Now showing items 1-421 of 421

   Subject
   Carassius gibelio [1]
   Chlorella vulgaris [1]
   автомагістраль [1]
   автомобильный транспорт [1]
   автомобільний транспорт [1]
   автотранспорт [1]
   агроекологічна стійкість грунту [1]
   агроценоз [1]
   агроэкологическая устойчивость почвы [1]
   активність [1]
   альтернативна енергетика [1]
   альтернативная энергетика [1]
   американська селекція [1]
   аналітична хімія [1]
   антропогенні комплекси [1]
   архитектура [1]
   архітектура [1]
   аспирация [1]
   аспірація [1]
   атмосферне повітря [4]
   атмосферный воздух [1]
   балочно-овражная сеть [1]
   балочно-яружна мережа [1]
   биопродуктивность [1]
   биоразнообразие [1]
   борошномельний комбінат [1]
   борошняний пил [1]
   борошняний хрущ [1]
   біогумус [1]
   біоенергетичні процеси [1]
   біопродуктивність [1]
   біорізноманіття [1]
   Вetula pendula [1]
   вагонобудівне підприємство [1]
   вагоностроительное предприятие [1]
   важкі метали [1]
   ванiлiн [1]
   ветроэнергетическая установка [1]
   взаемозв’язок важких металів [1]
   взаимосвязь тяжелых металлов [1]
   викид діоксинів [1]
   викиди [1]
   викиди шахтного метану [1]
   використання природних ресурсів [1]
   використання вугілля [1]
   використання енергії [1]
   використання технологій [1]
   виробнича практика [1]
   високоповерхова забудова [1]
   влияние солей тяжелых металлов [1]
   влияние фосфатов [1]
   вміст нітратів [1]
   возобновляемая энергетика [1]
   вплив солей важких металів [1]
   вплив фосфатів [1]
   вредные вещества [1]
   вредные выбросы [1]
   вторинні ресурси [1]
   вугледобувне підприємство [1]
   вугілля [1]
   вугільна галузь [1]
   вугільна шахта [3]
   вугільний відвал [1]
   выброс диоксинов [1]
   выбросы шахтного метана [1]
   высотная застройка [1]
   відвал розкривних порід [1]
   відновлювальна енергетика [1]
   відповідальність учасників руху [1]
   відпрацьоване технічне мастило [1]
   відходи [1]
   вікова інволюція [1]
   Вільногірський гірничо-металургійний комбінат [1]
   вітроенергетична установка [1]
   геоекологічна оцінка [1]
   геоэкологическая оценка [1]
   гидропосев [1]
   ГИС-технологии [1]
   горнопромышленное предприятие [1]
   гібриди сорго [1]
   гідропосів [1]
   гірничодобувний комплекс [1]
   гірничопромислове підприємство [1]
   гірничорудні підприємства [1]
   ГІС-технологія [1]
   ГІС-технології [1]
   гістологічні зміни [1]
   дегазационный трубопровод [1]
   дегазаційний трубопровод [1]
   деградация почв [1]
   деградація ґрунтів [1]
   дефицит воды [1]
   дефіцит води [1]
   динамика накопления [1]
   динаміка накопичення [1]
   дисперсний склад пилу [1]
   дисперсный состав пыли [1]
   Днепровско-Донецкий бассейн [1]
   Дніпровсько-Донецький басейн [1]
   Дніпровсько-Орільський [1]
   Дніпрові пороги [1]
   Дніпропетровський регіон [1]
   Дніпропетровщина [1]
   довкілля [3]
   дозиметр [1]
   дослідження зупинного шляху [1]
   дослідження якості [1]
   дошкольное учебное заведение [1]
   дошкільний навчальний заклад [1]
   евтрофікація [1]
   еколого-хімічні аспекти [1]
   екологічна компетентність [1]
   екологічна безпека [2]
   екологічна безпека міст [1]
   екологічна небезпека [2]
   екологічна небезпека викидів [1]
   екологічна свідомість [2]
   екологічна ситуація [1]
   екологічний аспект [1]
   екологічний стан [1]
   екологічно безпечний спосіб [1]
   екологічні зміни [1]
   екологічні проблеми [4]
   екосистема [1]
   експериментальний спосіб [1]
   електронні відходи [1]
   енергоефективність [1]
   енергозбереження [1]
   енергія вітру [1]
   ефективність використання [1]
   железная руда [1]
   железорудный отвал [1]
   жизнь человека [1]
   жители города [1]
   життя людини [1]
   забезпечення водою [1]
   забруднення [2]
   забруднення довкілля [1]
   забруднення повітря [3]
   забруднюючи речовини [1]
   загрязнение окружающей среды [1]
   загрязнения воздуха [2]
   загрязняющие вещества [1]
   залізна руда [1]
   залізорудний відвал [1]
   Западний Донбасс [1]
   Запорізьке водосховище [1]
   Західний Донбас [1]
   збереження флори [1]
   здоровье населения [1]
   здоров’я населення [1]
   зелений пігмент [1]
   зеленый пигмент [1]
   зниження ступеню [1]
   золошлакові відходи [1]
   зупинний шлях автомобілю [1]
   использование природных ресурсов [1]
   использование технологий [1]
   использование угля [1]
   использование энергии [1]
   исследования качества [1]
   исследования остановочного пути [1]
   кам’яне вугілля [1]
   картографування [1]
   качество питьевой воды [1]
   керамічна цегла [1]
   кислородно-конвертерный цех [1]
   кислотно-основные свойства [1]
   кислотно-основні властивості [1]
   киснево-конверторний цех [1]
   клас небезпеки відходів [1]
   класс опасности отходов [1]
   коагулянт [1]
   комплексне дослідження особливостей [1]
   комплексное исследование особенностей [1]
   контроль разгерметизации [1]
   контроль розгерметизації [1]
   концентрация серы в угле [1]
   концентрація сірки в вугіллі [1]
   коралловые полипы [1]
   коралові поліпи [1]
   корисні копалини [1]
   косметология [1]
   косметологія [1]
   космическая станция [1]
   космическое пространство [1]
   космічна станція [1]
   космічний простір [1]
   кризисная экологическая ситуация [1]
   кризова екологічна ситуація [1]
   культура природокористування [1]
   культура природопользования [1]
   лакофарбовий завод [1]
   ландшафтний дизайн [1]
   ландшафтный дизайн [1]
   лист клену гостролистого [1]
   листок клена остролистного [1]
   ліхеноіндикація [1]
   м. Дніпро [1]
   м. Кам’янське [1]
   м. Пятихатки [1]
   м. П’ятихатки [1]
   машинобудівне підприємство [1]
   медична установа [1]
   медичні відходи [1]
   металлургический комбинат [1]
   металургійний комбінат [1]
   метод биотестирования [1]
   метод біотестування [1]
   мешканці міста [1]
   мониторинг продуктов [1]
   моніторинг продуктів [1]
   морфология почвы [1]
   морфологія ґрунту [1]
   мукомольный комбинат [1]
   мусорные свалки [1]
   мучная пыль [1]
   навколишне середовище [2]
   навколишнє середовище [1]
   навчання у ЗВО [1]
   накопичення хлорофілу у листках [1]
   накопление хлорофилла в листьях [1]
   негативний вплив стресу [1]
   негативное влияние стресса [1]
   обоснование путей [1]
   обучение в вушу [1]
   обґрунтування шляхів [1]
   озеленение территории [2]
   озеленення території [2]
   окружающая среда [5]
   органические вещества [1]
   органічні речовини [1]
   основи енергозбереження [1]
   основы энергосбережения [1]
   остановочный путь автомобиля [1]
   отвал вскрышных пород [1]
   ответственность участников движения [1]
   отработанное техническое масло [1]
   оценка влияния [1]
   оценка качества [1]
   оценка концентраций веществ [1]
   оценка эффективности [1]
   оцінка впливу [1]
   оцінка ефективності [1]
   оцінка концентрацій речовин [1]
   оцінка якості [1]
   очистка [1]
   очистка вод [1]
   очистка сточных вод [1]
   очистка шахтных вод [1]
   очищение выбросов котельных [1]
   очищенные сточные воды [2]
   очищення викидів котелень [1]
   очищення стічних вод [2]
   очищення шахтних вод [1]
   очищені стічні води [1]
   паростки квасолі [1]
   перець [1]
   пил [1]
   питна вода [1]
   питна доочищена вода [1]
   питьевая доочищенная вода [1]
   повышение ответственности [1]
   повышение эффективности [1]
   повітря [1]
   позитивний вплив [1]
   полезные ископаемые [1]
   положительное влияние [1]
   породные отвалы [1]
   породные шлаковые отвалы [1]
   породні шлакові відвали [1]
   породні відвали [1]
   порівняльний аналіз [1]
   природний заповідник [1]
   природные ресурсы [1]
   природный заповедник [1]
   природні ресурси [1]
   проблема харчування [1]
   проблема питания [1]
   продовольственные товары [1]
   продовольчі товари [1]
   продукти харчування [1]
   продукты питания [1]
   проектирования помещений [1]
   проектування приміщень [1]
   производственная практика [1]
   промислова зона [1]
   промислове підприємство [1]
   промислове місто [1]
   промислові агломерації [1]
   промисловість [1]
   промисловість України [1]
   промышленное предприятие [1]
   промышленные агломерации [1]
   промышленный город [1]
   прородні комплекси [1]
   процес піролізу [1]
   процес спалення [1]
   процес ґрунтоутворення [1]
   процес утворення [1]
   процесс образования [1]
   процесс почвообразования [1]
   пути решения [1]
   підвищення відповідальності [1]
   підвищення ефективності [1]
   підтоплення [1]
   пірогенні сукцесії [1]
   равлик [1]
   радіаційне забруднення [1]
   радіація [1]
   разработка мероприятий [1]
   регенерация воды [1]
   регенерація води [1]
   рекультивація земель [1]
   рекультивовані землі [1]
   Рибальське родовище мігматитів [1]
   ризики підтоплення [1]
   ринкова економіка [1]
   ритм современной жизни [1]
   ритм сучасного життя [1]
   розробка заходів [1]
   рослинний покров [1]
   ростки фасоли [1]
   рыночная экономика [1]
   сегодняшние достижения [1]
   синтез циквалону [1]
   система переробки [1]
   система переработки [1]
   складна екологічна обстановка [1]
   сложная экологическая обстановка [1]
   сміттєві звалища [1]
   снижение степени [1]
   современная биотехнология [1]
   современное общество [1]
   современный мир [1]
   содержание нитратов [1]
   солодкий перець [1]
   сонячний окунь [1]
   сорго [1]
   способ сокращения [1]
   спосіб скорочення [1]
   сталий розвиток [1]
   степень влияния [1]
   стимулятор росту [1]
   стойкая энергетика [1]
   студентська молодь [1]
   студенческая молодежь [1]
   ступень впливу [1]
   стійка енергетика [1]
   стічні води [2]
   сульфат аммония [1]
   сульфат амонію [1]
   сучасна біотехнологія [1]
   сучасне суспільство [1]
   сучасний світ [1]
   сфера медицини [1]
   сфера медицины [1]
   сьогоднішні досягнення [1]
   сільськогосподарське виробництво [1]
   Тribolium соnfusum [1]
   твердые бытовые отходы [1]
   тверді побутові відходи [1]
   тегногенне забруднення [1]
   техногенне забруднення [1]
   техногенний вплив [1]
   техногенное воздействие [1]
   техногенное загрязнение [1]
   технология водоподготовки [1]
   технология очистки [1]
   технология регенерации [1]
   технологія водопідготовки [1]
   технологія очистки [1]
   технологія очищення [1]
   технологія регенерації [1]
   ТОВ «Потоки» [1]
   транспортні затори [1]
   угледобывающее предприятие [1]
   угольная шахта [2]
   угольный отвал [1]
   улитка [1]
   умови металургійного підприємства [1]
   умови техногенного забруднення [1]
   условия металлургического предприятия [1]
   условия техногенного загрязнения [1]
   фактор харчування [1]
   фактор питания [1]
   фактор шума [1]
   фактор шуму [1]
   фиторекультивация [1]
   фтивазид [1]
   функционирование [1]
   функціонування [1]
   Фіторекультивація [1]
   химические отходы [1]
   хімічні відходи [1]
   частичное озеленение [1]
   часткове озеленення [1]
   чистота повітря [1]
   шахтні води [1]
   шкідливі викиди [1]
   шкідливі речовини [1]
   шляхи вирішення [1]
   шумове забруднення [1]
   шумовое загрязнение [1]
   экологическая безопасность городов [3]
   экологическая опасность выбросов [1]
   экологическая ситуация [1]
   экологически безопасный способ [1]
   экологические изменения [1]
   экологические проблемы [3]
   экологический аспект [1]
   экологическое сознание [1]
   эколого-химические аспекты [1]
   экосистема [1]
   экспериментальный способ [1]
   энергия ветра [1]
   энергосбережения [1]
   энергоэффективность [1]
   эффективность использования [1]
   якість питної води [1]
   інволюція [1]