Now showing items 1-1 of 1

    • Діагностика стійкості та антикризове управління підприємством 

      Кривозуб, Владислав Олегович (2021-06)
      70 сторінок, 8 рисунків, 14 таблиць, 63 використаних джерела, 1 додаток. Об’єкт дослідження – процеси попередження та формування економічних напрямів запобігання фінансової кризи на підприємстві ТОВ «ЗОККО-УКРАЇНА». Предмет ...