнічних умов пpaцi на підприємствах галузі. Значну увагу ...
 • Англійська мова для навчання і роботи Т. 4. Професійне іншомовне письмо 

  Кострицька Світлана Іванівна; Зуєнок Ірина Іванівна; Швець Олена Дмитрівна; Поперечна Неллі Василівна (Видавництво НГУ, 2013)
  Подано всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить завдання і вправи, ...
 • Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР КОМПАС 

  Проців, Володимир Васильович; Процив, Владимир Васильевич; Зіборов, Кирило Альбертович; Зиборов, Кирилл Альбертович; Бас, Костянтин Маркович; Бас, Константин Маркович (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
  Розглянуто методи проектування двоступеневих зубчастих редукторів з використанням традиційних розрахункових і сучасних засобів, зокрема комп’ютерної програми тривимірного моделювання КОМПАС компанії АСКОН. Розглянуто теорію ...
 • Електромагнітна сумісність у системах електропостачання 

  Unknown author (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
  The textbook is devoted to electromagnetic processes connected both with conducted and field electromagnetic interferences. Special attention is paid to interharmonic electromagnetic interference. Questions of ...
 • Глобальні комп'ютерні мережі програмування мовою PHP 

  Цвіркун, Леонід Іванович; Цвиркун, Леонид Иванович; Липовий, Роман Володимирович; Липовый, Роман Владимирович (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
  Наведено елементи мови HTML, основні поняття глобальних комп’ютерних систем, мови програмування PHP, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою PHP. Для студентів вищих ...
 • Нам повезло... 

  Пивняк, Геннадий; Степовичка, Леся; Зорина, Тая; Матус, Марлен; Хованская, Елена; Графская, Светлана; Гринько, Надежда; Шабетя, Валентина; Попов, Лев; Ирза, Анатолий; Цегельницкий, Борис; Моложен, Владимир; Косолапов, Анатолий; Беляева, Тамара; Левин, Ким; Деркач, Сергей; Бурда, Семен; Бабич, Вячеслав; Гороховский, Анатолий; Маценко, Анатолий; Пасынков, Анатолий; Герман, Виталий; Калуцкий, Анатолий; Гальперин, Ефим (Видавництво НГУ, 2013)
  Книга посвящена 50-летию Народной киностудии «Юность» Национального горного университета. В ней собраны отзывы друзей киностудии, а также воспоминания студийцев разных лет. Рассказано об истории создания и развития киностудии, ...
 • ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 

  ПЕВЗНЕР, М.Ш. (Видавництво НГУ, 2013)
 • ТЕХНОЛОГІЯ І ТЕХНІКА РОЗВІДУВАЛЬНОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА РОЗСИПНИХ РОДОВИЩАХ 

  Перетяка, Павло Володимирович; Давиденко, Олександр Миколайович; Поліщук, Павло Петрович (Видавництво НГУ, 2013)
 • Elektrische Maschinen und Antriebe 

  Ноллє, Є.; Бешта, О.С. (Видавництво НГУ, 2013)

View more