Recent Submissions

 • Геомеханічні основи підвищення стійкості підготовчих виробок 

  Бондаренко, В. І.; Бондаренко, Володимир Ілліч; Бузило, В. І.; Бузило, Володимир Іванович; Табаченко, М. М.; Табаченко, Микола Михайлович; Медяник, В. Ю.; Медяник, Володимир Юрійович (Видавництво НГУ, 2010)
  Книга посвящена методам повышения устойчивости подготовительных выработок. Приведены современные конструкции по усовершенствованию крепления подготовительных выработках. Изложена методика выявления законов и закономерностей ...
 • Відкриті гірничі роботи: терміни та їх визначення 

  Дриженко, Анатолій Юрійович; Дриженко, А.Ю.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, О.О. (Національний гірничий університет, 2010)
  У посібнику наведено поняття і терміни відкритих гірничих робіт, що базуються на виконанні окремих процесів і основних операцій для видобування різноманітних корисних копалин із застосуванням потужних машин, механізмів і ...
 • Гірниче обладнання для підземної розробки рудних родовищ: Довідковий посібник 

  Хоменко, Олег Євгенович; Кононенко, Максим Миколайович; Мальцев, Дмитро Валерійович (НГУ, 2010)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Гірництво», зокрема програмі дисципліни «Гірничі машини для розробки рудних родовищ». Довідковий посібник містить ...
 • Технология создание противофильтрационных завес струями высокого давления : монография 

  Владыко, А.Б. (Видавництво НГУ, 2010)
  Монография посвящена вопросам создания противофильтрационных завес вокруг подзем- ных выработок неглубокого заложения, подземных сооружений и отстойников вредных веществ. На основании теоретических и аналитических ...
 • Технология крепления выработок для камерных систем разработки с закладкой 

  Хоменко, Олег Евгеньевич; Кононенко, Максим Николаевич (Видавництво НГУ, 2010)
  Монография посвящена вопросам обоснования рациональных параметров крепления нарезных выработок в зонах влияния очистных камер для конкретных геотехнических условий Южно-Белозерского месторождения. В результате ...