Anzeige der Dokumente 1-20 von 7491

  • Утилізація та рекуперація відходів 

   Борисовська, Олена Олександрівна; Борисовская, Елена Александровна; Деменко, Ольга Володимирівна; Деменко, Ольга Владимировна; Павличенко, Артем Володимирович; Павличенко, Артем Володимирович (Видавництво НГУ, 2017)
   Подано методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів» для студентів спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
  • Особливості режиму харчування студентської молоді 

   Прокопенко, Л. І.; Дехтярьова, О. О.; Дегтяр, В. А.; Ярема, І. А. (2013)
   Згідно із сучасними уявленнями, саме харчування визначає тривалість і якість життя людини, створює умови для оптимального фізичного та розумового розвитку, підтримує високу працездатність, підвищує можливості ...
  • Healthy lifestyle and alternative sources of energy 

   Berdnyk, V. V.; Berdnyk, L.V.; Бердник, Владислав Володимирович; Бердник, Лада Валеріївна; Бердник, Лада Валериевна; Бердник, Владислав Владимирович (2013)
   It is well known that the health of the nation is one of the most important indicators of its well-being. Nevertheless, despite the fact that a great number of lectures about the dangers of detrimental habits such as ...
  • Проблемні питання профілактики неінфекційних захворювань, що пов’язані зі способом життя 

   Жигульова, Е. О.; Дейбук, Г. Д. (2013)
   Вирішальну роль у формуванні негативних тенденцій щодо здоров’я відіграє значна поширеність серед населення України чинників ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань, зокрема тютюнопаління, ...
  • Організація правильного харчування для збереження здоров’я школяра 

   Власова, О. А.; Дрогальцева, І. С.; Прокопенко, Л. І. (2013)
   Дитинство – найважливіший етап у житті людини, фундамент всієї його долі, його здоров'я. Шкільний вік є найважливішим періодом розвитку людського організму. Здоров'я людини закладається з дитинства і ...
  • Обоснование рациональных параметров крепи выработки в условиях больших деформаций приконтурного массива 

   Солодянкин, Александр Викторович; Солодянкін, Олександр Вікторович; Солодянкин, А. В.; Солодянкін, О. В.; Дудка, Иван Владимирович; Дудка, Іван Володимирович; Дудка, И. В.; Дудка, І. В.; Машурка, Сергей Владимирович; Машурка, Сергій Володимирович; Машурка, С. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Для условий шахты «Южнодонбасская №1», выполнен комплекс натурных исследований, разработана новая численная модель геомеханической системы «крепь выработки-массив», которая позволила изучить деформационные процессы, ...
  • Дослідження конструкцій металевого шахтного кріплення з урахуванням його відхилення від проектного положення 

   Андрєєв, Б. М.; Бровко, Д. В.; Хворост, В. В.; Осипенко, Р. О. (Видавництво НГУ, 2017)
   Виконано аналіз використання шахтного кріплення на підприємствах Кривбасу. Приведена методика досліджень за допомогою сучасних проектно-обчислювальних комплексів. Наведено результати досліджень роботи сталевого ...
  • Методика проектирования и технологическая схема повторной ликвидации наклонных стволов закрытых угольных шахт 

   Должиков, П. Н.; Прокопов, А. Ю. (Видавництво НГУ, 2017)
   На основе аналитических и технологических исследований разработаны методика проектирования и технологическая схема повторной ликвидации наклонных выработок закрытых шахт способом тампонажа ресурсосберегающими ...
  • Совершенствование замковых соединений арочной металлической крепи 

   Халимендик, Ю. М.; Халимендик, Юрій Михайлович; Халимендик, Юрий Михайлович; Барышников, А. С.; Барышников, Анатолий Сергеевич; Баришніков, Анатолій Сергійович; Халимендик, В. Ю.; Захарова, Л. Н. (Видавництво НГУ, 2017)
   Выполнен анализ работы замков податливости рамных арочный крепей из профиля СВП. Показано, что основным недостатком работы замков податливости является перекос стяжных скоб и недостаточное усилие затягивания ...
  • Застосування українського досвіду визначення кроку встановлення рамного кріплення підготовчих виробок для польских шахт 

   Дичковський, Роман Омелянович; Дычковский, Роман Емельянович; Дычковский, Р. Е.; Дичковський, Р. О.; Саїк, Павло Богданович; Саїк, П. Б.; Саик, Павел Богданович; Саик, П. Б.; Лозинський, Василь Григорович; Лозинський, В. Г.; Лозинский, Василий Григорьевич; Лозинский, В. Г.; Potempa, Michal; Chowaniec, Aleksander; Kokowski, Konrad (Видавництво НГУ, 2017)
   На основі детального аналізу наявного досвіду встановлення рамного кріплення підготовчих виробок на шахтах України та застосування перевірених методик визначення навантажень на окремі його елементи ...
  • К вопросу освоения подземного пространства г. Днепр на основе геологического строения территории 

   Максимова, Елла Олександрівна; Максимова, Элла Александровна; Максимова, Е. О.; Максимова, Э. А.; Шумельчик, И. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Выполнено исследование и приведена характеристика геолого-гидрогеологической обстановки, с точки зрения возможности и целесообразности подземного гражданского строительства в г. Днепр. Предложен принципиально ...
  • Метод кирлианографии в оценке экологического здоровья 

   Песоцкая, Л. А.; Павличенко, Артем Владимирович; Павличенко, Артем Володимирович; Лисенко, Александра Геннадиевна; Лисенко, Олександра Геннадіївна (2013)
   Актуальным является оценка экологической ситуации в регионах с неблагоприятными антропогенными факторами. Не умаляя достоинства существующих физических методов и нормативов, необходимо заметить, что ...
  • Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах 

   Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Черватюк, Виктор Григорьевич; Черватюк, Віктор Григорович; Снигур, Василий Григорьевич; Снігур, Василь Григорович; Малыхин, Артур Владимирович; Малихін, Артур Володимирович (ЛізуновПрес, 2013)
   Технологический регламент является дополнением к действующим нор- мативным документам по выбору параметров охранных и крепежных систем выемочных выработок при отработке пологих угольных пластов в ...
  • Развитие научных основ повышения устойчивости горных выработок шахт Западного Донбасса 

   Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Мартовицкий, Артур Владимирович; Мартовицький, Артур Володимирович; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Черватюк, Виктор Григорьевич; Черватюк, Віктор Григорович (ЛізуновПрес, 2010)
   В монографії викладено аналіз розвитку застосування різницевих чисель- них методів у механіці суцільного середовища і, зокрема, методів кінцевих та граничних елементів при моделюванні об’єктів з нелінійними ...
  • Прогноз перемещений контура пластовой выработки в слоистом массиве слабых пород 

   Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ілляшов, М. О.; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Фомичов, Володимир Ілліч; Фомичев, Владимир Ильич (Системні технології, 2008)
   В монографії викладений аналіз процесу розвитку епюри переміщень контура пластової виробки, що розташована у шаруватому суттєво неод- норідному масиві слабких гірських порід. Встановлено залежності впливу ...
  • Методика прогноза перемещений контура крепи выемочной выработки, расположенной в слоистом массиве слабых пород 

   Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Фомичов, Вадим Владимирович; Фомичов, Вадим Володимирович; Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, Виктор Николаевич; Мамайкин, Александр Рюрикович; Мамайкін, Олександр Рюрикович (Видавництво НГУ, 2009)
   Методика разработана в Национальном горном университете на базе выполнения госбюджетной работы «Научные основы прогноза устойчивости выработок в мелкослоистом массиве с учетом прогрессивных систем разработки», ...
  • Методы расчета перемещений и упрочнения приконтурных пород горных выработок шахт Западного Донбасса 

   Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Мартовицкий, Артур Владимирович; Мартовицький, Артур Володимирович; Копылов, Александр Филиппович; Копилов, Олександр Філіпович (ЛізуновПрес, 2010)
   В монографії викладені: результати аналітичних досліджень напружено- деформованого стану породного масиву і кріплення пластової виробки, ме- тоди розрахунку анкерного й рамно-анкерного кріплення, методика розраху- нку ...
  • Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок 

   Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Барабаш, Михаил Владимирович; Барабаш, Михайло Володимирович; Снигур, Василий Григорьевич; Снігур, Василь Григорович; Гусев, Александр Станиславович; Гусєв, Олександр Станіславович (ЛізуновПрес, 2017)
   У монографії викладено результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану основних вантажонесучих елементів кріпи- льної та охоронної систем виїмкових виробок, що повторно використовують- ся, ...
  • Геомеханика нагружения крепи очистных и подготовительных выработок в слоистом массиве слабых пород 

   Бондаренко, Володимир Ілліч; Бондаренко, Владимир Ильич; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Черватюк, Виктор Григорьевич; Черватюк, Віктор Григорович (ЛізуновПрес, 2012)
   В монографії викладені результати шахтних досліджень та обчислюваль- них експериментів методом скінченних елементів з розрахунку напружено- деформованого стану елементів багатопараметричних геомеханічних ...
  • Геомеханика нагружения и расчет параметров крепежной и охранной систем подготовительных выработок шахт Западного Донбасса 

   Бондаренко, Владимир Ильич; Бондаренко, Володимир Ілліч; Ковалевская, Ирина Анатольевна; Ковалевська, Ірина Анатоліївна; Симанович, Геннадий Анатольевич; Симанович, Геннадій Анатолійович; Вивчаренко, Александр Васильевич; Вівчаренко, Олександр Васильович; Малыхин, Александр Владимирович; Малихін, Олександр Володимирович; Гусев, Александр Станиславович; Гусєв, Олександр Станіславович (ЛізуновПрес, 2014)
   У монографії викладені результати експериментальних досліджень на- пружено-деформованого стану приконтурних порід виїмкових виробок, їх крі- пильної й охоронної систем на різних ділянках впливу підвищеного гірського ...