Отображаемые элементы 21-40 из 9771

  • Історія філософії в питаннях і відповідях 

   Громов, В. Є.; Громов, Валерій Євгенович; Громов, В. Е.; Громов, Валерий Евгеньевич; Тарасова, Н. Ю.; Тарасова, Наталія Юріївна; Тарасова, Наталья Юрьевна (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає програмі нормативної дисципліни «Філософія». У межах восьми лекційних тем розкривається процес становлення західноєвропейської філософської думки від античності до новітніх часів. ...
  • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

   Buzilo, V. I.; Бузило, В. І.; Бузило, Володимир Іванович; Бузило, В. И.; Бузило, Владимир Иванович; Sulaev, V. I.; Сулаєв, В. І.; Сулаєв, Віктор Іванович; Сулаев, В. И.; Сулаев, Виктор Иванович; Yavorskyi, А. V.; Яворський, А. В.; Яворський, Андрій Васильович; Яворский, Андрей Васильевич; Яворська, О. О.; Яворська, Олена Олександрівна; Яворская, Е. А.; Яворская, Елена Александровна; Сердюк, В. П.; Сердюк, Володимир Петрович; Сердюк, Владимир Петрович; Кошка, О. Г.; Кошка, Олександр Григорович; Кошка, А. Г.; Кошка, Александр Григорьевич; Токар, Л. О.; Токар, Лариса Олександрівна; Токарь, Л. А.; Токарь, Лариса Александровна (Видавництво НГУ, 2018)
   The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
  • Математика 2. Теорія ймовірностей 

   Фомичов, В. В.; Фомичов, Вадим Володимирович; Фомичев, Вадим Владимирович; Почепов, В. М.; Почепов, Віктор Миколайович; Почепов, В. Н.; Почепов, Виктор Николаевич; Фомичова, Л. Я.; Фомичова, Людмила Яківна; Фомичева, Людмила Яковлевна (2018)
   Викладено набір загальних теоретичних принципів та положень теорії ймовірностей. Розв’язання типових завдань характеризуються високим науково-методичним рівнем та продуманою логічною послідовністю. Достатня ...
  • Інженерна комп’ютерна графіка 

   Проців, В. В.; Проців, Володимир Васильович; Процив, В. В.; Процив, Владимир Васильевич; Зіборов, К. А.; Зіборов, Кирило Альбертович; Зиборов, К. А.; Зиборов, Кирилл Альбертович; Бас, К. М.; Бас, Костянтин Маркович; Басс, К. М.; Басс, Константин Маркович; Ванжа, Г. К.; Ванжа, Геннадій Купріянович; Ванжа, Г. К.; Ванжа, Геннадий Куприянович; Федоряченко, С. О.; Федоряченко, Сергій Олександрович; Федоряченко, С. А.; Федоряченко, Сергей Александрович; Крівда, В. В.; Крівда, Віталій Валерійович; Кривда, Виталий Валерьевич (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D при виконанні практичних завдань, побудову тривимірних моделей деталей і складальних одиниць машин та обладнання, будівельних ...
  • Методичні рекомендації бакалаврам спеціальності 185 "Навтогазова інженерія та технології" до виконання практичних робіт з дисципліни "Транспотні системи та технології" 

   Коровяка, Євгеній; Денищенко, Олександр; Расцвєтаєв, Валерій (НТУ "ДП", 2018)
   Подано методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Транспортні системи і технології". Викладено матеріал, який допоможе активізувати виконавчий етап пізнавальнї діяльності студентів під час виконання ...
  • Фітомеліорація породних відвалів шахт у межах впливу Львівсько-Волинського вугільного басейну 

   Попович, В. В.; Волощишин, А. І.; Popovych, V.; Voloshchyshyn, А.; Попович, Василь Васильович; Попович, Василий Васильевич; Волощишин, Андрій Ігорович; Волощишин, Андрей Игоревич; Волощишин, А. И. (Видавництво НГУ, 2018)
   Слабке заростання експозицій схилів відвалів пояснюється відсутністю терас та пологих плато, які б сприяли закріпленню рослинності на субстраті. Зокрема, деревний ярус на схилах займає лише 30-50%, підлісок – ...
  • Экспериментальные исследования коэффициента захвата железорудной пыли каплями воды при ее орошении 

   Іконнікова, Н. А.; Юрченко, А. А.; Іконнікова, Наталія Анатоліївна; Иконникова, Н. А.; Иконникова, Наталья Анатольевна; Ikonnikova, N.; Юрченко, Аннета Анатольевна; Юрченко, Аннета Анатоліївна; Yurchenko, А.; Иконников, М. Ю.; Иконников, Максим Юрьевич; Іконніков, М. Ю.; Иконников, М. Ю.; Ikonnikov, М. (Видавництво НГУ, 2018)
   Экспериментальные исследования подтвердили достоверность теоретических результатов. Они показали хорошее совпадение с теоретическими исследованиями. Отклонение результатов составляет в среднем 10,2%.
  • Удосконалення моделі забезпечення безпеки підприємств гірничої промисловості 

   Заікіна, Д. П.; Заікіна, Дар'я Павлівна; Zaikina, D.; Заикина, Д. П.; Заикина, Дарья Павловна (Видавництво НГУ, 2018)
   Результати проведених досліджень можуть вживатися горнодобувними підприємствами під час прогнозування та виникнення небезпечних ситуацій, таких як аварії і аварійні ситуації.
  • Прогноз загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта с учетом химических трансформаций веществ и поглощения примеси поверхностью дорог 

   Беляев, Н. Н.; Славинская, Е. С.; Кириченко, Р. В.; Biliaiev, М.; Slavinska, О.; Kyrychenko, R.; Беляев, Николай Николаевич; Біляєв, М. М.; Біляєв, Микола Миколайович; Славинская, Елена Сергеевна; Славінська, О. С.; Славінська, Олена Сергіївна; Кириченко, Руслан Викторович; Кіріченко, Р. В.; Кіріченко, Руслан Вікторович (Видавництво НГУ, 2018)
   На основе разработанной численной модели создан специализированный пакет программ с помощью которого проведен вычислительный эксперимент по оценке формы зоны загрязнения возле автомагистрали. С помощью вычислительного ...
  • Комп'ютерна оцінка рівня забруднення атмосферного повітря під дією техногенних джерел 

   Біляєв, М. М.; Русакова, Т. І.; Biliaiev, М.; Rusakova, Т.; Беляев, Н. Н.; Біляєв, Микола Миколайович; Беляев, Николай Николаевич; Русакова, Тетяна Іванівна; Русакова, Татьяна Ивановна; Русакова, Т. И. (Видавництво НГУ, 2018)
   Створено комп’ютерну систему оцінки рівня забруднення атмосферного повітря, яка включає в себе два блоки прогнозу рівня забруднення атмосферного повітря на базі 2D і 3D моделей рівняння масопереносу, ряд модулів, які ...
  • Упрощенная модель работы аэротенка 

   Беляев, Н. Н.; Лемеш, М. В.; Машихина, П. Б.; Беляев, Николай Николаевич; Біляєв, М. М.; Біляєв, Микола Миколайович; Biliaiev, М.; Лемеш, Максим Вікторович; Лемеш, Максим Викторович; Lemesh, М.; Mashykhina, P. (Видавництво НГУ, 2018)
   Построена математическая модель, позволяющая в течение нескольких секунд оценить эффективность работы аэротенка с учетом влияния на процесс биологической очистки сточных вод следующих параметров: концентрация активного ...
  • УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

   Пашкевич, Марина; Дріга, Ольга; Макурін, Андрій (2018)
   Розглянуто розвиток інформаційних систем на підприємстві та основи сучасної теорії управління. Відображено теоретичні основи управлінського обліку. Визначено загальні принципи класифікації витрат та основні моделі її ...
  • ТЕОРІЯ ОПОДАТКУВАННЯ 

   Макурин, Андрей (2018)
   Розглянуто основні сучасні теорії оподаткування та основі напрями оподаткування. Відображено теоретичні основи визначення економічного змісту податків та перераховані загальні їх принципи класифікації. Визначено основні ...
  • Автоматизация управления тепловым состоянием доменной печи по циклам накопления-выпуска чугуна 

   Гулина, И. Г.; Гулина, Ирина Григорьевна; Гуліна, І. Г.; Гуліна, Ірина Григоріївна (Видавництво НГУ, 2017)
   Предложено решение задачи повышения качества управления тепловым состоянием доменной печи в условиях изменения ее динамических параметров путем синтеза и реализации адаптивного управления на основе идентификации ...
  • Формування варіанта раціонального розташування АГНКС в містах 

   Кузнецов, О. П. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто питання підвищення ефективності функціонування транспортних систем великих міст за рахунок переведення автомобілів для роботи на метані. На підставі аналізу практичних рішень і теоретичних ...
  • Наукові засади формування мережі опорних шкіл у регіонах України 

   Пашкевич, М. С.; Пашкевич, Марина Сергіївна; Пашкевич, Марина Сергеевна; Харченко, М. О.; Харченко, Марина Олександрівна; Харченко, М. А.; Харченко, Марина Александровна (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено узагальненню і розвитку науково-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо формування мережі опорних шкіл у регіонах України з урахуванням їх соціально-економічних показників. ...
  • Транспортировка продуктов разрушения при бурении скважин 

   Давиденко, А. Н.; Давиденко, Александр Николаевич; Давиденко, О. М.; Давиденко, Олександр Миколаевич; Игнатов, А. А.; Игнатов, Андрей Александрович; Ігнатов, А. О.; Ігнатов, Андрій Олександрович; Полищук, П. П.; Полищук, Павел Петрович; Поліщук, П. П.; Поліщук, Павло Петрович (Видавництво НГУ, 2016)
   Проанализировано состояние вопросов бурения скважин при использовании жидких и газообразных очистных агентов. Рассмотрены основные методики определения расхода очистного агента при прямой и обратной схемах ...
  • Расположение и крепление надрабатываемых выработок при ведении очистных работ 

   Соцков, В. А.; Соцков, Вадим Александрович; Соцков, В. О.; Соцков, Вадим Олександрович (Видавництво НГУ, 2017)
   Приведены результаты исследований, которые позволили обосновать параметры расположения и крепления надрабатываемых выработок при ведении очистных работ на шахтах Западного Донбасса с учетом ...
  • 3D CFD модель оценки территориального риска в условиях застройки 

   Беляев, Н. Н.; Калашников, И. В.; Берлов, А. В.; Biliaiev, М.; Kalashnikov, I.; Berlov, О.; Берлов, О. В.; Берлов, Александр Викторович; Берлов, Олександр Вікторович; Калашніков, І. В.; Калашніков, Іван Володимирович; Калашников, Иван Владимирович; Біляєв, М. М.; Біляєв, Микола Миколайович; Беляев, Николай Николаевич (Видавництво НГУ, 2018)
   На основе разработанной трехмерной численной модели проведен вычислительный эксперимент по оценке территориального риска в случае эмиссии химического агента в условиях застройки. Вычислительный эксперимент проведен ...
  • Совершенствование методов определения метаноносности горных пород 

   Агаєв, Р. А.; Шейко, А. В.; Agaiev, R.; Sheyko, А.; Агаєв, Руслан Агагулуєвич; Шейко, Анатолій Васильович; Шейко, Анатолий Васильевич (Видавництво НГУ, 2018)
   Графический анализ данных, представленный в работе, позволил установить линейную закономерность влияния степени метаморфизма угля на пористые свойства пород. Установлена закономерность влияния глубины и степени ...