Отображаемые элементы 1-20 из 7331

  • Конвергентные технологии как основа фазового перехода к постиндустриальному обществу (по материалам Интернет-изданий) 

   Пивняк, Геннадий Григорьевич; Півняк, Геннадій Григорович; Півняк, Г. Г.; Шашенко, Олександр Миколайович; Пивняк, Г. Г.; Шашенко, Александр Николаевич; Шашенко, О. М.; Шашенко, А. Н.; Пашкевич, Марина Сергеевна; Пашкевич, М. С.; Пашкевич, Марина Сергіївна (Видавництво НГУ, 2015)
   Развитие человечества сопровождается созданием и использованием инженерных технологий. При этом технологии эволюционировали настолько динамично, что сегодня наряду с природной средой устойчиво ...
  • Запиленість повітря та ризики виникнення професійних захворювань при комбайновій і струговій виїмці вугілля 

   Чеберячко, Сергій Іванович; Чеберячко, С. І.; Чеберячко, Сергей Иванович; Чеберячко, С. И.; Cheberiachko, S.; Яворский, Андрей Васильевич; Яворский, А. В.; Яворський, Андрій Васильович; Яворський, А. В.; Yavors’kyy, A.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворська, О. О.; Яворская, Елена Александровна; Яворская, Е. А.; Yavorska, O. (Видавництво НГУ, 2017)
   Наведено результати досліджень запиленості повітря та рівня професійного ризику виникнення захворювань органів дихання на пилову етіологію у шахтарів при комбайновій і струговій виїмці вугілля.
  • Вплив коксохімічних процесів на забруднення повітря робочих зон і розробка засобів його очищення і покращення умов праці 

   Тищук, В. Ю.; Тищук, Володимир Юрійович; Тищук, Владимир Юрьевич; Tyshchuk, V. (Видавництво НГУ, 2017)
   Теоретично та експериментально обґрунтовано використання для нейтралізації шкідливих газів в коксохімічному виробництві розчинів природних речовин – водяних розчинів вуглелужного реагенту для нейтралізації оксидів вуглецю, ...
  • Дослідження параметрів пилогазових викидів при вибухових роботах у кар’єрах 

   Савотченко, Олена Миколаївна; Савотченко, О. М.; Савотченко, Елена Николаевна; Савотченко, Е. Н.; Savotchenko, O.; Зберовський, Олександр Владиславович; Зберовський, О. В.; Зберовский, Александр Владиславович; Зберовский, А. В.; Zberovskyi, O. (Видавництво НГУ, 2017)
   У статті приведені результати досліджень параметрів пилогазової хмари, що утворюється при вибухових робіт на кар’єрах. Визначені значення висоти, швидкості та об’єму хмари.
  • Разработка аспирационной системы с высоким уровнем очистки воздуха от мелкодисперсной пыли 

   Пустовой, Дмитро Сергійович; Пустовой, Д. С.; Пустовой, Дмитрий Сергеевич; Pustovoi, D. (Видавництво НГУ, 2017)
   Рассмотрены аспирационные системы, применяемые в настоящее время на обогатитель- ных фабриках Украины, изучены их конструктивные особенности и области применения. На основе полученных экспериментальных результатов ...
  • Особенности реализации алгоритмов решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения невыпуклых множеств 

   Череватенко, А. П.; Череватенко, Антоніна Павлівна; Череватенко, Антонина Павловна; Cherevatenko, A. (Видавництво НГУ, 2017)
   Представлен численный алгоритм решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения множеств с ограничениями и неизвестными координатами центров. Рассмотрены особенности его реализации в том ...
  • Динамічне налагодження виходів та входів типу «Так-Ні» у теговій пам’яті промислового контролера 

   Ткаченко, Сергей Николаевич; Ткаченко, С. Н.; Ткаченко, Сергій Миколайович; Ткаченко, С. М.; Tkachenko, S. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розроблено метод непрямої побітової адресації тегових областей пам’яті виходів та входів «Так-Ні» промислового контролера для динамічного налагодження і перепризначення каналів вводу і виводу сигналів технологічного ...
  • Застосування методів Data Mining при аналізі вимог роботодавців щодо якості підготовки спеціалістів 

   Коряшкіна, Лариса Сергіївна; Коряшкіна, Л. С.; Коряшкина, Лариса Сергеевна; Коряшкина, Л. С.; Koriashkina, L.; Чернишенко, В. С.; Чернишенко, Всеволод Сергійович; Чернышекно, Всеволод Сергеевич; Чернышенко, В. С.; Chernyshenko, V.; Виноградов, Максим Олегович; Виноградов, М. О.; Віноградов, Максим Олегович; Віноградов, М. О.; Vinogradov, М.; Скрипченко, Анастасія Едуардівна; Скрипченко, А. Е.; Скрипченко, Анастасия Эдуардовна; Скрипченко, А. Э.; Skrypchenko, А. (Видавництво НГУ, 2017)
   Представлений один підхід щодо вивчення вимог роботодавців стосовно компетенцій випускників вищих навчальних закладів, який включає: збір і систематизацію необхідної інформації, вивчення і аналіз отриманих даних ...
  • Итерационная технология оценки производительности по пескам в циклах измельчения руды 

   Дмитриев, Валерий Иванович; Дмітрієв, Валерій Іванович; Дмітрієв, Д. І.; Дмитриев, В. И.; Dmitriev, V. (Видавництво НГУ, 2017)
   Сформирована технология оценки производительности по пескам на основе анализа порции песков спирального классификатора и особенности ее транспортирования в песковый желоб. Разработаны алгоритм и методика ...
  • Створення моделі формування транспортних потоків на основі теорії систем 

   Бубліков, Андрій Вікторович; Бубликов, Андрей Викторович; Бубліков, А. В.; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Таран, Ігор Олександрович; Таран, Игорь Александрович; Таран, І. О.; Таран, И. А.; Taran, I. (Видавництво НГУ, 2017)
   Описаний новий підхід щодо створення моделі формування транспортних потоків у мегаполісі на основі теорії систем із використанням типових локальних моделей, які описують конкретні процеси формування транспортних потоків ...
  • Спосіб ідентифікації структури електричної мережі споруди 

   Бубліков, Андрій Вікторович; Бубуликов, Андрей Викторович; Бубліков, А. В.; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Мазур, Руслан Анатолійович; Мазур, Руслан Анатольевич; Мазур, Р. А.; Mazur, R.; Зибалов, Дмитро Сергійович; Зибалов, Дмитрий Сергеевич; Зибалов, Д. С.; Zybalov, D. (Видавництво НГУ, 2017)
   Описаний алгоритм ідентифікації структури електричної мережі споруди та наведені результати перевірки ефективності запропонованого алгоритму за допомогою імітаційного моделювання.
  • Гуманітарні знання як передумова формування змісту безпеки життєдіяльності та культури здоров’я 

   Чугуй, Л. В.; Вишар, Є. В. (2013)
   Проблема гуманізації навчання і виховання на сьогодні є найбільш актуальною, адже вона відображає основні тенденції розвитку сучасної освіти. Її визначальними рисами є «поворот» до особистості, її прагнень, ...
  • До питання про формування здорового способу життя серед студентів 

   Чеберячко, Сергій Іванович; Керестинь, Іоханна Золтанівна; Николаева, Тамара Григорьевна; Ніколаєва, Тамара Григорівна; Чеберячко, Сергей Иванович (2013)
   Словосполучення «здоровий спосіб життя (ЗСЖ)» не є новим, воно давно ввійшло в нашу мову і сприймається як відоме, зрозуміле явище. При цьому загальноприйнятого уявлення про структуру здорового ...
  • Математична модель руху шахтної вагонетки 

   Федоряченко, Сергій Олександрович; Федоряченко, Сергей Александрович (2012)
   Проаналізовано сучасну конструкцію шахтних вагонеток та їх умови експлуатації. Запропоновано технічне рішення із підвищення стійкості руху вагонетки у криволінійних ділянках рейкового шляху. Викладено математичну модель ...
  • Основные направления повышения эффективности и безопасности эксплуатации шахтных стационарных установок 

   Чехлатый, Н. А.; Коваль, А. Н.; Мялковский, В. И. (2012)
   Предложена стратегия рационального управления ШСУ, учитывающая критерии технического совершенствования оборудования, относящегося к разным группам, при классификации качества эксплуатации стационарных установок предприятия. ...
  • Пленочная герметизация горных выработок в рудных шахтах 

   Кривцун, Геннадий Павлович; Кривцун, Геннадій Павлович; Микрюков, Сергей Борисович; Мікрюков, Сергій Борисович; Иконников, Юрий Радионович; Іконніков, Юрій Радіонович; Иконников, К. Ю. (2012)
  • Аналіз факторів, які впливають на захисну ефективність ЗІЗОД 

   Чеберячко, Сергій Іванович; Чеберячко, Сергей Иванович; Кривцун, Геннадий Павлович; Кривцун, Геннадій Павлович; Наумов, М. М. (2012)
   Наведено відомості про сучасний стан охорони праці на вугільних підприємствах. Визначені основні причини збільшення захворюваності на пилову етіологію. Проаналізовані фактори, які впливають на захисні властивості засобів ...
  • Система защиты и автоматики кабельной сети подземной части угольной шахты 

   Джаншиев, С. И.; Костин, В. Н. (2012)
   Предложена двухканальная система защиты от коротких замыканий кабельной сети подземной части угольной шахты, включающая логическую и максимальную токовую защиты и обеспечивающая селективное отключение поврежденного элемента. ...
  • Источники метановыделения из подработанного угольными пластами массива 

   Кулакова, С. И. (2012)
   Представлен способ определения источников метановыделения из подрабатываемого массива путем экспериментального контроля метановыделения по мере удаления очистного забоя от разрезной выработки и процесса развития сдвижения ...
  • Аналитические зависимости для расчета температуры воздуха в горных выработках различного назначения глубоких шахт 

   Кузин, В. А.; Алексеенко, Сергей Александрович; Алексеєнко, Сергій Олександрович; Зазимко, В. И. (2012)
   Приведено решение уравнения теплового баланса горных выработок, проветриваемых за счет общешахтной депрессии, в дифференциальной форме при линейном законе изменения относительной влажности воздуха по их длине, принимаемой ...