Последние добавления

 • Основи програмування. Delphi 6. Навчальний посібник 

  Алексеєв, Михайло Олександрович; Кандзюба, Сергій Павлович; Шевцова, Ольга Сергіївна; Коротенко, Леонід Михайлович (РВК НГУ, 2013)
  У зручній та доступній формі подано основи програмування для операційних систем сімейства Windows з використанням середовища візуального програмування Delphi 6 і мови Object Pascal. Матеріал викладено у двох частинах. Перша ...
 • Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Черватюк, Виктор Григорьевич; Черватюк, Віктор Григорович; Снигур, Василий Григорьевич; Снігур, Василь Григорович; Малыхин, Артур Владимирович; Малихін, Артур Володимирович (ЛізуновПрес, 2013)
  Технологический регламент является дополнением к действующим нор- мативным документам по выбору параметров охранных и крепежных систем выемочных выработок при отработке пологих угольных пластов в ...
 • Развитие научных основ повышения устойчивости горных выработок шахт Западного Донбасса 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Мартовицкий, Артур Владимирович; Мартовицький, Артур Володимирович; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Черватюк, Виктор Григорьевич; Черватюк, Віктор Григорович (ЛізуновПрес, 2010)
  В монографії викладено аналіз розвитку застосування різницевих чисель- них методів у механіці суцільного середовища і, зокрема, методів кінцевих та граничних елементів при моделюванні об’єктів з нелінійними ...
 • Прогноз перемещений контура пластовой выработки в слоистом массиве слабых пород 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ілляшов, М. О.; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Фомичов, Володимир Ілліч; Фомичев, Владимир Ильич (Системні технології, 2008)
  В монографії викладений аналіз процесу розвитку епюри переміщень контура пластової виробки, що розташована у шаруватому суттєво неод- норідному масиві слабких гірських порід. Встановлено залежності впливу ...
 • Методика прогноза перемещений контура крепи выемочной выработки, расположенной в слоистом массиве слабых пород 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Фомичов, Вадим Владимирович; Фомичов, Вадим Володимирович; Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, Виктор Николаевич; Мамайкин, Александр Рюрикович; Мамайкін, Олександр Рюрикович (Видавництво НГУ, 2009)
  Методика разработана в Национальном горном университете на базе выполнения госбюджетной работы «Научные основы прогноза устойчивости выработок в мелкослоистом массиве с учетом прогрессивных систем разработки», ...
 • Методы расчета перемещений и упрочнения приконтурных пород горных выработок шахт Западного Донбасса 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Мартовицкий, Артур Владимирович; Мартовицький, Артур Володимирович; Копылов, Александр Филиппович; Копилов, Олександр Філіпович (ЛізуновПрес, 2010)
  В монографії викладені: результати аналітичних досліджень напружено- деформованого стану породного масиву і кріплення пластової виробки, ме- тоди розрахунку анкерного й рамно-анкерного кріплення, методика розраху- нку ...
 • Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Барабаш, Михаил Владимирович; Барабаш, Михайло Володимирович; Снигур, Василий Григорьевич; Снігур, Василь Григорович; Гусев, Александр Станиславович; Гусєв, Олександр Станіславович (ЛізуновПрес, 2017)
  У монографії викладено результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану основних вантажонесучих елементів кріпи- льної та охоронної систем виїмкових виробок, що повторно використовують- ся, ...
 • Геомеханика нагружения крепи очистных и подготовительных выработок в слоистом массиве слабых пород 

  Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, Владимир Ильич; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Черватюк, Виктор Григорьевич; Черватюк, Віктор Григорович (ЛізуновПрес, 2012)
  В монографії викладені результати шахтних досліджень та обчислюваль- них експериментів методом скінченних елементів з розрахунку напружено- деформованого стану елементів багатопараметричних геомеханічних ...
 • Геомеханика нагружения и расчет параметров крепежной и охранной систем подготовительных выработок шахт Западного Донбасса 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Вивчаренко, Александр Васильевич; Вівчаренко, Олександр Васильович; Малыхин, Александр Владимирович; Малихін, Олександр Володимирович; Гусев, Александр Станиславович; Гусєв, Олександр Станіславович (ЛізуновПрес, 2014)
  У монографії викладені результати експериментальних досліджень на- пружено-деформованого стану приконтурних порід виїмкових виробок, їх крі- пильної й охоронної систем на різних ділянках впливу підвищеного гірського ...
 • Геомеханика взаимодействия анкерной и рамной крепей горных выработок в единой грузонесущей системе 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Чередниченко, Юрий Яковлевич; Чередниченко, Юрій Якович; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Вивчаренко, Александр Васильевич; Вівчаренко, Олександр Васильович; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Фомичев, Вадим Владимирович; Фомичов, Вадим Володимирович (ЛізуновПрес, 2010)
  Книга присвячена математичному моделюванню за допомогою сучасних комп’ютерних програм процесів взаємодії рамного, анкерного та рамно- анкерного кріплення з породним масивом, що оточує підготовчу виробку. Для ...
 • Аналитико-экспериментальные исследования устойчивости выемочных выработок и расчет параметров крепежной системы 

  Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, Владимир Ильич; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Симанович, Геннадій Анатолійович; Симанович, Геннадий Анатольевич; Снігур, Василь Григорович; Снигур, Василий Григорьевич; Свистун, Руслан Миколайович; Свистун, Руслан Михайлович (ЛізуновПрес, 2013)
  В монографії викладені результати аналітичних досліджень взаємодії елементів системи «масив-кріплення» в умовах зміцнення анкерами прикон- турних порід виїмкової виробки, з одного боку, та їх конструктивного зв’язку ...
 • Basic concepts of minerals mining technology 

  Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, Владимир Ильич; Bondarenko, V.; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Kovalevska, I.; Ганушевич, Костянтин Анатолійович; Ганушевич, Константин Анатольевич; Ganushevych, K.; Руських, Владислав Васильович; Русских, Владислав Васильевич; Russkikh, V.; Мальцев, Дмитро Валерійович; Мальцев, Дмитрий Валерьевич; Maltsev, D.; Астаф'єв, Денис Олегович; Астафьев, Денис Олегович; Astafiev, D.; Малашкевич, Дмитро Сергійович; Малашкевич, Дмитрий Сергеевич; Malashkevich, D. (ЛізуновПрес, 2014)
  The materials concerning global importance of mineral resources in the society life, their amount, origin, classification of deposits and economical aspects are presented. Opening and development technologies, ...
 • Механика грунтов 

  Шаповал, В.Г.; Шаповал, А.В.; Моркляник, Б.В.; Андреев, В.С. (Днепропетровск.: "Пороги", 2010)
  В учебнике изложены основные сведения о происхождении, физических и механических свойствах грунтов. Рассмотрены методы определения прочности и напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов.
 • Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти 

  Швець, В.Б; Бойко, І.П.; Виннников, Ю.Л.; Зоценко, М.Л.; Петраков, О.О.; Шаповал, В.Г.; Біда, С.В. (Дніпропетровськ.: "Пороги", 2012)
  У книзі подано основні поняття з геотехніки, пов’язані з проблемами бу- дівництва. Викладено загальні закономірності класичної механіки ґрунтів. З урахуванням сучасних досягнень будівельної науки у галузі фундаментобуду- вання ...
 • Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти 

  Швець, В.Б.; Бойко, І.П.; Виннников, Ю.Л.; Зоценко, М.Л.; Петраков, О.О.; Шаповал, В.Г.; Біда, С.В. (Дніпропетровськ.: "Пороги", 2012)
  У книзі подано основні поняття з геотехніки, пов’язані з проблемами будівництва. Викладено загальні закономірності класичної механіки ґрунтів. З урахуванням сучасних досягнень будівельної науки у галузі фундаментобудування ...
 • Биология человека: Учебн. для 8 кл. сред. общеобразоват. учебн. завед. 

  Шабатура, Н. Н.; Матяш, Н. Ю.; Мотузный, В. А. (Генеза, 2003)
  В учебнике освещены основные вопросы, касающиеся строения, процессов жизнедеятельности и развития организма человека, сохранения и укрепления здоровья
 • Моніторинг умов праці: навч. посібник 

  Голінько, Василь Іванович; Чеберячко, Сергій Іванович; Шибка, Микола Васильович; Яворська, Олена Олександрівна (Видавництво НГУ, 2012)
  Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт в промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, що ...
 • Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. 

  Ус, Світлана Альбертівна; Коряшкіна, Лариса Сергіївна (Видавництво НГУ, 2014)
  Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття рішень. ...
 • Transients in Electric Power Supply Systems 

  Pivnyak, G.G.; Zhezhelenko, I.V.; Papaika, Y.A.; Півняк, Геннадій Григорович; Папаїка, Юрій Анатолійович; Пивняк, Геннадий Григорьевич; Папаика, Юрий Анатолиевич; Жежеленко, Ігор Володимирович; Жежеленко, Игорь Владимирович (Trans Tech Publications Ltd, 2016)
  The book consists of introduction and two parts. In the first part electromagnetic transients caused by shorts, longitudinal and lateral asymmetry, technological process and conditions of electromagnetic compatibility are ...
 • Физика 

  Барьячтар, В. Г. (Ранок, 2015)

View more