• Формування варіанта раціонального розташування АГНКС в містах 

   Кузнецов, О. П. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто питання підвищення ефективності функціонування транспортних систем великих міст за рахунок переведення автомобілів для роботи на метані. На підставі аналізу практичних рішень і теоретичних ...
  • Социокультурные факторы экономического развития 

   Литвиненко, Н. И.; Липов, В. В.; Ксензова, В. Е.; Ксензов, С. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Исследовано влияние социокультурных факторов на экономическое развитие национальных экономик. Показано, как исторические условия развития восточнославянских народов определили ментальные черты российского, ...
  • Автоматизация управления тепловым состоянием доменной печи по циклам накопления-выпуска чугуна 

   Гулина, И. Г. (Видавництво НГУ, 2017)
   Предложено решение задачи повышения качества управления тепловым состоянием доменной печи в условиях изменения ее динамических параметров путем синтеза и реализации адаптивного управления на основе идентификации ...
  • Contiguous coal seam mining using powered systems in terms of Lvov-Volyn coal field mines 

   Buzilo, V. I.; Nalivaiko, Ya. М.; Koshka, A. G.; Yavorskiy, А. V.; Serdiuk, V. P.; Yavorskaya, Ye. А.; Tikhonenko, V. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2017)
   The monograph is devoted to the problems of substantiation of the parameters for contiguous coal seam extraction using powered systems under complex mining and geological conditions. Rational parameters ...
  • Расположение и крепление надрабатываемых выработок при ведении очистных работ 

   Соцков, В. А. (Видавництво НГУ, 2017)
   Приведены результаты исследований, которые позволили обосновать параметры расположения и крепления надрабатываемых выработок при ведении очистных работ на шахтах Западного Донбасса с учетом ...
  • Корисні приклади оптимального вирішення реальних фінансово-економічних задач 

   Пістунов, І. М. (ДВНЗ «НГУ», 2017)
   В роботі подано результати багатолітньої роботи автора в напрямку розробки економіко-математичних моделей сучасних соціально-економічних систем, які дозволяють приймати найкращі рішення у збільшенні ефективності діяльності ...
  • Фінансово-економічні розрахунки на персональному комп’ютері 

   Пістунов, І. М.; Попова, І. С. (НГУ, 2017)
   У посібнику описані всі фінансові функції електронних таблиць Excel та подано приклади розрахунків відсоткових ставок кредиту, депозиту, чистої приведеної вартості грошей, амортизації, тощо. Наведено опис того, ...
  • Електронна економіка. Том 1. Криптовалюта. Big Data 

   Пістунов, І. М.; Антонюк, О. П. (Видавництво НТУ "ДП", 2017)
   У посібнику подано інформацію про сучасний етап розвитку економіки: криптовалюти та операції з даними, що містяться в Інтернеті. Описано близько восьми найбільш популярних криптовалют, методів торгівлі, видобування (майнінг), ...
  • Електронна економіка. Том. 2. Електронний менеджмент 

   Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2017)
   Посібник навчає студентів за висловлюваннями менеджерів створювати формули за допомогою алгебри логіки та нечіткої логіки. Подано опис того, як ці формули перевести в електронну форму, використовуючи програмні комплекси ...
  • Автономні перетворювачі та перетворювачі частоти: 

   Казачковський, М. М. (Видавництво НГУ, 2017)
   Зміст видання відповідає освітній програмі підготовки бакалаврів зі спе- ціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та програмі дисципліни «Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів». ...
  • Моделирование рабочих процессов трения в колодочно-колесном тормозе шахтных локомотивов 

   Коптовец, А. Н.; Ширин, Л. Н.; Шляхов, Э. М.; Денищенко, А. B.; Зиль, В. В.; Яворская, В. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Посвящена исследованиям динамического нагружения тормозного механизма вибрационными нагрузками от трения для обоснования методов управления силой трения в рабочем процессе тормоза по величине и в функции ...
  • Економіка гірничого підприємства 

   Шаповал, В. А.; Горпинич, О. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   В структурно-логічній формі послідовно розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання розробки та функціонування внутрішнього економічного механізму конкурентоспроможної, прибуткової діяльності ...
  • Електронний менеджмент 

   Пістунов, І. М. (ДВНЗ "НГУ", 2017)
   Посібник навчає студентів за висловлюваннями менеджерів створювати формули за допомогою алгебри логіки та нечіткої логіки. Подано опис того, як ці формули перевести в електронну форму, використовуючи програмні комплекси ...
  • ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS AND SYSTEMS for 122 specialty «Computer Science» / life .: I.M. Udovik, G.M. Korotenko, L.M. Korotenko, V.A. Trusov, A.T. Kharj. – D.: State University «National Mining University», 2017. – 100 p. 

   Трусов, В. О.; Удовик, І. М.; Коротенко, Г. М.; Коротенко, Л. М.; Харь, А. Т.; (Видавництво НГУ, 2017)
   At present, there is no single and universally recognized, accurate and comprehensive definition of the advanced scientific direction called "artificial intelligence" (AI), as, indeed, there is no universal definition ...
  • Проектування засобів індивідуального захисту працюючих 

   Голінько, В. І.; Третякова, Л. Д.; Чеберячко, С. І. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто умови праці в різних галузях промисловості України, визначено основні шкідливі виробничі чинники та вимоги до засобів індивідуального захисту працюючих. Наведено сучасні підходи щодо ...
  • Облік та аудит витрат на модернізацію основних засобів вугледобувних підприємств 

   Макурін, А. А. (Видавництво НГУ, 2017)
   Присвячено узагальненню і розвитку науково-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку та проведення внутрішнього аудиту витрат за основними засобами ...
  • Матеріали для підготовки до складання іспиту з підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів 

   Рябчій, В. А.; Рябчій, В. В.; Трегуб, М. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто питання щодо виконаня основних видів геодезичних, топографічних, картографічних і фотограмметричних робіт, наведено перелік основних нормативно-правових актів України та навчальної літератури ...
  • Основи технічного аналізу вугілля 

   Свєткіна, О. Ю.; Нетяга, О. Б.; Тарасова, Г. В.; Лисицька, С. М. (Видавництво НГУ, 2017)
   У навчальному посібнику систематизовано інформацію стосовно походження й класифікації вугілля, викладено сучасні методи технічного аналізу цього продукту, розглянуто екологічні аспекти видобутку, збагачення, ...
  • Способы и средства проветривания рудников после массовых взрывов 

   Микрюков, С. Б.; Яворская, Е. А.; Яворский, А. В.; Русских, В. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Посвящена вопросам разработки способов и средств проветривания рудников после массовых взрывов. Определены аэродинамические параметры местных сопротивлений и аэродинамические характеристики протяженных ...
  • Організація реляційних баз даних 

   Куваєв, Я. Г.; Жукова, О. А.; Сeчкін, І. А. (Видавництво НГУ, 2017)
   Висвітлено питання організації зберігання даних та методів доступу до них. Зокрема детально описано питання вибору тієї або іншої реляційної СУБД, розробки логічної та фізичної моделі поданих даних, ...