Now showing items 41-60 of 84

  • Дослідження споживчих якостей йогуртів та їх значення в харчуванні 

   Лобанова, О. О.; Марченко, В. О.; Гуменюк, Л. М. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   На здоров’я людини впливає багато причин. Одна із них –це фактор харчування. Йогурт відноситься до корисних для здоров’я людини продуктів. Оскільки компоненти і ферменти, які містяться в йогурті сприяють ...
  • Загрязнение вод пластиком 

   Любар, М. С.; Козачина, В. А. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   Главная цель работы –проанализировать наличие в воде Украины и мира пластика. Проанализированные источники свидетельствуют, что одной из основных экологической угрозой мирового масштаба является наличие пластика ...
  • Дослідження впливу продуктів агломерації на довкілля 

   Кузнецов, Р. А.; Прокопчук, Р. О.; Хмарук, Ю. М. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   У складі шкідливих викидів, крім найбільш масових, що визначаються підприємствами та фіксованих у звітності пилу, оксиду вуглецю –присутні також і багато інших, більш токсичні і канцерогенні елементи та ...
  • Визначення глибинних показників високотемпературної хімічної корозії вуглецевої сталі 

   Рожепа, В. М.; Фещенко, М. С.; Полонська, О. А. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   Переважна більшість деталей рухомого складузалізниць виготовлена з різних марок вуглецевої сталі. Сталі, які містять від 0,7 до 0,82% вуглецю, в основному використовуються для виготовлення рейок (P-50 та P-65 ...
  • Екологічний стан Діївських плавнів 

   Бакуліна, В. Р.; Малярчук, А. В. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019)
   В центрі мегаполіса Дніпра розташований унікальний ландшафтний об’єкт–Діївські плавні, які входять у каскад Дніпровських плавнів. Ці плавні мають багату флору й фауну, цікаву історію та потребують охорони.
  • Закордоний досвід формування систем озеленення міст гірничо промислових регіонів 

   Гремента, Г.; Кулина, С. Л. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019)
   Взаємодія людини й природи відіграє важливу роль у розвитку суспільства. Якість навколишнього середовища впливає на здоров’я населення.Тому, підтримка необхідного природного балансу у містах, їх захист, ...
  • «Зникни, сміття» – новий екологічний челендж #Trash Tag 

   Шмельова, В. Є.; Павличенко, А. В. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019)
   Несанкціоновані звалища є джерелами значного забруднення повітря, поверхневих водойм, підземних вод та ґрунтів. Відвідуючи ліси, ставки та інші зони відпочинку, ми часто спостерігаємо величезні купи сміття, які ...
  • Еколого-токсикологічні особливості забруднення довкілля акролеїном та його похідними 

   Іонін, В. С.; Сорока, М. Л. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019)
   У великих промислових містах екологічна оцінка традиційно зосереджена на джерелах з високою масою викиду. Проте сучасні дослідження показали, що низько потенційні джерела викидів подекуди створюють більші ...
  • Біопакети – міф чи реальність? 

   Доценко, К. С.; Понайда, С. С. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   Поліетилен, який отримують із нафти –непоновлювального природного джерела, у ґрунті розкладається не менше 200 років. Через пластикове сміттям, яким покрита 1/4 частина водойм, гинуть мільйони морських ...
  • Очистка вод от пластика 

   Ждан, Ю. А.; Долина, Л. Ф. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   Для решения проблемы –очистки вод от пластика есть много путей, но они сводятся в основном к двум: первый-это создание новых видов пластмасс и материалов, разлагающихся в природе и невредных для всего живого; второй ...
  • Функціонування фотосинтетичної системи Taraxacum officinale Wigg в умовах забруднення важкими металами 

   Комарова, І. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019)
   Урбанізоване середовище відрізняється від природного зарядом фізичних чинників, які спричинюють зміни фізіологічних процесів у рослин та обумовлюють різну їх адаптаційну пластичність. Одними із найстійкіших і тривало діючих ...
  • Виділення та ідентифікація фітопатогенних мікроорганізмів і пошук їх антагоністів 

   Додон, Д. С.; Соколова, І. Є.; Дрегваль, О. А. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019)
   За останні десять років надзвичайно зросла частота бактеріальних хвороб рослин, що наносить великий збиток сільськогосподарському виробництву та економіці країн в цілому. Боротьба з фітопатогенами у більшості випадків ...
  • Роль стратегії розвитку міста Дніпро в забезпеченні охорони навколишнього середовища та захисту прав громадян на безпечні умови проживання 

   Ломазов, П. К.; Павличенко, А. В. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019)
   Актуальність роботи полягає в існуючих проблемах довкілля міста Дніпро та інших населених пунктів у сфері екологічного розвитку та вивченню проблем, які були спричинені недостатнім рівнем реалізації перспективних ...
  • Змішані коагулянти для очищення води 

   Кукуруза, А. К.; Свєткіна, О. Ю.; Артем`єва, О. Є. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019)
   Найважливішою проблемою при переробці будь-яких корисних копалин, а особливо тих, які містять радіонуклідні елементи є їх вплив на навколишнє середовище. На сьогодні в світі існує два промислові типи літієвих ...
  • Настав час замінити традиційні енергоносії 

   Бурячок, Г. М.; Мироненко, А. Є.; Лобозова, Л. А.; Шаповалова, В. В. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   Сьогодні викопна органіка, накопичена Землею за мільйони років, вичерпується за сторіччя. Енергонезалежність, як основа національної безпеки України, є пріоритетомдержавної політики уряду. Світова ...
  • Визначення параметрів ґрунтів для оцінювання їх потенціалу 

   Ковтун, К. В.; Сітало, А. В.; Дуліченко, О. П.; Чабаненко, О. Ю. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   Визначення механічного складу, вологоємності, засоленості, кислотності відібраних проб ґрунту та оцінювання їхпотенціалу(родючості) на основі отриманих даних.Народногосподарське значення ґрунту як основного ...
  • Геотермальна енергія в Україні 

   Сівеня, Є. Є.; Пушкарь, Є. М.; Хальчевський, В. Є.; Хмарук, Ю. М.; Ахман, А. М. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   В сучасних умовах обмеженості та вичерпності всіх видів ресурсів включаючи енергетичні, досить актуальною є проблематика пошуку альтернативних (поновлюваних) енергетичних ресурсівта розробка ефективних ...
  • Дослідження фітомеліоративних властивостей дикорослих рослин в умовах відвалів вугільних шахт 

   Сорока, Т. Ю.; Клімкіна, І. І.; ; ; (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   Метою даної роботи було вивчити стійкість домінантних видів диких рослин Bromopsis inermisі Lathyrus tuberosus, які ростуть на рекультивованих вугільних відвалах Західного Донбасу, до підвищених концентрацій ...
  • Зниження екологічної небезпеки при видобуванні залізних руд в Україні 

   Чирков, О. О.; Миронова, І. Г. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   Гірничорудна промисловість є основним джерелом сировинних ресурсів для підприємств металургійної промисловості України, і на жаль, вона становить екологічну загрозу для об’єктів навколишнього середовища. ...
  • Хімічний аналіз поширених порошкоподібних СМЗ на вміст фосфору для екологічно безпечного їх використання 

   Дворянкіна, С. Є.; Лисицька, С. М. (НТУ «Дніпровська політехніка", 2019)
   Останніми роками охороні довкілля в усіх країнах світу приділяється велика увага. Відмічається, що значний відсоток усіх забруднень водойм доводиться на синтетичні мийні засоби (СМЗ), що пов'язано з великими ...