Anzeige der Dokumente 1-20 von 28

  • Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння. 

   Сторчай, В.Ф.; Коряшкіна, Л.С. (Видавництво НТУ «ДП», 2018)
   Викладено основні відомості про функціональні рівняння і методи їх розв'язання. Особливу увагу приділено методиці розв'язання функціональних рівнянь, у тому числі запропонованих в різні періоди як завдання математичних ...
  • Радіаційна безпека 

   Голінько, В. І. (Видавництво НГУ, 2018)
  • Контроль умов праці 

   Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено загальні відомості про умови праці та їх гігієнічну класифіка- цію. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середо- вища, що впливають на умови праці, та вимог нормативно-правових ...
  • Моделі й методи прийняття рішень 

   Ус, С. А.; Коряшкіна, Л. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Теорія прийняття рішень” для студентів спеціальності 124 – Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття рішень. Розглянуто ...
  • Управління безпекою в професійній діяльності 

   Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено загальні відомості про надзвичайні ситуації та систему управління безпекою. Розглянуто структуру, функції та задачі систем управління охороною праці та цивільного захисту як основних складових системи управління ...
  • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

   Buzilo, V. I.; Sulaev, V. I.; Yavorskyi, А. V.; Koshka, А. G.; Yavorskaya, E. A.; Serdyuk, V. P.; Tikhonenko, V. V. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
  • Інженерна комп’ютерна графіка 

   Проців, В. В.; Зіборов, К. А.; Бас, К. М.; Ванжа, Г. К.; Федоряченко, С. О.; Крівда, В. В. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розглянуто відомості про систему тривимірного моделювання КОМПАС-3D при виконанні практичних завдань, побудову тривимірних моделей деталей і складальних одиниць машин та обладнання, будівельних ...
  • Математика 2. Теорія ймовірностей 

   Фомичов, В. В.; Почепов, В. М.; Фомичова, Л. Я. (2018)
   Викладено набір загальних теоретичних принципів та положень теорії ймовірностей. Розв’язання типових завдань характеризуються високим науково-методичним рівнем та продуманою логічною послідовністю. Достатня ...
  • Operation technique to mine thin seams with worked-out area stowing 

   Buzilo, V. I.; Sulaev, V. I.; Yavorskyi, А. V.; Яворська, О. О.; Сердюк, В. П.; Кошка, О. Г.; Токар, Л. О. (Видавництво НГУ, 2018)
   The monograph concerns substantiation of basic parameters and application area of thin coal seam mining with the worked-out area stowing by means of undercut rocks. As a result of the studies, ...
  • Подвійний інтеграл 

   Великіна, Г. М.; Карманова, Л. В.; Бугрим, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Містить основні теоретичні положення розділу "Подвійний інтеграл" курсу вищої математики. Дано вичерпний аналіз областям інтегрування. Розглянуто застосування подвійного інтеграла до вирішення задач з ...
  • Indefinite Integral 

   Babets, D. V.; Sdvyzhkova, O. O.; Tymchenko, S. E.; Sherbakov, P. N. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   This study guide aims to develop as rapidly as possible the student’s ability to understand and to use the constitutive part of integral calculus “Indefinite Integral”. The comprehensive analysis of methods of ...
  • Гідроекозахист вугільних шахтних полів 

   Загриценко, А. М.; Демченко, Ю. І.; Соцков, В. О.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено системний підхід, методика і результати пошуку закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахт, які дозволили обґрунтувати параметри виїмкових полів при підземній розробці ...
  • Інженерна та комп'ютерна графіка. AutoCAD 

   Цвіркун, Л. І.; Бешта, Л. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено основи комп’ютерної графіки та можливості програми для автоматизованого креслення на персональних комп’ютерах, а також детально розглянуті інструменти AutoCAD для створення інженерних креслень. ...
  • Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням негідродинамічних ступенів свободи 

   Горєв, М. В.; Соколовський, О. Й. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Наведено результати досліджень, які узагальнюють метод Чемпена – Енскога на етапи еволюції, більш ранні за гідродинамічний етап. Розроблено загальну теорію просторово-однорідних релаксаційних процесів в ...
  • Теоретические основы взрывного разрушения горных пород 

   Куринной, В. П. (Видавництво НГУ, 2018)
   Монография посвящена установлению закономерностей и механизма разрушения взрывом горных пород с неоднородной структурой на основе возможного управления термо- и газодинамическими процессами в зарядной полости и ...
  • Електротехнологічні установки індукційного нагріву з несинусо- їдальним струмом індуктора 

   Випанасенко, С. І.; Сатрі, Аззам Аль; Дрешпак, Н. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Розглянуто електромагнітні процеси індукційного нагріву з використанням несинусоїдальної форми струму індуктора. Регулювання потужності нагріву здійснюють зміною спектрального складу струму та ...
  • Енергоефективність магістрального конвеєрного транспорту вугільних шахт 

   Разумний, Ю. Т.; Прокуда, В. М. (Видавництво НГУ, 2018)
   Викладено результати досліджень у сфері підвищення енергоефективності роботи магістрального конвеєрного транспорту вугільних шахт. Розроблено алгоритми та моделі, які дозволяють розрахувати питомі ...
  • Механіка машин 

   Долгов, О. М.; Долгов, А. М.; Dolgov, A. M. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Зміст електронного підручника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, зокрема – дисципліні «Механіка ...
  • Технологія підземної розробки рудних родовищ 

   Khomenko, Oleh; Kononenko, Maksym; Savchenko, Mykola (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, зокрема програмі навчальної дисципліни «Технологія підземної розробки рудних родовищ». Подано ...
  • Патентологія 

   Кірін, Р. С.; Хоменко, В. Л.; Коросташова, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
   Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об’єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України ...