Now showing items 1-425 of 425

   Subject
   агрохимический анализ [2]
   агрохімічний аналіз [2]
   адгезионное обогащение [1]
   адгезионное обогащение золота [1]
   адгезійне збагачення [1]
   адгезійне збагачення золота [1]
   актуальность [1]
   актуальність [1]
   анализ геомеханической модели [1]
   анализ почв [1]
   аналіз геомеханічної моделі [1]
   аналіз грунтів [1]
   анкерне кріплення [2]
   анкерное крепление [1]
   антикризисные мероприятия [1]
   антикризові заходи [1]
   аспект поведения [1]
   аспект поводження [1]
   атмосферне повітря [1]
   атмосферный воздух [1]
   безвідмовність [1]
   безопасность на транспорте [1]
   безотказность [1]
   бремсберг [1]
   бурение скважин [1]
   Бурильний інструмент [1]
   бурильний інструмент [1]
   бурильный инструмент [2]
   бурошнекова виїмка вугілля [1]
   бурошнекова розробка [1]
   бурошнекова технологія [1]
   бурошнековая выемка [1]
   бурошнековая выемка угля [1]
   бурошнековая разработка [1]
   бурошнековая технология [1]
   бурошнекове виймання [1]
   буріння свердловин [1]
   вентиляция рудников [1]
   Вибратор [1]
   видобуток вугілля [1]
   виконавчі органи [1]
   виконання аварійно-рятувальних робіт [1]
   використання вібраторів [1]
   виїмка вугілля [1]
   власник ресурсів [1]
   влияние очистных работ [2]
   внедрение технологии [1]
   вплив очисних робіт [1]
   вплив очистних робіт [1]
   впровадження технології [1]
   вуглеводна сировина [1]
   вугледобувне підприємство [2]
   вуглезбагачувальна фабрика [1]
   вугілля [1]
   вугільна галузь [1]
   вугільна промисловість [2]
   вугільна промисловість України [1]
   вугільна шахта [1]
   вугільне родовище [1]
   вугільний пласт [5]
   выемка угля [1]
   выполнение аварийно-спасательных работ [1]
   Вібратор [1]
   відпрацювання ціликів [1]
   відходи гірничого виробництва [1]
   вітчизняний досвід [1]
   газовий гідрат [2]
   газовугільне родовище [1]
   газовый гидрат [2]
   газогидрат [1]
   газогидратная технология [1]
   газогидратное месторождение [1]
   газогидратные залежи [1]
   газогідрат [1]
   газогідратна технологія [1]
   газогідратний поклад [1]
   геоденамическое явление [1]
   геодинамічне явище [1]
   геологическое нарушение [1]
   геологічне порушення [1]
   геомеханика [1]
   геомеханическая модель [1]
   геомеханіка [1]
   геомеханічна модель [1]
   геотехнологическая основа [1]
   геотехнологічна основа [1]
   главное проветривание [1]
   глибокий горизонт [1]
   глобальне потепління [1]
   глобальное потепление [1]
   глубокий горизонт [1]
   горная масса [1]
   горная машина [1]
   горно-геологические условия [2]
   горнодобывающая промышленность [1]
   горнодобывающее предприятие [1]
   горное давление [1]
   горнопромышленные отходы [2]
   горные выработки [2]
   горные машины [1]
   горные предприятия [1]
   горный комбайн [1]
   гостряк [1]
   гравитационная порода [1]
   гравитационные породы [1]
   гравітаційна порода [1]
   гравітаційні породи [1]
   гірнича машина [1]
   гірничий комбайн [1]
   гірничий тиск [1]
   гірничо-геологічні умови [2]
   гірничодобувна промисловість [1]
   гірничодобувне підприємство [1]
   гірничопромислові відходи [2]
   гірничі виробки [2]
   гірничі підприємства [1]
   гірська маса [1]
   гірські машини [1]
   дворівневе кріплення [1]
   деловые отношения [2]
   деформироваание выработки [1]
   динамическая стойкость [1]
   динамическое воздействие [1]
   динаміка деформації [1]
   динамічна стійкість [1]
   динамічний вплив [1]
   дисоціація [1]
   диссоциация [1]
   длинная лава [1]
   добыча угля [1]
   довга лава [1]
   дослідження впливу [1]
   дослідження механізму [1]
   дрібнодисперсне вугілля [2]
   ділові відносини [1]
   ділові стосунки [1]
   дільничне вироблення [2]
   екологычний аспект [1]
   екологічна оцінка [2]
   екологічна роль [1]
   екологічні аспекти [1]
   економічна безпека України [2]
   експлуатація [1]
   експлуатація промислових підприємств [1]
   електропривод [1]
   електропривід в гірничий промисловості [1]
   електропривід на рейковому транспорті [1]
   ефективність відпрацювання [1]
   ефективність застосування [2]
   железорудная шахта [2]
   жидкие отходы [1]
   забезпечення стійкості [1]
   забойное оборудование [1]
   забійне устаткування [1]
   закладна суміш [1]
   закладочная смесь [1]
   залізорудна шахта [2]
   замкнута конструкція [1]
   замкнутая конструкция [1]
   Западний Донбас [1]
   Западний Донбасс [1]
   Западный Донбасс [6]
   запас руди [1]
   запас руды [1]
   Західний Донбас [6]
   збагачення вугілля [1]
   збагачення золота [1]
   земельные ресурсы [1]
   земельні ресурси [1]
   зневоднення вугілля [1]
   знос поверхні [1]
   зона зрушення порід [1]
   зона сдвижения пород [1]
   зрушення порід [1]
   износ поверхности [1]
   интенсификация горных работ [1]
   исполнительные органы [1]
   использование вибраторов [1]
   исследование механизма [1]
   исследования влияния [1]
   камерная система разработки [1]
   камерные системы разработки [1]
   камерні системи розробки [1]
   канатний анкер [2]
   канатный анкер [2]
   капитальная выработка [1]
   комбинированное крепление [1]
   комбіноване кріплення [1]
   компании ДТЭК [1]
   конструктивна особливість [1]
   конструктивная особенность [1]
   концепция [1]
   концепція [1]
   крепление выработки [2]
   крепления горных выработок [1]
   кріплення вироблення [1]
   кріплення вироботки [1]
   кріплення гірничих виробок [1]
   лавный конвейер [1]
   масляна агрегацiя вугiлля [1]
   масляна агрегація вугілля [1]
   масляная агрегация угля [2]
   математическое моделирование [1]
   математичне моделювання [1]
   мелкодисперсный уголь [1]
   металеве кріплення [1]
   металлическая крепь [1]
   метод вирішення завдань [1]
   метод зниження [1]
   метод решения задач [1]
   метод снижения [1]
   механизированная крепь [1]
   механизм разрушения [1]
   механізм руйнування [1]
   механізоване кріплення [1]
   моннтажна вироботка [1]
   монорельсовий дизельний транспорт [1]
   монорельсовый дизельный транспорт [1]
   монтажная выработка [2]
   монтажне вироблення [1]
   морская добыча газа [1]
   наклонное днище [1]
   напружено-деформований стан [1]
   напряженно-деформированное состояние [1]
   нарушенная зона [1]
   нестійка порода [1]
   неустойчивая порода [1]
   нисходящий порядок выемки [1]
   новая горная технология [1]
   нормативные требования [1]
   нормативні вимоги [1]
   обезвоживание угля [1]
   обеспечение устойчивости [1]
   обогащение золота [1]
   обогащение угля [1]
   обоснование параметров [1]
   обґрунтування параметрів [1]
   окружающая порода [1]
   ООО «ДТЭК Добропольеуголь» [1]
   остряк [1]
   отечественный опыт [1]
   оточуюча порода [1]
   отпор крепи [1]
   отработка целиков [1]
   отходы горного производства [1]
   охоронна конструкція [2]
   охранная конструкция [2]
   очисна виробка [1]
   очисне обладнання [2]
   очисний комбайн [2]
   очисні виробки [1]
   очисні роботи [1]
   очистная выработка [1]
   очистное оборудование [2]
   очистной комбайн [1]
   очистной комбаин [1]
   очистные выработки [1]
   очистные работы [1]
   ПАО ДТЭЛ "Павлоградуголь" [1]
   Парижское соглашение [1]
   Паризька угода [1]
   парниковий газ [1]
   парниковый газ [1]
   ПАТ ДТЕК "Павлоградвугілля" [1]
   передача давления [1]
   пересечение горной выработки [1]
   подготовка запасов [1]
   подготовка запасов руд [1]
   поддержание горных выработок [1]
   поддержание штрека [1]
   подземная газификация угля [2]
   порушена зона [1]
   потенційний інвестор [1]
   потребление угля [1]
   природные ресурсы [1]
   природні ресурси [1]
   проведение горных выработок [1]
   проведення гірничих виробок [1]
   прогноз газовиділення [1]
   прогноз газовыделения [1]
   проектний підхід [1]
   проектный подход [1]
   промислове підприємство [1]
   промисловий комплекс [1]
   промисловий транспорт [3]
   промышленное предприятие [1]
   промышленный комплекс [1]
   промышленный транспорт [3]
   просторово-проектуальне рішення [1]
   пространственно-проектировочное решение [1]
   проходческое оборудование [1]
   прохідницьке обладнання [1]
   процес переміщення [1]
   процесс перемещения [1]
   пучение пород [1]
   підготовка запасів [1]
   підготовка запасів руд [1]
   підземна газифікація вугілля [2]
   підтримання гірничих виробок [1]
   підтримання штреку [1]
   раздельная выемка [1]
   разработка газоугольного месторождения [1]
   разработка природно-техногенных ресурсов [1]
   разработка техногенных месторождений [1]
   разработка угольных пластов [2]
   разробка техногенных месторождений [1]
   разрушение пород [1]
   разрушение пород кровли [1]
   разрушенная порода [1]
   рамная крепь [2]
   рамне кріплення [2]
   рейкова колія [2]
   рейковий шлях [4]
   рельсовая колея [2]
   рельсовий путь [1]
   рельсовый путь [3]
   реструктуризация [1]
   реструктуризація [1]
   ресурсозбереження в гірничій справі [1]
   ресурсосберегающее крепление [1]
   ресурсосберегающее кріплення [1]
   ресурсосбережение в горном деле [1]
   роздільна виїмка [1]
   розробка вугільних пластів [2]
   розробка газовугільного родовища [1]
   розробка природно-техногенних ресурсів [1]
   розробка техногенних родовищ [2]
   руйнування порід [1]
   руйнування порід покрівлі [1]
   рідкі відходи [1]
   сдвижение пород [1]
   сдвижения горных пород [1]
   селективна виїмка [1]
   селективна виїмка пласта [1]
   селективная выемка [3]
   селективная выемка пласта [1]
   селективне виймання [2]
   сельскохозяйственное использование [1]
   система разработки месторождения [1]
   система розробки родовища [1]
   системна оцінка [2]
   системная оценка [1]
   складирование отходов [2]
   складні умови експлуатації [1]
   складування відходів [1]
   сложные условия эксплуатации [1]
   собственник ресурсов [1]
   совместное складирование [1]
   создание технологии [1]
   состояние атмосферного воздуха [1]
   споживання вугілля [1]
   спільне складування [1]
   стан атмосферного повітря [1]
   створення технології [1]
   стрелочный перевод [3]
   стрілочний переклад [1]
   схема поддержания штрека [1]
   схема підтримки штреку [1]
   сільськогосподарське використання [1]
   тенциальный инвестор [1]
   технический уровень [1]
   техногенне родовище [1]
   техногенное месторождения [1]
   техногенные ресурсы [1]
   техногенні ресурси [1]
   технологическая модель [2]
   технологические параметры [1]
   технология [1]
   технология обезвоживания [1]
   технология обогащения [1]
   технология селективной выемки [2]
   технологічна модель [2]
   технологічні параметри [1]
   технологія [1]
   технологія збагачення [1]
   технологія зневоднення [1]
   технологія селективної виїмки [2]
   технічний рівень [1]
   ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» [1]
   тонкодисперсний матеріал [1]
   тонкодисперсный материал [1]
   транспортировка [1]
   транспортування [1]
   тяговий пристрій [1]
   тяговое устройство [1]
   тяговый привод [1]
   углеводородное сырье [1]
   угледобывающее предприятие [2]
   углеобогатительная фабрика [1]
   уголь [1]
   угольная орасль [1]
   угольная промышленность [2]
   угольная промышленность Украины [1]
   угольная шахта [1]
   угольное месторождение [1]
   угольный пласт [5]
   участковая выработка [3]
   ходова частина рухомого складу [1]
   ходовая часть подвижного состава [1]
   ЦЗФ "Курахівська" [1]
   ЦОФ "Кураховская" [1]
   шахта [1]
   шахта Западно-Донбасская [2]
   шахта им. Героев космоса [1]
   шахтне поле [1]
   шахтний рейковий транспор [1]
   шахтное поле [1]
   шахтный рельсовый транспорт [1]
   ширина рейкової колії [1]
   ширина рельсовой колеи [1]
   шкала Харрингтона [1]
   ШУ «Днепровское» [1]
   экологическая оценка [1]
   экологическая роль [1]
   экологические аспекты [1]
   экологический аспект [1]
   экономическая безопасность Украины [2]
   эксплуатация [1]
   эксплуатация промышленных предприятий [1]
   электропривод [1]
   электропривод в горной промышленности [1]
   электропривод на рельсовом транспорте [1]
   эффективность отработки [1]
   эффективность применения [2]
   інтенсифікація гірських робіт [1]