Now showing items 21-40 of 42

  • Охорона підготовчих виробок, що використовують повторно, в умовах антрацитових шахт 

   Солодянкін, О. В.; Дудка, І. В.; Терещук, Р. М.; Григор’єв, О. Є. (Видавництво НГУ, 2017)
   Присвячено вирішенню актуального науково-технічного завдання щодо обґрунтування параметрів кріплення та охоронних конструкцій виїмкових виробок при суцільній системі розробки в умовах глибоких антрацитових ...
  • Особистий довідник студента з вищої математики 

   Горбатов, М. І.; Сдвижкова, О. О. (Видавництво НГУ, 2017)
   Цей довідник є теоретичним і практичним доповненням до методичних розробок, підручників, конспектів. Його зможуть використовувати студенти всіх спеціальностей. На перших сторінках довідника за традицією ...
  • Социокультурные факторы экономического развития 

   Литвиненко, Н. И.; Липов, В. В.; Ксензова, В. Е.; Ксензов, С. В.; Крижановська, О. В.; Пилипенко, Г. М.; Пилипенко, А. Н.; Пилипенко, Ю. И. (Видавництво НГУ, 2017)
   Исследовано влияние социокультурных факторов на экономическое развитие национальных экономик. Показано, как исторические условия развития восточнославянских народов определили ментальные черты российского, ...
  • Контроль: незалежний, внутрішній, державний: навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1. Незалежний аудиторський та внутрішньогосподарський контроль 

   Пашкевич, М. С.; Шишкова, Н. Л. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто теоретико-методологічні та нормативні аспекти щодо фінансового контролю в Україні. Реорганізація та вдосконалення системи фінансового контролю в Україні створили нові умови для розгалуження ...
  • Сучасна теорія керування 

   Новицький, І. В.; Ус, С. А. (Видавництво НГУ, 2017)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Сучасна теорія керування” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено методи аналізу й синтезу ...
  • Соціальний захист працівника 

   Пашкевич, М. С.; Усатенко, О. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Викладено основні відомості про соціальний захист працівника. Визначено політику держави у сфері зайнятості населення. Розкрито форми і системи оплати праці, сучасні поняття аутсорингу та аутстафінгу. ...
  • Технологія та безпека виконання підривних робіт 

   Соболєв, В. В.; Терещук, Р. М.; Григор’єв, О. Є. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто загальні питання вибухових перетворень, причини й характеристики умов виникнення детонації, закономірності її розвитку у вибуховій речовині, особливості детонації промислових вибухових ...
  • Технологія та безпека виконання підривних робіт 

   Соболєв, В. В.; Терещук, Р. М.; Григор’єв, О. Є. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто загальні питання вибухових перетворень, причини й характеристики умов виникнення детонації, закономірності її розвитку у вибуховій речовині, особливості детонації промислових вибухових ...
  • Гірничі машини для відкритих гірничих робіт 

   Бондаренко, А. О. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто конструкцію, принцип дії, сферу застосування, основи технологічного розрахунку машин для виконання основних та допоміжних робіт з видобутку, транспортування й переробки твердих корисних ...
  • Угольная шахта 

   Бондаренко, В. И.; Руденко, Н. К.; Медяник, В. Ю. (Видавництво НГУ, 2017)
   В учебнике освещены общие базовые представления об угольной шахте, о технологических процессах, которые протекают в недрах Земли при добыче каменного угля. Целью настоящего учебника является информационное ...
  • Введение в теорию и практику перевода 

   Алексєєв, А. Я.; Бойко, Я. В.; Введенська, Т. Ю.; Висоцька, Т. М.; Фоміна, Л. В. (2017)
   Учебное пособие отвечает основным требованиям программы МОН Украины по теоретическому курсу «Введение в теорию перевода», который изучают студенты специальности «английский язык». Систематизированы ...
  • Соціально-економічний моніторинг умов праці 

   Голінько, В. І. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто соціально-економічні наслідки та втрати, обумовлені шкідливими та небезпечними умовами праці, показано їх вплив на ефективність виробництва. Наведено методичні підходи щодо визначення величини ...
  • Робототехніка та мехатроніка 

   Цвіркун, Л. І.; Грулер, Г. (Видавництво НГУ, 2017)
   Наведено основні поняття робототехніки та мехатроніки, розрахунки та визначення кінематики, привід та системи керування промислових роботів (ПР), а також методи розробки їх програм керування. ...
  • Збірник основних термінів з електротехніки та альтернативної енергетики 

   Введенська, Т. Ю.; Куваєв, Ю. В.; Кириченко, М. С.; Хуртак, І. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Збірник вміщує близько 500 українських термінів та визначень з електротехніки та електрообладнання, а також альтернативної енергетики, та переклад їх російською, англійською та німецькою мовами; ...
  • Кріплення магістральних виробок з використанням твердіючих сумішей на основі шахтної породи 

   Гаркуша, В. С. (Видавництво НГУ, 2017)
   Подано результати наукових обґрунтувань параметрів твердіючих сумішей на основі вуглевміщуючих порід шахт Західного Донбасу як елементу багатошарових комбінованих гірничих кріплень, які використовуються для ...
  • Теорія систем керування 

   Корнієнко, В. І.; Гусєв, О. Ю.; Герасіна, О. В.; Щокін, В. П. (Видавництво НГУ, 2017)
   Розглянуто основи теорії систем, системного аналізу та сучасної теорії керування. Викладено основні визначення та математичні моделі лінійних систем керування. Значну увагу приділено оптимальному керуванню динамічними ...
  • Контролінг - механізм ефективного управління підприємством 

   Букреєва, Д. С.; Єрмошкіна, О. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   Запропоновано рішення щодо розбудови організаційно-економічного механізму управління промисловим підприємством на засадах контролінгу. Описано підхід до оцінки ефективності контролінгу, а саме визначення ...
  • Contiguous coal seam mining using powered systems in terms of lvov-volyn coal field mines 

   Бузило, В. І.; Наливайко, Я. М.; Кошка, О. Г.; Яворський, А. В.; Сердюк, В. П.; Яворська, О. О.; Тихоненко, В. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   The monograph is devoted to the problems of substantiation of the parameters for contiguous coal seam extraction using powered systems under complex mining and geological conditions. Rational parameters (strength ...
  • Економіка гірничого підприємства 

   Шаповал, В. А.; Горпинич, О. В. (Видавництво НГУ, 2017)
   В структурно-логічній формі послідовно розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання розробки та функціонування внутрішнього економічного механізму конкурентоспроможної, прибуткової діяльності ...
  • Термодинаміка 

   Холоменюк, М. В.; Самуся, В. І. (Видавництво НГУ, 2017)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво та програмі дисципліни «Гідромеханіка та термодинаміка». Викладено базові положення термодинаміки, які ...