Now showing items 1-9 of 9

  • Згущення суспензій із застосуванням акустичних хвиль стиску 

   Березняк, Олександр Олександрович; Березняк, Александр Александрович; Bereznyak, Alexander (Видавництво НГУ, 2001)
   Проведений порівняльний аналіз способів інтенсифікації згущення суспензій і ущільнення осаду та встановлена можливість застосування для цього акустичних хвиль стиску. З'ясований механізм згущення тонкодисперсних суспензій ...
  • Обґрунтування акустичного контролю дисперсності продуктів подрібнення 

   Тернова, Катерина Віталіївна; Тернова, К. В.; Терновая, Екатерина Витальевна; Терновая, Е. В.; Ternovaya, Ekaterina Vitalevna; Ternovaya, E. V. (2018)
   Дисертація присвячена обґрунтуванню акустичного контролю дисперсності продуктів подрібнення корисних копалин на основі зв’язку технологічних і акустичних параметрів процесу. Виходячи з аналізу існуючих ...
  • Обґрунтування діапазонів крупності машинних класів при збагаченні вугілля 

   Полулях, Ольга Володимирівна; Полулях, Ольга Владимировна; Polulyakh, O.V. (Видавництво НГУ, 2011)
   Дисертація присвячена дослідженню гравітаційних розподільчих процесів за крупністю і щільністю при збагаченні вугілля та спрямована на вирішення задачі збільшення виходу концентрату за рахунок зменшення його втрат з відходами ...
  • Обґрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків 

   Кравченко, Володимир Петрович; Кравченко, Владимир Петрович; Kravchenko, Vladimir (Видавництво НГУ, 2013)
   Дисертація присвячена питанням отримання активних матеріалів з до-менних шлаків шляхом підвищення їх поверхневої активності за допомогою нового способу їх переробки – тонкодисперсного струминного подрібнення. В дисертації ...
  • Обґрунтування параметрів технології зневоднення вугільних шламів на високочастотних грохотах 

   Єремєєв, Ігор Вікторович; Еремеев, Игорь Викторович; Eremeev, I.V. (Видавництво НГУ, 2015)
   У дисертації вирішено актуальну наукову задачу вдосконалення процесу механічного зневоднення вугільних шламів нефлотаційної крупності на основі розробки технології віброущільнення шару матеріалу на кінцевій стадії процесу ...
  • Пневмовібраційна сепарація лому кабельно-провідникової продукції 

   Корчевський, Олександр Миколайович; Корчевский, Александр Николаевич; Korchevsky, A.N. (Видавництво НГУ, 2010)
   У дисертації вирішена актуальна наукова задача виявлення основних залежностей параметрів режиму розділення лому кабельно-провідникової продукції при пневмовібраційній сепарації від розпушеності матеріалу шляхом встановлення ...
  • Розвиток теорії тонкого подрібнення корисних копалин 

   Прядко, Наталія Сергіївна; Прядко, Наталья Сергеевна; Pryadko, Nataliya (Видавництво НГУ, 2015)
   Дисертацію присвячено розробці теорії й технології подрібнення матеріалів на основі зв'язку технологічних і емісійних параметрів процесу. Виходячи з аналізу енергетичних особливостей тонкого подрібнення корисних ...
  • Трибовіброгравітаційна сепарація кам’яного вугілля 

   Полулях, Данило Олександрович; Полулях, Данила Александрович; Polulyakh, D.O. (Видавництво НГУ, 2010)
   Дисертація присвячена дослідженню процесу комплексного збагачення за тертям, формою і пружністю та спрямована на вирішення задачі збільшення виходу енергетичного концентрату за рахунок зменшення втрат паливної маси з ...
  • Удосконалення технології збагачення сировини неоднорідних вапнякових родовищ 

   Дрешпак, Олександр Станіславович (НТУ ДП, 2019)
   Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі встановлення закономірностей, що зв'язують показники ефективності збагачення і класифікації сировини неоднорідних карбонатних родовищ з її вихідними ...