Now showing items 1-550 of 550

   Subject
   #TrashTag [1]
   Pl@ntNet [1]
   Taraxacum officinale Wigg [1]
   «Gravity of Light» [1]
   «Гравітація Світла» [1]
   абиотические факторы [1]
   абіотичні фактори [1]
   автоматизированная интеллектуальная система [1]
   автоматизована інтелектуальна система [1]
   агломерационное производство [1]
   агломерация [1]
   агломераційне виробництво [1]
   агломерація [1]
   аграрна політика [1]
   аграрная политика [1]
   аерогенне забруднення території [1]
   азотфиксирующуй микроорганизм [1]
   азотфіксуючий мікроорганізм [1]
   акролеин [1]
   акролеїн [1]
   альтернативна енергетика [1]
   альтернативная энергетика [1]
   альтернативные источники энергии [1]
   альтернативні джерела енергії [1]
   антропичные факторы [1]
   антропогенна діяльність [1]
   антропогенная деятельность [1]
   антропогенная нагрузка [1]
   антропогенне навантаження [1]
   антропогенний тиск [1]
   антропогенное давление [1]
   антропічні фактори [1]
   архитектурная среда [1]
   архітектурне середовище [1]
   атмосферне повітря [2]
   атмосферный воздух [2]
   аэрогенное загрязнение территории [1]
   база даних [1]
   база данных [1]
   бактериальные болезни растений [1]
   бактеріальні хвороби рослин [1]
   басейни малих річок [1]
   бассейны малых рек [1]
   безопасные условия проживания [1]
   безпечні умови проживання [1]
   биогенное загрязнение [1]
   биоиндикация [1]
   биоиндикация загрязнения [1]
   биологическое средство [1]
   биомониторинг почв [1]
   биопакет [1]
   биосфера [1]
   биоценоз города [1]
   благодійність [1]
   благотворительность [1]
   боиндикатор [1]
   большой город [1]
   ботанические сады [1]
   ботанический памятник природы [1]
   ботанічна пам’ятка природи [1]
   ботанічні сади [1]
   біогенне забруднення [1]
   біологічний засіб [1]
   біомоніторинг ґрунтів [1]
   біопакет [1]
   біосфера [1]
   біоценоз міста [1]
   біоіндикатор [1]
   біоіндикація [1]
   біоіндикація забруднення [1]
   велике місто [1]
   великотонажні види відходів [1]
   видобування залізничої руди [1]
   видобуток корисних копалин [1]
   викиди промислових підприємств [1]
   винос пилу [1]
   вирішення проблеми [1]
   влажные салфетки [1]
   влияние железной дороги [1]
   влияние среды [1]
   влияние техносферы [1]
   внесение удобрений [1]
   внесення добрив [1]
   внешний декор [1]
   водна екосистема [1]
   водная экосистема [1]
   водний комплекс [1]
   водные ресурсы [1]
   водный комплекс [1]
   водні ресурси [1]
   вологі серветки [1]
   волонтерское движение [1]
   волонтерство [1]
   волонтерський рух [1]
   вплив техносфери [1]
   вплив середовища [1]
   впливу залізниці [1]
   вредные вещества [1]
   вуглецева сталь [1]
   вугільні відвали [1]
   выбросы промышленных предприятий [1]
   вынос пыли [1]
   відкритий спосіб [1]
   відходи рослинного походження [1]
   геолого-гидродинамическая среда [1]
   геолого-гідродинамічне середовище [1]
   геотермальна енергія [1]
   геотермальная энергия [1]
   голуби [1]
   горводоканал [1]
   горнорудное предприятие [1]
   горные работы [1]
   город Днепр [1]
   город Каменское [1]
   гражданское образование [1]
   громадянська освіта [1]
   гірничорудне підприємство [1]
   гірничі роботи [1]
   дендрологическая коллекция [1]
   дендрологічна колекція [1]
   дикорастущие растения [1]
   дикорослі рослини [1]
   диоксины [1]
   Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури [1]
   Дніпровські плавні [1]
   добыча железной руды [1]
   добыча полезных ископаемых [1]
   довкілля [7]
   дослідження [4]
   доцільність [1]
   діоксини [1]
   Діївські плавні [1]
   еда [1]
   еколого-меліоративний стан [1]
   еколого-соціальний моніторинг [1]
   еколого-токсикологічні особливості [1]
   екологічна небезпека [1]
   екологічна безпека [3]
   екологічна безпека водокористування [1]
   екологічна загроза [1]
   екологічна небезпека [2]
   екологічна проблема [3]
   екологічне питання [1]
   екологічний стан [3]
   екологічний стан довкілля [1]
   екологічний моніторинг [2]
   екологічний підхід [1]
   екологічний стан [1]
   екологічний стан міста [2]
   екологічно безпечний транспорт [1]
   екологічно безпечні складові [1]
   екологічні проблеми [1]
   екологія довкілля [1]
   екосистема [3]
   екосистема ґрунту [1]
   експрес-оцінка [1]
   електромобіль [1]
   електронний гаджет [1]
   електропровідність [1]
   елементи живлення [1]
   енергетичні ресурси [1]
   енергозбереження [1]
   железнодорожный транспорт [1]
   жизнедеятельность человечества [1]
   жизнь человечества [1]
   жилые помещения [1]
   житлове приміщення [1]
   життя людства [1]
   життєдіяльність людства [1]
   забруднення ґрунтів [1]
   забруднення атмосфери [1]
   забруднення атмосферного повітря [1]
   забруднення важкими металами [1]
   забруднення вод [1]
   забруднення водних ресурсів [1]
   забруднення довкілля [1]
   забруднення навколишнього середовищ [1]
   забруднення навколишніх ґрунтів [1]
   забруднення повітря [1]
   забруднення підземних вод [1]
   заграничный опыт [1]
   загрязнение атмосферы [1]
   загрязнение вод [1]
   загрязнение водных ресурсов [1]
   загрязнение окружающей среды [2]
   загрязнения атмосферного воздуха [2]
   загрязнения окружающих почв [1]
   загрязнения подземных вод [1]
   загрязнения почв [1]
   загрязнения тяжелыми металлами [1]
   закордоний досвід [1]
   залізничний транспорт [1]
   захист прав громадян [1]
   защита прав граждан [1]
   здоров`я людини [3]
   здоровье населения [2]
   здоровье человека [3]
   здоров’я населення [2]
   зерновий продукт [1]
   зерновой продукт [1]
   зміна клімату Землі [1]
   зовнішній декор [1]
   йогурт [1]
   йоно-сольовий комплекс [1]
   идентификации растений [1]
   изменения климата Земли [1]
   имитационное моделирование [1]
   инвентаризация [1]
   индекс сходства Жак кара [1]
   инокуляция семян [1]
   интродукция [1]
   инфекционные болезни [1]
   иона-солевой комплекс [1]
   исследования [4]
   картопляні чіпси [1]
   картофельные чипсы [1]
   качество воды [1]
   кисломолочний продукт [1]
   кисломолочный продукт [1]
   климатическая система [1]
   кліматична система [1]
   комплексна переробка [1]
   комплексная переработка [1]
   композиционный материал [1]
   композиційний матеріал [1]
   компонент взрывчатых веществ [1]
   компонент вибухових речовин [1]
   конструктивизм [1]
   конструктивізм [1]
   корисні копалини [2]
   корисні копалини [1]
   корозійне руйнування [1]
   коррозионное разрушение [1]
   Красная книга [1]
   Кривбас [1]
   Кривий Ріг [1]
   Кривой Рог [1]
   крупнотоннажные виды отходов [1]
   ландшафтний об’єкт [1]
   ландшафтный объект [1]
   лесной фонд Украины [1]
   лесные пожары [1]
   лось [1]
   лось звичайний [1]
   лісовий фонд України [1]
   лісові пожежі [1]
   математическое моделирование [1]
   математичне моделювання [1]
   мелиоративные системы [1]
   мелиорация земель [1]
   меліоративні системи [1]
   меліорація земель [1]
   метаболизм растения [1]
   метаболізм рослини [1]
   метод очистки вод [1]
   метод очищення вод [1]
   механический состав [1]
   механічний склад [1]
   миграционная активность [1]
   минеральное сырье [1]
   многообразие растений [1]
   мул [1]
   міграційна активність [1]
   мінеральна сировина [1]
   місто Дніпро [2]
   місто Кам'янське [1]
   місто Кам’янське [1]
   міськводоканал [1]
   набережна міста Дніпро [1]
   набережная города Днепр [1]
   навколишне середовище [1]
   навколишне середовище [4]
   навколишнє середовище [6]
   несанкционированные свалки [1]
   несанкціоновані звалища [1]
   нформационно-коммуникационные технологии [1]
   нформаційно-комунікаційні технології [1]
   овочевий салат [1]
   овощной салат [1]
   озеленения [1]
   озеленення [1]
   окружающая среда [17]
   омолаживающая обрезка [1]
   омолоджувальна обрізка [1]
   органическое производство [1]
   органолептические показатели [1]
   органолептичні показники [1]
   органічне виробництво [1]
   освещения территорий [1]
   освітлення територій [1]
   основные показатели качества [1]
   основні показники якості [1]
   открытый способ [1]
   отрута [1]
   отходы растительного происхождения [1]
   охорона водних ресурсів [1]
   охорона навколишнього середовища [2]
   охрана водных ресурсов [1]
   охрана окружающей среды [2]
   оценка риска здоровья [1]
   оцінка ризику здоров’я [1]
   очистка сточных вод [1]
   очищение воды [1]
   очищення води [1]
   очищення стічних вод [1]
   паливно-енергетичний комплекс [1]
   параметри почвы [1]
   параметри ґрунтів [1]
   парк «Веселі терни» [1]
   парниковий ефект [2]
   парниковый эффект [2]
   пекинская капуста [1]
   пекінська капуста [1]
   переработка [1]
   переробка [1]
   перспективи вирішення [1]
   перспективы решения [1]
   питание [1]
   питна вода [1]
   питьевая вода [1]
   пластик [2]
   пластикове сміття [1]
   пластиковый мусор [1]
   платформа електронна демократія [1]
   платформа электронная демократия [1]
   поверхнево-активні речовини [1]
   поверхностно-активные вещества [1]
   погіршення стану довкілля [1]
   подтопления земель [1]
   полезные ископаемые [3]
   потенциал [1]
   потенціал [1]
   потребление тепловой энергии [1]
   природний ландшафт [1]
   природные воды [1]
   природный ландшафт [1]
   природні води [1]
   природокористування [1]
   природопользования [1]
   проблема харчування [1]
   проблема питания [1]
   продовольственная безопасность [1]
   продовольча безпека [1]
   продуктивність рослин [1]
   производительность ростений [1]
   промислове місто [1]
   промислові відходи [1]
   промышленные отходы [1]
   промышленный город [1]
   просторова композиція [1]
   пространственная композиция [1]
   процес техногенної зміни [1]
   процесс техногенного изменения [1]
   психологическое состояние человека [1]
   психологічний стан людини [1]
   північна степ [1]
   підтоплення земель [1]
   радиационное загрязнение [1]
   радионуклидные элементы [1]
   радіаційне забруднення [1]
   радіонуклідні елементи [1]
   развитие общества [1]
   разработка месторождений [1]
   растительный организм [1]
   растительный покров [1]
   растительный препарат [1]
   регуляция [1]
   регуляція [1]
   рекультивация [1]
   рекультивация земли [1]
   рекультивація [1]
   рекультивація земель [1]
   речной ил [1]
   решения проблемы [1]
   ринок морозива [1]
   розвиток суспільства [1]
   розробка родовищ [1]
   Розумний Будинок [1]
   рослинний організм [1]
   рослинний покрив [1]
   рослинний препарат [1]
   рудное месторождение [1]
   рудное родовище [1]
   рынок мороженого [1]
   різноманіття рослин [1]
   річка Ревун [1]
   річковий мул [1]
   санитарная обрезка [1]
   санітарна обрізка [1]
   свежая витаминная продукция [1]
   свіжа вітамінна продукція [1]
   северная степь [1]
   село Горянівське [1]
   сельское хозяйство [3]
   сельскохозяйственная деятельность [1]
   сельскохозяйственное производство [1]
   сжигание опавших листьев [1]
   синтетические моющие средства [1]
   синтетичні мийні засоби [1]
   система озеленения городов [1]
   система озеленення міст [1]
   система утилизации [1]
   система утилізації [1]
   современная жизнь [1]
   современная экология [1]
   современные условия ограниченности [1]
   соковмісна продукція [1]
   сокосодержащая продукция [1]
   состояние воздуха [1]
   состояние окружающей среды [1]
   состояние старовозрастных деревьев [1]
   спалювання опалого листя [1]
   споживання теплової енергії [1]
   стан довкілля [1]
   стан повітря [1]
   стан старовікових дерев [1]
   степная зона Украины [1]
   степова зона України [1]
   стихийные свалки [2]
   стихійне сміттєзвалище [1]
   стихійні сміттєзвалища [1]
   сточные воды [1]
   стратегия развития [2]
   стратегія розвитку [1]
   стратегія розвитку [1]
   стічні води [1]
   сучасна екологія [1]
   сучасне життя [1]
   сучасні умови обмеженості [1]
   сільське господарство [3]
   сільськогосподарська діяльність [1]
   сільськогосподарське виробництво [1]
   твердые бытовые отходы [2]
   тверді побутові відходи [2]
   терминология по охране труда [1]
   термінологія з охорони праці [1]
   техногенне забруднення [2]
   техногенний пресинг [1]
   техногенно забрудненні землі [1]
   техногенно загрязненные земли [1]
   техногенное загрязнение [2]
   техногенный прессинг [1]
   технологический процесс [1]
   технологический узел [1]
   технология очистки [1]
   технологічний процес [1]
   технологічний вузіл [1]
   технологія очищення [1]
   титрована кислотність [1]
   титруемая кислотность [1]
   токсичность [1]
   токсичные металлы [1]
   токсичные углеводы [1]
   токсичні метали [1]
   токсичні вуглеводи [1]
   токсичність [1]
   топливно-энергетический комплекс [1]
   торговые марки [1]
   торгові марки [1]
   традиційні енергоносії [1]
   углеродистая сталь [1]
   угольные отвалы [1]
   украинский рынок мороженого [1]
   український ринок морозива [1]
   Умный Дом [1]
   умови техногенного забруднення [1]
   урбанистика [1]
   урбаністика [1]
   урожайность сои [1]
   урожайність сої [1]
   условия техногенного загрязнения [1]
   утилизация [1]
   утилізація [1]
   ухудшение состояния окружающей среды [1]
   фито-санитарное состояние деревьев [1]
   фитомелиоративные свойства [1]
   фитопатогенные микроорганизмы [1]
   формальдегид [2]
   формальдегід [2]
   формовочная подрезка [1]
   формувальна підрізка [1]
   фосфати [1]
   фосфор [1]
   фотосинтетическая система [1]
   фотосинтетические пигменты [1]
   фотосинтетична система [1]
   фотосинтетичні пігменти [1]
   фіто-санітарний стан дерев [1]
   фітомеліоративні властивості [1]
   фітопатогенні мікроорганізми [1]
   харчування [1]
   хвойные деревья [1]
   хвойні дерева [1]
   хелатне добриво [1]
   хелатные удобрения [1]
   химическая коррозия [1]
   химический анализ [1]
   химическое производство [1]
   хімічна корозія [1]
   хімічне виробництво [1]
   хімічний аналіз [1]
   целесообразность [1]
   Червона книга [1]
   чипсы [1]
   чисельність популяції лося [1]
   численность популяции лося [1]
   чистота повітря [1]
   чистота воздуха [1]
   чіпси [1]
   шахтна поріда [1]
   шахтная порода [1]
   шкідливі речовини [1]
   экологическая безопасность [4]
   экологическая безопасность водопользования [1]
   экологическая опасность [2]
   экологическая проблема [3]
   экологическая угроза [1]
   экологически безопасные составляющие [1]
   экологически безопасный транспорт [1]
   экологические проблемы [1]
   экологический вопрос [1]
   экологический мониторинг [2]
   экологический подход [1]
   экологическое состояние [4]
   экологическое состояние города [2]
   экологическое состояние окружающей среды [1]
   экология окружающей среды [1]
   эколого-мелиоративное состояние [1]
   эколого-социальный мониторинг [1]
   эколого-токсикологические особенности [1]
   экосистема [3]
   экосистема почвы [1]
   экспресс-оценка [1]
   электромобиль [1]
   электронный гаджет [1]
   электропроводность [1]
   элементы питания [1]
   энергетические ресурсы [1]
   энергосбережения [1]
   яд [1]
   якість води [1]
   їжа [1]
   ідентифікації рослин [1]
   імітаційне моделювання [1]
   інвентаризація [1]
   Індекс подібності Жак кара [1]
   інокуляція насіння [1]
   інтродукція [1]
   інфекційні хвороби [1]
   “Новомосковський військовий лісгосп” [1]