Now showing items 1-34 of 34

   Subject
   PR-ТА РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО, ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ, БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ, ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ. [1]
   АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, НАДАННЯ, ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, УДОСКОНАЛЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАПРЯМИ, ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, СИСТЕМА КОНТРОЛЮ [1]
   БІЗНЕС, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, РОЗВИТОК, РІШЕННЯ [1]
   БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, УДОСКОНАЛЕННЯ, НАПРЯМИ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, СТАНДАРТИ ПІДПРИЄМСТВА [1]
   ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС, ХОЛДИНГ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ, ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ЦЕНТР, ДИВІЗІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНН [1]
   ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОПОЗИЦІЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ [1]
   ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ, ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО, ПОПИТ, РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЦІНОУТВОРЕННЯ. [1]
   ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ,ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ, СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ, КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ. [1]
   ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА, СТАЛЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ПРОЄКТ [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНКУРЕНЦІЯ, ІННОВАЦІЇ, ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, РИНОК ЗБУТУ, ПІДПРИЄМНИЦТВО. [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПІДПРИЄМНИЦЬКА СТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК, ІННОВАЦІЇ. [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ВИТРАТИ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ, ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАПРЯМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ [1]
   МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ДОХОДИ БЮДЖЕТУ, ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. [1]
   МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ, ФОРМУВАННЯ, ЗАПОЗИЧЕННЯ, МУНІЦІПАЛЬНІ ОБЛІГАЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБІГУ [1]
   МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ, СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ, ЗАЦІКАВЛЕНИ СТОРОНИ РОЗВИТКУ, ГОТОВНІСТЬ ГРОМАДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ. [1]
   ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РІВНІ УПРАВЛІННЯ, ПЕРСОНАЛ. [1]
   ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО, МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС, SWOT-, PEST-АНАЛІЗИ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА, ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ. [1]
   ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, УПРАВЛІННЯ, ПРОЕКТ ПАРТНЕРСТВА, ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТУ, ПРОЕКТНІ РИЗИКИ [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ, ДІАГНОСТИКА, МЕТОДИ, ОЦІНКА, ФІНАНСОВА КРИЗА. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ, ЛОГІСТИКА ПОСТАВОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ, РИНОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ, СЕРВІСНИЙ ПОРТФЕЛЬ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО СФЕРИ ЗБУТУ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, СТРАТЕГІЯ, ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ [1]
   РЕГІОН, СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, РОЗВИТОК, СТРАТЕГІЯ, ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ПУБЛІЧНА ВЛАДА, СУБЄКТИ БІЗНЕСУ, ВЗАЄМОДІЯ. [1]
   РЕЦИКЛІНГ, ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ. [1]
   РОЗДРІБНА ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА, КОРПОРАЦІЯ «БІОСФЕРА», ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ. [1]
   СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ПУБЛІЧНА ВЛАДА, ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ. [1]
   ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ, ОСВІТА, ДІАГНОСТИКА, ГРОМАДСЬКІСТЬ. [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ, РИНОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОПОЗИЦІЯ, ПОПИТ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПЕРСОНАЛ, ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ, МОТИВАЦІЯ, ПРЕМІЮВАННЯ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, РИНОК ІТ-ПРОДУКТІВ, ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ [1]
   ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРОЄКТ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]