Now showing items 1-2 of 2

  • Оптимальне інвестування вуглевидобувних підприємств 

   Чуріканова, Олена Юріївна; Пістунов, Ігор Миколайович (Видавництво НГУ, 2013)
   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти щодо розрахунку обсягів інвестицій на вугільних шахтах. Подано методику, у якій враховуються не тільки фінансові показники діяльності шахти, але й ...
  • Інвестування 

   Штефан, Наталія Миколаївна; Штефан, Наталья Николаевна (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
   Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво під час підготовки до модульних контролів за результатами лекційних занять з нормативної дисципліни «Інвесту ...