Now showing items 1-10 of 17

  • Автоматизація оптимального керування процесами дроблення і здрібнювання руд 

   Корнієнко, Валерій Іванович (Видавництво НГУ, 2013)
   Запропоновано вирішення проблеми підвищення якості керування проце- сами дроблення і здрібнювання руди в умовах зміни їх параметрів, динамічних режимів роботи і збурюючого середовища шляхом синтезу і реалізації оптима- льного ...
  • Акустический способ прогноза газодинамических явлений в угольных шахтах 

   Король, Вячеслав Иванович; Скобенко, Александр Васильевич (Издательство НГУ, 2013)
   Представлена обработка статистического материала относительно газодинамических явлений (ГДЯ), которые происходили на угольных шахтах Донбасса за последние 25 лет. Установлена закономерность проявлений ГДЯ от глубины ...
  • Англійська мова для навчання і роботи 

   Кострицька, Світлана Іванівна; Зуєнок, Ірина Іванівна; Швець, Олена Дмитрівна; Поперечна, Неллі Василівна (2013)
   Розглянуто всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить завдання і вправи, ...
  • Вища математика 

   Сінайський, Євгеній Самуїлович; Новікова, Людмила Василівна; Заславська, Людмила Іванівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Викладено курс вищої математики, розрахований на 400  500 навчальних годин, для студентів технічних спеціальностей. Містить розділи: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до аналізу, диференціювання, ...
  • Дискретна математика 

   Новицький, Ігор Валерійович; Ус, Світлана Альбертівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Дискретна математика” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто базові теоретичні засади дискретної математики, описано ...
  • Наукові засади синтезу технологій видобування вугілля у слабометаморфізованих породах 

   Дичковський, Роман Омелянович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто питания суміщення двох технологій (комплексно-механізованого виймання та свердловинної підземної газифікації вугілля) при видобуванні вугілля з тонких та надтонких пластів у слабометаморфізованих породах. Таке ...
  • Обеспечение устойчивости протяженных горизонтальных выработок при пересечении геологических нарушений 

   Янко, Валентин Викторович (Видавництво НГУ, 2013)
   Представлены результаты визуального обследования состояния протяженных выработок, натурные инструментальные наблюдения и лабораторные эксперименты на породных образцах, которые позволили обосновано подойти к изучению потери ...
  • Обоснование параметров способа борьбы с пучением пород почвы в условиях угольных шахт 

   Коваленко, Владислав Викторович; Рязанцев, Александр Петрович (Издательство НГУ, 2013)
   У монографії викладено результати досліджень капітальних виробок з нестійкими породами підошви на прикладі ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу». Проаналізувавши чинники, що впливають на стійкість порід підошви, автори ...
  • Обоснование рациональных параметров вентиляционных систем местного проветривания 

   Столбченко, Елена Владимировна (Издательство НГУ, 2013)
   Монография посвящена методам расчета параметров вентиляционных систем местного проветривания с учетом всех составляющих источника тяги и воздухопровода. Рассмотрены различные варианты проветривания, а также условия ...
  • Оптимізація процесів управління допоміжними вантажопотоками вугільних шахт 

   Козіна, Інна Валеріївна (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуті питанні оптимізації процесів управління допоміжними вантажопотоками вугільних шахт. Запропоновано математичні моделі, які застосовуються для вдосконалення автоматизованої диспетчерської системи управління, ...