Now showing items 1-20 of 34

  • Проблеми права екологічної безпеки 

   Краснова, М. В.; Балюк, Г. І.; Бобкова, А. Г. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено дослідженню науково-методологічних, навчальних та практичних проблем правового регулювання екологічної безпеки в Україні, яке почало формуватися в останні десятиліття минулого століття та набуває актуальності ...
  • Теософия: история и современность 

   Шабанова, Ю. А. (Витдавництво НГУ, 2016)
   Посвящена осмыслению сути теософии, а также творческого наследия представителей теософского учения. Раскрывается специфика и содержание теософии в историко-философском контексте и культурном пространстве ...
  • Історія філософії в питаннях і відповідях 

   Громов, В. Є.; Тарасова, Н. Ю. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає програмі нормативної дисципліни «Філософія». У межах восьми лекційних тем розкривається процес становлення західноєвропейської філософської думки від античності до новітніх часів. ...
  • Прикладна комп'ютерна графіка 

   Проців, В. В.; Зіборов, К. А.; Бас, К. М.; Ванжа, Г. К. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напрямку 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.070106 «Автомобільний транспорт». Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D ...
  • Технологічна оснастка 

   Холоша, В. І.; Проців, В. В. ; Богданов, О. О. (Видавництво НГУ, 2016)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» спеціалізації “Технології машинобудування“, а також програмі дисципліни «Технологічна ...
  • Наукові засади формування мережі опорних шкіл у регіонах України 

   Пашкевич, М. С.; Харченко, М. О. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено узагальненню і розвитку науково-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо формування мережі опорних шкіл у регіонах України з урахуванням їх соціально-економічних показників. ...
  • Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищій школі (компетентнісний підхід) 

   Приходько, В. В.; Салов, В. О.; Чернігівська, С. А.; Вілянський, В. М. (Витдавництво НГУ, 2016)
   Розкрито концепцію реформи вузівської навчальної дисципліни «Фізичне виховання» згідно з вимогами компетентнісного підходу. Реформа має сприяти становленню студентів і випускників вузів як фізкультурно-діяльних ...
  • Транспортировка продуктов разрушения при бурении скважин 

   Давиденко, А. Н.; Игнатов, А. А.; Полищук, П. П. (Видавництво НГУ, 2016)
   Проанализировано состояние вопросов бурения скважин при использовании жидких и газообразных очистных агентов. Рассмотрены основные методики определения расхода очистного агента при прямой и обратной схемах ...
  • Совершенствование параметров буровзрывной технологии проведения вертикальных стволов для повышения устойчивости породных обнажений и крепи 

   Янкин, А. Е. (Издательство НГУ, 2016)
   Представлены результаты исследований в направлении совершенствования параметров буровзрывной технологии проведения вертикальных стволов, выполненных с целью повышения устойчивости породных обнажений и прочности монолитной ...
  • Ресурсозберігаючі технології управління стійкістю протяжних виробок вугільних шахт 

   Гапєєв, С. М.; Хозяйкіна, Н. В.; Терещук, Р. М.; Коваленко, В. В. (НГУ, 2016)
   Подано комплексний підхід, що включає ряд обґрунтованих науково- технічних розробок для забезпечення стійкості як капітальних, так і підготовчих гірничих виробок в умовах складноструктурного порідного ...
  • Системи підтримки прийняття рішень 

   Демиденко, М. А. (НГУ, 2016)
   Стрімкий розвиток інформаційних систем, нарощування можливостей комп'юте-рів, поява портативних пристроїв — планшетів і смартфонів, хмарні технології обробки даних, надали нові можливості менеджерам і керівникам підприємств ...
  • Горизонтальные классификаторы. Основы теории и расчета 

   Франчук, В. П.; Бондаренко, А. А. (НГУ, 2016)
   Приведены технологические схемы получения строительных песков при гидромеханизированной добыче, основные конструктивные схемы классификаторов, используемых при получении строительных песков. Особое ...
  • Энергоэффективность работы главного водоотлива угольной шахты 

   Разумний, Ю. Т.; Рухлова, Н. Ю.; Рухлов, Артем Володимирович; Рухлов, А. В. (Издательство НГУ, 2016)
   Изложены результаты исследований в области повышения энергоэффективности работы главного водоотлива угольной шахты. Разработаны алгоритмы и модели, позволяющие рассчитать минимальный удельный расход электроэнергии на ...
  • Технология механического обезвоживания 

   Богданов, А. А. (НГУ, 2016)
   Работа посвящена интенсификации процесса механического обезвоживания карбоната кальция в прессовой установке. Рассмотрена модель процесса механического обезвоживания карбоната кальция на основе уравнения ...
  • Тлумачний українсько-англійський словник економічних термінів і термінологічних словосполучень 

   Горпинич, О. В. (Видавництво НГУ, 2016)
   Подано впорядкований перелік мовних одиниць (економічних термінів і словосполучень) українською та англійською мовами, розкрито їх значення, а також етимологію (джерело походження) запозичених назв. Зміст довідкового ...
  • Вскрытие и подготовка рудных месторождений при подземной разработке 

   Хоменко, О. Е.; Кононенко, М. Н. (Видавництво НГУ, 2016)
   Дисциплина «Технология подземной разработки рудных месторождений» включает в себя изучение основных смысловых модулей по вскрытию, подготовке и системам разработки месторождений. Являясь базовым ...
  • Дослідження автоматизованих систем керування транспортними об'єктами на основі теорії систем 

   Таран, І. О.; Бубліков, А. В. (Видавництво НГУ, 2016)
   Присвячено питанням практичного застосування методів теорії систем для дослідження транспортних об’єктів. Вирішено завдання ідентифікації, математичного опису та моделювання елементів транспортної системи й зовнішнього ...
  • Русский язык для иностранных студентов учеб. пос. в 4-х т. Т. 2 

   Луценко, В. И. (НГУ, 2016)
   В учебном пособии представлены все виды речевой деятельности студентов по изучению русского языка как иностранного, направленные на развитие речевого поведения, необходимого для эффективного обучения в украинских вузах, ...
  • Parameters of explosion-proof facilities to avoid air-blast in the context of underground ore mining 

   Руських, В. В.; Яворський, А. В.; Яворська, О. О.; Морозова, Т. І. (Видавництво НГУ, 2016)
   The monograph concerns problems of explosion-proof facilities parameters substantiation to avoid air-blast while underground ore mining with the help of drill-and-fire systems. Strength and deformation features of bulkhead ...
  • Русский язык для иностранных студентов учеб. пос. в 4-х т. Т. 3 

   Луценко, В. ІИ. (НГУ, 2016)
   В учебном пособии представлены все виды речевой деятельности студентов по изучению русского языка как иностранного, направленные на развитие речевого поведения, необходимого для эффективного обучения в украинских вузах, ...