Recent Submissions

 • Основи охорони праці 

  Жидецький, В. Ц. (Знання, 2014)
 • Гірниче обладнання для підземної розробки рудних родовищ: довідк. посіб 

  Лхагва, Ц.; Пурэв, Л.; Билэгсайхан, Ж.; Хоменко, Олег Евгеньевич; Хоменко, О. Е.; Хоменко, Олег Євгенович; Хоменко, О. Є.; Кононенко, Максим Николаевич; Кононенко, М. Н.; Кононенко, Максим Миколайович; Кононенко, М. М.; Мальцев, Д. В.; Мальцев, Дмитро Валерійович; Мальцев, Дмитрий Валерьевич (Видавництво НГУ, 2013)
  Энэхүү лавлахыг дэлхийн улс орнуудын хүдрийн далд уурхайд өргөнөөр хэрэглэгддэг далд уурхайн өрмийн машин, тоног төхөөрөмжүүдийн мэдээллийг багтаан оруулсан бөгөөд оюутан, эрдэм шинжилгээ ажилтан, ...
 • Пістунов І.М., Турчанінова І.Ю., Антонюк О.П. Методи прийняття управлінських рішень в економіці: Навч. посібник – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008.– 120 с. (Електронне видання) 

  Пістунов, Ігор Миколайович; Турчанінова, Інна Юріївна; Антонюк, Оксана Петрівна (ДВНЗ "НГУ", 2008)
  Подано теорію експертних оцінок, методи математичного програмування, прийоми прогнозування економічних процесів, методи імітаційного моделювання при вирішенні задач прийняття рішень. Посібник містить приклади вирішення ...
 • Українська мова за професійним спрямуванням 

  Степаненко, О. К.; Ганжа, С. А.; Онищенко, Г. А.; Онищенко, Геннадій Анатолійович; Онищенко, Геннадий Анатольевич (Акцент ПП, 2012)
  Навчальний посібник укладений відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої наказом № 1150 МОН України від 21.12.2009. Містить опорні конспекти ...
 • Українська мова за професійним спрямуванням 

  Онищенко, Г. А.; Онищенко, Геннадій Анатолійович; Онищенко, Геннадий Анатольевич; Майборода, Н. Г.; Баранник, О. Ю.; Акастьолова, О. Г.; Степаненко, O. K.; Ганжа, С. А.; Тупиця, О. С. (Пороги, 2011)
  Навчальний посібник укладений на основі діючої вузівської програми для студентів вищих навчальних закладів. Видання містить матеріали, що сприятимуть поліпшенню знань із таких розділів: законодавчі та ...
 • Українська мова за професійним спрямуванням 

  Ганжа, С. А.; Онищенко, Г. А.; Онищенко, Геннадій Анатолійович; Онищенко, Геннадий Анатольевич; Степаненко., О. К. (Овсянников Ю. С.,, 2012)
  Навчальний посібник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 №1150. Навчальний посібник містить ...
 • Інвентаризація та облік відходів 

  Борисовська, Олена Олександрівна; Борисовская, Елена Александровна; Борисовська, О. О.; Борисовская, Е. А. (Літограф, 2017)
  Викладені основні відомості про систему державного обліку відходів в Україні. Розглянуто модель системи керування відходами на підприємстві. Приділено увагу обов’язкам суб’єктів господарювання щодо ...
 • Основи програмування. Delphi 6. Навчальний посібник 

  Алексеєв, Михайло Олександрович; Кандзюба, Сергій Павлович; Шевцова, Ольга Сергіївна; Коротенко, Леонід Михайлович (РВК НГУ, 2013)
  У зручній та доступній формі подано основи програмування для операційних систем сімейства Windows з використанням середовища візуального програмування Delphi 6 і мови Object Pascal. Матеріал викладено у двох частинах. Перша ...
 • Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Черватюк, Виктор Григорьевич; Черватюк, Віктор Григорович; Снигур, Василий Григорьевич; Снігур, Василь Григорович; Малыхин, Артур Владимирович; Малихін, Артур Володимирович (ЛізуновПрес, 2013)
  Технологический регламент является дополнением к действующим нор- мативным документам по выбору параметров охранных и крепежных систем выемочных выработок при отработке пологих угольных пластов в ...
 • Развитие научных основ повышения устойчивости горных выработок шахт Западного Донбасса 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Мартовицкий, Артур Владимирович; Мартовицький, Артур Володимирович; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Черватюк, Виктор Григорьевич; Черватюк, Віктор Григорович (ЛізуновПрес, 2010)
  В монографії викладено аналіз розвитку застосування різницевих чисель- них методів у механіці суцільного середовища і, зокрема, методів кінцевих та граничних елементів при моделюванні об’єктів з нелінійними ...
 • Методы расчета перемещений и упрочнения приконтурных пород горных выработок шахт Западного Донбасса 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Мартовицкий, Артур Владимирович; Мартовицький, Артур Володимирович; Копылов, Александр Филиппович; Копилов, Олександр Філіпович (ЛізуновПрес, 2010)
  В монографії викладені: результати аналітичних досліджень напружено- деформованого стану породного масиву і кріплення пластової виробки, ме- тоди розрахунку анкерного й рамно-анкерного кріплення, методика розраху- нку ...
 • Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Барабаш, Михаил Владимирович; Барабаш, Михайло Володимирович; Снигур, Василий Григорьевич; Снігур, Василь Григорович; Гусев, Александр Станиславович; Гусєв, Олександр Станіславович (ЛізуновПрес, 2017)
  У монографії викладено результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану основних вантажонесучих елементів кріпи- льної та охоронної систем виїмкових виробок, що повторно використовують- ся, ...
 • Геомеханика нагружения крепи очистных и подготовительных выработок в слоистом массиве слабых пород 

  Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, Владимир Ильич; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Черватюк, Виктор Григорьевич; Черватюк, Віктор Григорович (ЛізуновПрес, 2012)
  В монографії викладені результати шахтних досліджень та обчислюваль- них експериментів методом скінченних елементів з розрахунку напружено- деформованого стану елементів багатопараметричних геомеханічних ...
 • Геомеханика нагружения и расчет параметров крепежной и охранной систем подготовительных выработок шахт Западного Донбасса 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Вивчаренко, Александр Васильевич; Вівчаренко, Олександр Васильович; Малыхин, Александр Владимирович; Малихін, Олександр Володимирович; Гусев, Александр Станиславович; Гусєв, Олександр Станіславович (ЛізуновПрес, 2014)
  У монографії викладені результати експериментальних досліджень на- пружено-деформованого стану приконтурних порід виїмкових виробок, їх крі- пильної й охоронної систем на різних ділянках впливу підвищеного гірського ...
 • Прогноз перемещений контура пластовой выработки в слоистом массиве слабых пород 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ілляшов, М. О.; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Фомичов, Володимир Ілліч; Фомичев, Владимир Ильич (Системні технології, 2008)
  В монографії викладений аналіз процесу розвитку епюри переміщень контура пластової виробки, що розташована у шаруватому суттєво неод- норідному масиві слабких гірських порід. Встановлено залежності впливу ...
 • Методика прогноза перемещений контура крепи выемочной выработки, расположенной в слоистом массиве слабых пород 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Фомичов, Вадим Владимирович; Фомичов, Вадим Володимирович; Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, Виктор Николаевич; Мамайкин, Александр Рюрикович; Мамайкін, Олександр Рюрикович (Видавництво НГУ, 2009)
  Методика разработана в Национальном горном университете на базе выполнения госбюджетной работы «Научные основы прогноза устойчивости выработок в мелкослоистом массиве с учетом прогрессивных систем разработки», ...
 • Геомеханика взаимодействия анкерной и рамной крепей горных выработок в единой грузонесущей системе 

  Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Чередниченко, Юрий Яковлевич; Чередниченко, Юрій Якович; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Вивчаренко, Александр Васильевич; Вівчаренко, Олександр Васильович; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Фомичев, Вадим Владимирович; Фомичов, Вадим Володимирович (ЛізуновПрес, 2010)
  Книга присвячена математичному моделюванню за допомогою сучасних комп’ютерних програм процесів взаємодії рамного, анкерного та рамно- анкерного кріплення з породним масивом, що оточує підготовчу виробку. Для ...
 • Аналитико-экспериментальные исследования устойчивости выемочных выработок и расчет параметров крепежной системы 

  Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, Владимир Ильич; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Симанович, Геннадій Анатолійович; Симанович, Геннадий Анатольевич; Снігур, Василь Григорович; Снигур, Василий Григорьевич; Свистун, Руслан Миколайович; Свистун, Руслан Михайлович (ЛізуновПрес, 2013)
  В монографії викладені результати аналітичних досліджень взаємодії елементів системи «масив-кріплення» в умовах зміцнення анкерами прикон- турних порід виїмкової виробки, з одного боку, та їх конструктивного зв’язку ...
 • Механика грунтов 

  Шаповал, В.Г.; Шаповал, А.В.; Моркляник, Б.В.; Андреев, В.С. (Днепропетровск.: "Пороги", 2010)
  В учебнике изложены основные сведения о происхождении, физических и механических свойствах грунтов. Рассмотрены методы определения прочности и напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов.
 • Механіка ґрунтів. Основи та фундаменти 

  Швець, В.Б; Бойко, І.П.; Виннников, Ю.Л.; Зоценко, М.Л.; Петраков, О.О.; Шаповал, В.Г.; Біда, С.В. (Дніпропетровськ.: "Пороги", 2012)
  У книзі подано основні поняття з геотехніки, пов’язані з проблемами бу- дівництва. Викладено загальні закономірності класичної механіки ґрунтів. З урахуванням сучасних досягнень будівельної науки у галузі фундаментобуду- вання ...

View more