Now showing items 307-662 of 662

   Subject
   vertical workings [1]
   vibration [1]
   void filling [2]
   wallface operations [1]
   waste dump, coal, rare earth metals, methods of substance analysis [1]
   waste recycling [1]
   wave astrodynamics [1]
   week rocks of hanging wall [1]
   well stability, underground coal gasification, stress state, curvature radius [1]
   well-proven technology [1]
   work efficiency [1]
   work safety [3]
   working face [1]
   workings safety capsule [1]
   workings space [1]
   zirconium [2]
   zonal disintegration [1]
   zonal disintegration of rocks [1]
   zone of intensive crushing [1]
   zone of intensive grinding [1]
   акустическая волна [1]
   акустична хвиля [1]
   анкерне кріплення [1]
   анкерное крепление [1]
   багаті залізні руди [1]
   безвідходна технологія, шахтні породи, закладка виробленого простору, селективне виймання, очисний вибій, прохідницький вибій, транспортування [1]
   безубыточность [1]
   бурение скважин [1]
   буровзрывная отбойка [1]
   буровзрывные работы [5]
   буровой орт [1]
   буропідривні роботи [3]
   буропідривні робіти [2]
   величина прибутку [1]
   вибухова речовина [3]
   видобування вугілля [2]
   видобування залізних руд [1]
   видобування руд [1]
   виробка [1]
   вироблений простір [1]
   виїмкових штрек, геомеханічна модель, чисельне моделювання, напруження, гірський масив, закладний масив, повне обвалення, охоронна конструкція [1]
   виїмкові штреки [1]
   вмещающие породы [1]
   ВУГІЛЛЯ [1]
   вугілля [7]
   вугілля, газифікація [2]
   вугільна шахта [1]
   вугільна шахта, видобуток, просідання, підтоплення [1]
   вугільна шахта, породний відвал, переробка, мінерально-сировинний ресурс, утилізація [1]
   вугільна шахта, шахтний метан, газовий гідрат [1]
   вугільний пласт [3]
   вугільний пласт, видобуток, експлуатаційна зольність, пусті породи, присікання порід, породи підошви, селективне виймання вугілля [1]
   вугільні шахти [1]
   вугільні шахти, вуглепромисловий регіон, беззбитковість, моделювання, диверсифікація, потенціал, запаси [1]
   вугільні шахти; вуглепромисловий регіон; беззбитковість; моделювання; диверсифікація; потенціал; запаси [1]
   выщелачивание [1]
   вяжущий материал [2]
   відбивання руди [1]
   газ [1]
   газификация [1]
   газифікація [2]
   газогенератор [1]
   газогідратний поклад [1]
   газыфикация [1]
   ГЕНЕРАТОРНИЙ ГАЗ [2]
   генераторний газ [6]
   геодинамические явления [2]
   геодинамічні явища [1]
   геоенергетичні технології розробки [1]
   геологічна будова [1]
   геометричні параметри [1]
   ГЕОМЕХАНІЧНА МОДЕЛЬ [1]
   гипотезы о горном давлении [1]
   глибока свердловина [1]
   глубокая скважина [1]
   горная порода [1]
   горное давление [3]
   горное оборудование [1]
   горнопроходческое оборудования [1]
   горный массив [1]
   гірнича промисловість [1]
   гірничо-геологічні умови [1]
   гірничо-збагачувальний комбінат [1]
   гірничо-шахтне обладнання [1]
   гірничодобувні підприємства [1]
   гірська порода [1]
   гірський тиск [2]
   демінералізація [1]
   демінералізація; продуктивні потоки; екологія [1]
   дефект структури [1]
   дефект структуры [1]
   деформації поверхні, підземна розробка залізних руд [1]
   джеспилит [1]
   диаметр скважины [1]
   диаметр шпуров [1]
   диверсификация [1]
   дисперсность [2]
   добыча руд [1]
   добыча угля [1]
   дослідження [1]
   екологія [1]
   емульсійна вибухова речовина [2]
   емульсійні вибухові речовини [3]
   Енергетичне вугілля, видобування, шахтні породи, запаси, зольність, тонкі та надтонкі пласти, очисні роботи, прохідницькі роботи, закладний матеріал, закладний масив, підземні пустоти, закладка виробленого простору, селективна технологія [1]
   енергетичний баланс [1]
   енергетичний стан [1]
   енергоконденсовані системи [1]
   енергія гірського тиску [1]
   зажатая среда [1]
   закладення виробленого простору [1]
   закладка [1]
   закладка виробленого простору, селективна технологія, параметри, закономірності [1]
   закладка, ранжування, критерії, вугільна шахта [1]
   закладний масив, напруження, модуль пружності, чисельне моделювання, стійкість, зони руйнування [1]
   закладочный массив [3]
   закладочный массив, компонентный состав, прочность, закладочный слой, разрушение [1]
   залізні руди [1]
   запаси вугілля [1]
   запаси вугілля, зольність, теплота згоряння, селективна технологія [1]
   запасы [1]
   запобіжна капсула виробки [1]
   зарядна порожнина [2]
   засыпка материалов [1]
   зближені пласти [1]
   зворотні деформації [1]
   зминання та утворення тріщин [1]
   зона подрібнення [1]
   зона разгрузки [1]
   зона інтенсивного подрібнення [2]
   измельчение [1]
   изоляция [1]
   интеллектуализация [1]
   искусственный массив [2]
   камери третьої черги відпрацювання [1]
   камерная система разработки [2]
   камерні системи розробки [1]
   Камнесамоцетное сырье [1]
   капсула выработки [1]
   классификация месторождений [1]
   классификация теорий [1]
   когенерационная технология [1]
   коефіцієнт зближення [1]
   конверсія твердого палива [1]
   коэффициент разрыхления [1]
   коэффициент сближения [1]
   крепость пород [2]
   критерий принятия решений [1]
   критерій прийняття рішень [1]
   КРИТЕРІЇ ПРИДАТНОСТІ [1]
   Лабораторные методы исследования [1]
   ліквідація наслідків зсуву [1]
   лінія найменшого опору [2]
   малопотужні пласти, якість вугілля, повнота вилучення, просідання поверхні [1]
   марганцева руда [1]
   масив порід [2]
   масив руди [1]
   массив пород [2]
   массив руды [1]
   матеріально-тепловий баланс [1]
   мережа [1]
   методологічні принципи управління [1]
   механические свойства урансодержащих пород [1]
   моделирование [1]
   моделювання [1]
   мощная рудная залежь [1]
   навколишнє середовище [1]
   навчальні заклади [1]
   напружений стан масиву [1]
   напружено-деформований стан [2]
   напружено-деформованого стан [1]
   напряженно-деформированное состояние [3]
   напряженно-деформированное состояние горных пород [1]
   нарезные выработки [1]
   нарізні роботи [1]
   науково-дослідні інститути [1]
   научные и производственные представления [1]
   неравновесный процесс [1]
   нерівноважний процес [1]
   неустойчивые породы [1]
   обвалення [1]
   обратимые деформации [2]
   оптимизация [1]
   оптимизация параметров [1]
   оптимізація [2]
   осідання гірського масиву [1]
   отбойка руды [1]
   охоронні цілики [1]
   очисні роботи [1]
   очистная камера [4]
   параметри [1]
   параметри буропідривних робіт [1]
   параметри систем розробки [1]
   парниковый эффект [1]
   паспорт буровзрывных работ [1]
   Пдземна газифікація, вугілля, генераторний газ, свердловина [1]
   перераспределение энтропии [1]
   плавка [1]
   пласт [2]
   площадь обнажения пород [1]
   погашение техногенных пустот [1]
   поглощающий уровень [1]
   погрузочно-доставочная машина [1]
   подготовительная выработка [2]
   подготовка запасов [1]
   подземная газификация [1]
   подземная газификация угля [1]
   подземная добыча руд [1]
   подземная разработка [2]
   подземная разработка рудных месторождений [1]
   полевые выработки [1]
   польовий штрек [1]
   польові виробки [1]
   порода, вироблений простір, селективна технологія, параметри [1]
   породний відвал [1]
   Породний відвал, ресурси, промислове освоєння, економічна ефективність [1]
   породні включення [1]
   породы висячего и лежачего боков [2]
   Портал [1]
   постмайнінг, трансформація регіонів [1]
   потенциал [1]
   потенциальные напряжения [2]
   потенціал [1]
   потенційні напруження [1]
   Потужність вугільного пласта, зольність, промислові [1]
   працездатність вибухових речовин [1]
   природоохранная и ресурсосберегающая технология [1]
   проведение выработок [1]
   проведение подготовительных выработок [1]
   проведення виробок [1]
   проведення гірничих виробок [1]
   программное обеспечение [1]
   програмне забезпечення [2]
   продуктивний потік, параметр, спосіб виробництва, модель Солоу, ефективність, критерій [1]
   продуктивні потоки [1]
   промислове освоєння [1]
   прочность [2]
   прочность закладки [1]
   прочность твердеющей закладки [1]
   підготовка запасів [1]
   підготовчі роботи [2]
   підземна газифікація [9]
   підземна газифікація вугілля, газогенератор, генераторний газ [3]
   підземна розробка [1]
   підземний видобуток [1]
   ПІДЗЕМНИЙ ГАЗОГЕНЕРАТОР [2]
   підповерхове обвалення [1]
   підтримання виробок [1]
   работоспособность взрывчатых веществ [2]
   радиальные напряжения [1]
   размеры полуосей зон [1]
   Разубоживание [1]
   разубоживание руды [1]
   районування [1]
   рациональный уровень производства [1]
   раціональний рівень виробництва [1]
   РЕКУПЕРАТОР ТЕПЛА [1]
   рентгенофазовый анализ [1]
   ресурсосберегающие технологии [1]
   Речовина, сировина, матеріал, матеріалознавство, хімічний склад, мінеральний склад [1]
   ризики виробництва [1]
   розробка родовищ [1]
   розробка рудних родовищ [1]
   Рудана [1]
   рудная залежь [1]
   рудные месторождения [2]
   рудные полезные ископаемые [1]
   рудні родовища України [1]
   рідкоземельні метали [1]
   самоходная буровая установка [1]
   самоходная техника [1]
   самохідна техніка [1]
   самохідне обладнання [1]
   сближенные пласты [1]
   СВЕРДЛОВИННА ПІДЗЕМНА ГАЗИФІКАЦІЯ [2]
   свердловинна підземна газифікація вугілля [1]
   себестоимость [1]
   себестоимость добычи [2]
   синергетические методы [1]
   синергетические методы исследований [1]
   синергетический подход [1]
   синергетичні методи [1]
   синергетичні методи дослідження [1]
   система подготовки и вскрытия балансовых запасов [1]
   система разработки [1]
   система разработки балансовых запасов [1]
   система розробки [1]
   системы трещин [1]
   скорость детонации [2]
   слабкі породи висячого боку [1]
   Служба координирования [1]
   смятие и трещинообразование [2]
   собівартість видобутку [2]
   СПГВ [1]
   способ крепления [1]
   статистичний аналіз [1]
   стендова установка [1]
   стендовые исследования [1]
   стендові дослідження [1]
   стоимостные показатели [1]
   структура вмещающих пород [1]
   структура массива [1]
   структурирование массива вокруг выработок [1]
   структурные связи [1]
   стійкість [1]
   стійкість породного масиву [1]
   сценарий производства [1]
   сценарій виробництва [1]
   твердеющая закладка [1]
   твердеющая смесь [1]
   теплове поле [1]
   теплота взрыва [2]
   теплота вибуху [1]
   терикони [1]
   термодинамическая система [1]
   термодинамічна система [1]
   термін окупності [1]
   Техногенные месторождения отходы адгезионо-химическая технология композиционное топлива [1]
   технологічна схема [3]
   технологічна схема, параметр, задача, ефективність, стратегія [5]
   технології видобутку [1]
   трещиноватость [1]
   тротиловмісні вибухові речовини [1]
   углепромышленный регион [1]
   уголь [1]
   угольные пласты [1]
   угольные шахты [1]
   угольный пласт [1]
   удельная поверхность частиц [1]
   урановые месторождения [1]
   устойчивость [2]
   Утилізація, відходи, шахта, шкідливі гази, навколишнє середовище [1]
   Утилізація, доменний гранульований шлак, твердіюче закладання, підземний простір [1]
   хімічний та термічний ККД [1]
   шахта [1]
   шахта, вугільний пласт, видобуток, фактор, ефективність [1]
   шахтна порода, присікання, вугільний пласт, гранулометричний склад [1]
   шахтний метан, газовий гідрат, довкілля [1]
   шахтні води, мінералізація, газогідрат, очищення [1]
   швидкість детонації [1]
   шкідливий вплив [1]
   шкідливі відходи [1]
   шпур [1]
   штрек висячего бока [1]
   экономический эффект [2]
   эмульсионные взрывчатые вещества [3]
   энергетически нарушенная зона [1]
   энергетическое состояние [2]
   энергия горного давления [1]
   энергия горных пород [1]
   энергия массива [1]
   энергонарушенный горный массив [1]
   эффективность [1]
   імітація натурних умов [1]
   інновації [1]
   інновації, мінімальні витрати, обсяг виробництва, інвестиції, економічна надійність, ефективність, простір [1]
   інтенсифікація [1]