Anzeige der Dokumente 1-10 von 10

  • Свідомість як предмет філософського дослідження 

   Федоряк, І. О. (НТУ ДП, 2022)
   Поняття свідомості – ключове для аналізу та дослідження духовної життєдіяльності людини. Можна сказати, що ті чи інші підходи до питання свідомості, її характер, співвідносний з буттям торкаються ключових світоглядних основ ...
  • Роздуми про русифікацію: як і навіщо боротися з цим злом в Україні 

   Демидова, А. С.; Годенко-Наконечна, О. П. (НТУ ДП, 2022)
   Русифікація, зросійщення – це поняття, яке широко вживається (спершу – у політичній публіцистиці, потім – в історичній науці та політології) з кінця 19 - поч. 20 ст. на означення державної політики, що мала забезпечити ...
  • Складності перекладу “Кобзаря” Т.Г.Шевченка німецькою мовою 

   Хоруженко, С. В.; Хуртак, І. В. (НТУ ДП, 2022)
   Переклад ліричних творів у всі часи був проблемою для перекладацької діяльності, до вирішення якої кожен перекладач застосовував різні можливі прийоми. Проблематика перекладу такої літератури полягає декількох чинниках. ...
  • Theoretical and practical issues of subtitling translation 

   Pinchuk, S. A.; Vysotska, T. M. (НТУ ДП, 2022)
   The widespread use of audiovisual media has been made possible by their ability to share information quickly and to reach large audiences anywhere in the world, traditionally mainly through television and film, and today ...
  • Модернізація національної вищої освіти відповідно до глобалізаційних викликів часу 

   Буригін, Б. В.; Первий, Г. Л. (НТУ ДП, 2022)
   Освіта як соціальний інститут відображає базові процеси та зміни, які відбуваються в суспільстві. З розвитком людства, ускладненням його політичного, соціального, економічного, культурного розвитку змінюються технології ...
  • Localisation as translation phenomenon 

   Balashova, K.; Vysotska, T. (НТУ ДП, 2022)
   This paper is dedicated to the study of the complex interdisciplinary phenomenon “localisation”, which embraces linguistic, physical, business, cultural and technical components, and considered as a translation phenomenon. ...
  • Виклики освіти в добу Метамодерну 

   Хошке Пазі, У. Г.; Шабанова, Ю. О. (НТУ ДП, 2022)
   В просторі нестабільності та невизначеності, які притаманні Метамодерну, як нової світоглядної парадигми 21 століття, людина губиться в мозаїчних картинах інтернет-простору, заміщуючи сенси, реальні смисли фрагментарної ...
  • Психологічні аспекти підготовки робітників i фахівців високої кваліфікації у професійній школі 

   Козинець, І. І.; Лапко, В. В. (НТУ ДП, 2022)
   У сучасній «Енциклопедії освіти» зазначено, що «Підготовка до трудової діяльності – це планомірні, організовані заходи, спрямовані на засвоєння професійних знань, оволодіння вміннями і навичками, формування професійно ...
  • Сленг як чинник розвитку німецької мови 

   Колесник, М. О.; Хуртак, І. В. (НТУ ДП, 2022)
   Будь яка мова живе до того часу, поки має змогу розвиватися та змінюватися. Мова, яка ніяк не змінюється – це мертва мова. Різні люди ставляться до такого явища, як сленг дуже по-різному. І, хоч для багатьох явище сленгу ...
  • Онтологічний ракурс вимірювання часу 

   Горобець, Д. М.; Шабанова, Ю. О. (НТУ ДП, 2022)
   Час є одним із найважливіших об'єктів філософського пізнання. Однак з усіх філософських робіт, присвячених розумінню часу, дослідження, що стосуються вимірювання часу, є надзвичайно рідкісними.