Now showing items 1-45 of 45

   Subject
   : investment resources, transfers, budgetary costs, direct foreign investments [1]
   Agrarian Policy, Common Agrarian Policy of European Union, "Green Box", "Yellow box", European Integration [1]
   business valuation, revenue approach, expenditures approach, comparative approach, combined approach, the discount rate [1]
   CONVERGENCE, INNOVATION, INFRASTRUCTURE, EU [1]
   financial flow, region, financial potential, institutional factors, globalization, financial infrastructure, economic growth [2]
   financial market, world financial market, globalization, financial markets globalization, stock market, market capitalization [1]
   funding, innovation, innovative development, local authorities [1]
   international capital flow, trends, perspectives, new ways of solution, capital export, capital import [1]
   investment resources, cluster model, competitiveness of region [1]
   mathematical simulation, market balance, neural network, parameters, algorithm [1]
   social responsibility, GDP per capita, index of social responsibility, sustainable development, economic freedom, matrix of distribution of social responsibility [1]
   STRUCTURAL CHANGES, SOCIAL PRODUCTION, GLOBAL TRANSFORMATION [1]
   аграрна політика, Спільна аграрна політика Європейського Союзу, "зелена скринька", "жовта скринька", європейська інтеграція [1]
   венчурне фінансування, венчурний фонд, венчурний капітал, ризиковий капітал, інноваційна діяльність [1]
   економічна безпека , страхова компанія, фінансовий ризик, управління фінансовими ризиками , класифікація фінансових ризиків, мінімізація фінансових ризиків [1]
   конкурентоспроможність , інноваційний розвиток, внутрішня ставка доходності, ефективність [1]
   конкурентоспроможність, механізм управління, контроллінг, інноваційний процес, ефективне функціонування підприємства [1]
   контроллінг, концепції контроллінгу, механізм контроллінгу, промислове підприємство [1]
   корпоративні права,територіальна громада т [1]
   малий бізнес, механізм стимулювання, податкова політика, податкове навантаження, державне регулювання [1]
   Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань [1]
   механізм контроллінгу, зовнішні та внутрішні фактори, фактори прямого впливу [1]
   механізм контроллінгу, поетапний процес формування контроллінгу, етапи функцыонування механізму, організаційна структура, інструментарій контроллінгу [1]
   механізм контроллінгу, показники ефективності функціонування промислового підприємства, показники ефективності впровадження контроллінгу, показники ефективності функціонування контроллінгу, комплексна система показників ефективності контроллінгу. [1]
   механізм контролінгу, показники підприємства, показники ефективності контролінгу, рівень планування, етап реалізації механізму контролінгу, рівень ієрархії, характер впливу [1]
   мотивація, вектор підтримки, вектор обмеження, центр відповідальності, фінансовий потік [1]
   небанківські фінансові установи, небанківські фінансові інститути, небанківські фінансові посередники, ринок фінансових послуг [1]
   оподаткування, податкове законодавство, страхування життя, податок на доходи фізичних осіб, податкова знижка, страхові виплати [1]
   оподаткування, податкове законодавство, інвестиційна діяльність, податкове стимулювання, податкові пільги, гірничо-металургійний комплекс України [1]
   організаційна структура управління, механізм контролінгу, контролер, головний контролер, інформаційні потоки контролінгу, управлінські рішення [1]
   планування, фінансовий потік, функціональна матриця фінансових потоків, принципи, інтереси груп [1]
   процес бюджетування; багаторівнева економіко-математична модель; оптимізаційний блок; принцип оптимальності. [1]
   развитие, регион, инновационное развитие, инновационное развитие региона [1]
   рентабельності операційної діяльності, рівень корпоративного управління, системи управління прибутком [1]
   розвиток, інтереси, місцева громада, диспропорція, соціальна відповідальність, активний реципієнт [1]
   система обслуговування, вартість обслуговування, витрати, відносна вартість обслуговування, фінансовий потік [1]
   соціальна відповідальність, міжбюджетні трансферти, інновації, фінансові механізми [1]
   страховий ринок, глобалізація, страхові компанії, страхові премії, іноземний капітал, страхові брокери [1]
   страхові компанії, фінанси, фінансові потоки, грошові потоки, фінансові ресурси [1]
   фінансові результати, податкове навантаження, платежі до бюджетів [1]
   інвестиційні програми, джерела фінансування, бюджетні кошти, контроль [1]
   інвестування, банк, фінансування, фінансові ресурси [1]
   інноваційна діяльність, соціально-економічна стратегія, наукоємні технології [1]
   інноваційна діяльність, фінансові посередники, фінансові інститути, інвестиційно-інноваційний потенціал [1]
   іновації, фінансові ресурси, регіональні інноваційні проекти, рефінансування [1]