Now showing items 21-34 of 34

  • Перехідні процеси в системах електропостачання 

   Півняк, Г. Г.; Жежеленко, І. В.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НГУ, 2016)
   Розглянуто електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси в системах електропостачання підприємств. Викладено фізичні явища, що обумовлені перехідними процесами з урахуванням різних факторів, методи аналізу і ...
  • Геоэнергетика подземной разработки рудных месторождений 

   Хоменко, О. Е. (НГУ, 2016)
   Посвящена решению научной проблемы – открытие, описание и использование феномена зонального капсулирования горных выработок в геоэнергетических подходах к технологии разработки рудных месторождений. Для ...
  • Соціально-економічні основи інноваційного розвитку вугільних шахт 

   Вагонова, О. Г.; Прокопенко, В. І. (Видавництво НГУ, 2016)
   Наведено результати досліджень господарської діяльності вугільних шахт,економічного механізму відтворення шахтного фонду та виробничої потужності шахт у період трансформації вугільної галузі до нових суспільних відносин, ...
  • Інженерна геодезія 

   Зуска, А. В. (Видавництво НГУ, 2016)
   Розглянуто загальні питання інженерно-геодезичних вишукувань, побудови опорних інженерно-геодезичних мереж, проектування, розмічування геометричних елементів, встановлення і вивірення будівельних конструкцій і технологічного ...
  • Повышение эффективности использования электроэнергии в шахтных производственных системах 

   Розен, В. П.; Трифонов, В. Д.; Слєсарєв, В. В.; Трифонов, Д. В. (Издательство НГУ, 2016)
   Изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований задач энергосбережения, обеспечивающие эффективность использования электроэнергии в шахтных производственных системах. Рекомендованы новые направления ...
  • Разработка теории расчета и конструирования цилиндрических подъемных машин 

   Заболотний, К. С.; Жупієв, О. Л.; Рутковський, М. О. (Издательство НГУ, 2016)
   Изложены результаты решения научной задачи, состоящей в обосновании и разработке метода определения расчетных нагрузок при намотке каната на цилиндрический барабан шахтных подъемных машин, учитывающего влияние геометрических ...
  • Облік і аналіз сек’юритизації активів 

   Дріга, О. П. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління сек’юритизацією активів. Розроблено комплексний організаційно-методичний підхід ...
  • Шахтные уравновешивающие канаты 

   Ропай, В. А. (Видавництво НГУ, 2016)
   Приведен комплексный анализ вопросов, связанных с работой шахтных уравновешивающих канатов на многоканатных подъемных установках. Описаны конструкции круглых, плоских металлических и резинотросовых канатов, ...
  • Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону на основі консолідованого фінансування інноваційних проектів 

   Доценко, О. Ю. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено проблемам формування ефективної системи управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку регіону в умовах децентралізації на основі консо- лідованого фінансування інноваційних проектів. Розглянуто ...
  • Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. Програмування 

   Цвіркун, Л. І.; Євстігнєєва, А. А.; Панферова, Я. В. (Видавництво НГУ, 2016)
   Наведено основні поняття мови програмування С++, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою С++. Сформульовано вимоги до складових курсового проекту з програмування та ...
  • Гірниче право : систематизов. зб. нормативно-правових актів : Ч. 1. Юридична відповідальність у гірничій справі 

   Кирин, Р. С. (Видавництво НГУ, 2016)
   Наведено основні положення нормативно-правових актів з регулювання дисциплінарної, матеріальної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, зокрема у сфері загальних положень про трудову ...
  • Радіогідрогеологія 

   Рудаков, Д, В.; Перкова, Т. І. (Видавництво НГУ, 2016)
   Охарактеризовано основні властивості радіоактивних елементів та сімейства радіонуклідів. Викладено чинники, що впливають на формування та розподіл радіоактивних вод у природних умовах. Описано геологічні особливості родовищ ...
  • Комп'ютерна підтримка прийняття рішень 

   Саричева, Л. В,; Сергєєва, К. Л. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології та програмі дисципліни «Комп’ютерна підтримка прийняття рішень». ...
  • Untitled 

   Unknown author