Now showing items 1-10 of 35

  • Cкладання списку літератури в навчальних виданнях: посіб. для наук.-пед. працівників 

   Салов, В. О.; Нефедова, О. Н.; Ільченко, О. Н.; Панченко, В. В.; Недайвода, Т. О.; Римар, В. Г. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Подано правила і приклади складання бібліографічного списку використаних і (або) рекомендованих джерел інформації в навчальних виданнях з урахуванням вимог чинних стандартів. Охарактеризовано складові бібліографічних описів ...
  • Автоматизація оптимального керування процесами дроблення і здрібнювання руд 

   Корнієнко, Валерій Іванович (Видавництво НГУ, 2013)
   Запропоновано вирішення проблеми підвищення якості керування проце- сами дроблення і здрібнювання руди в умовах зміни їх параметрів, динамічних режимів роботи і збурюючого середовища шляхом синтезу і реалізації оптима- льного ...
  • Адаптація інформаційного законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного вітчизняного правотворчого процесу 

   Коломоєць, Тетяна Олександрівна; Грищак, Сергій Вікторович (Видавництво НГУ, 2013)
   У монографії розглянуто, яким чином інформаційне законодавство України адаптується до вимог ЄС в процесі правотворчої діяльності. Особливу увагу приділено механізму реалізації адаптаційних процесів у сучасних законах ...
  • Акустический способ прогноза газодинамических явлений в угольных шахтах 

   Король, Вячеслав Иванович; Скобенко, Александр Васильевич (Издательство НГУ, 2013)
   Представлена обработка статистического материала относительно газодинамических явлений (ГДЯ), которые происходили на угольных шахтах Донбасса за последние 25 лет. Установлена закономерность проявлений ГДЯ от глубины ...
  • Альтернативна енергетика в Україні 

   Півняк, Геннадій Григорович; Шкрабець, Федір Павлович (Видавництво НГУ, 2013)
   Наведено результати аналізу і виконано оцінку енергетичного потенціалу всіх видів нетрадиційної енергії в регіонах України, а також розглянуто можливості перетворення, використання та акумуляції енергії ...
  • Англійська мова для студентів електромеханічних спеціальностей 

   Іванов, Олексій Борисович; Бешта, Олександр Степанович; Долгов, Олександр Михайлович; Балахонцев, Олександр Васильович; Хілов, Віктор Сергійович; Введенська, Тетяна Юріївна; Азюковський, Олександр Олександрович; Сьомін, Андрій Олександрович (Видавництво НГУ, 2013)
   Навчальний посібник розрахований на студентів напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка. Містить уроки, що структуровані за тематичними розділами, граматичний коментар, короткі англо-український і ...
  • Англійська мова для навчання і роботи 

   Кострицька, Світлана Іванівна; Зуєнок, Ірина Іванівна; Швець, Олена Дмитрівна; Поперечна, Неллі Василівна (2013)
   Розглянуто всі види діяльності студентів з вивчення англійської мови, спрямовані на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах. Містить завдання і вправи, ...
  • Вища математика 

   Сінайський, Євгеній Самуїлович; Новікова, Людмила Василівна; Заславська, Людмила Іванівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Викладено курс вищої математики, розрахований на 400  500 навчальних годин, для студентів технічних спеціальностей. Містить розділи: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до аналізу, диференціювання, ...
  • Дискретна математика 

   Новицький, Ігор Валерійович; Ус, Світлана Альбертівна (Видавництво НГУ, 2013)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Дискретна математика” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто базові теоретичні засади дискретної математики, описано ...
  • Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку 

   Unknown author (Видавництво НГУ, 2013)
   Містить праці студентів, аспірантів та молодих вчених, які взяли участь у конференції «Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку», за такими тематичними секціями: економічна теорія ...