Now showing items 1-6 of 6

  • Акустический способ прогноза газодинамических явлений в угольных шахтах 

   Король, Вячеслав Иванович; Скобенко, Александр Васильевич (Издательство НГУ, 2013)
   Представлена обработка статистического материала относительно газодинамических явлений (ГДЯ), которые происходили на угольных шахтах Донбасса за последние 25 лет. Установлена закономерность проявлений ГДЯ от глубины ...
  • Обоснование параметров способа борьбы с пучением пород почвы в условиях угольных шахт 

   Коваленко, Владислав Викторович; Рязанцев, Александр Петрович (Издательство НГУ, 2013)
   У монографії викладено результати досліджень капітальних виробок з нестійкими породами підошви на прикладі ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу». Проаналізувавши чинники, що впливають на стійкість порід підошви, автори ...
  • Оптимальне інвестування вуглевидобувних підприємств 

   Чуріканова, Олена Юріївна; Пістунов, Ігор Миколайович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти щодо розрахунку обсягів інвестицій на вугільних шахтах. Подано методику, у якій враховуються не тільки фінансові показники діяльності шахти, але й ...
  • Охорона капітальних виробок вугільних шахт запобіжними ціликами 

   Григор’єв, Олексій Євгенович (Видавництво НГУ, 2013)
   Виявлено закономірності зміни розмірів зони непружних деформацій навколо капітальних виробок залежно від гірничо-геологічних умов їх закладення та визначено максимально припустимі розміри таких зон. Встановлено ...
  • Повышение безопасности конвейерного транспорта в горных выработках угольных шахт 

   Новикова, Елена Александровна (Издательство НГу, 2013)
   Посвящена повышению уровня пылевзрывобезопасности конвейерного транспорта в выработках угольных шахт, которое заключается в установлении закономерностей процессов образования, распространения и отложения пыли. Эти ...
  • Управління ресурсним потенціалом вугільних шахт 

   Вагонова, Олександра Григорівна; Папіж, Юлія Сергіївна (Видавництво НГУ, 2013)
   Викладено методичні підходи з удосконалення управління ресурсним потенціалом вугільних шахт на основі використання двокритерійної моделі градієнтного регулювання їх потужності. Запропоновано механізм оцінки ...