Now showing items 1-32 of 32

   Subject
   IНВЕСТИЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ, ЕФЕКТИВНIСТЬ, ПРИБУТОК [1]
   АНАЛІЗ, ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ПРИБУТОК, ГРОШОВІ КОШТИ, ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ [1]
   БАНК, ФІНАНСОВИЙ СТАН, НАДІЙНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, КАПІТАЛ, РЕЗЕРВИ, ПРОГНОЗ [1]
   ГРОШОВИЙ ПОТІК, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ, ФІНАНСОВА ЗВІТНВСТЬ, КАПІТАЛ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, PЕНТAБЕЛЬНIСТЬ [1]
   ГРОШОВІ ПОТОКИ, МЕТОД ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ, ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР, ПЛАНУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ДЕПOЗИТ, ВІДСOТКOВA СТAВКA, ВІДСOТКOВA МAPЖA, ЗAЛУЧЕНІ КOШТИ, ЗAПOЗИЧЕНІ КOШТИ, ЗOБOВ’ЯЗAННЯ БAНКУ [1]
   ДЖЕРЕЛА ФIНАНСУВАННЯ, РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ, ЕФЕКТИВНIСТЬ, ПРИБУТОК [1]
   КРЕДИТ, БАНК, ПРОГНОЗУВАННЯ, КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ, РЕЗЕРВ, ВІДСОТОК ПО КРЕДИТУ, ДЕПОЗИТ, НБУ [1]
   КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА, КРЕДИТНИЙ РИЗИК, ДИСКРИМІНАНТНА МОДЕЛЬ, ЛОГІСТИЧНА МОДЕЛЬ [1]
   ЛІКВІДНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, АКТИВИ, ПАСИВИ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКТИВІВ, ЕКОНОМІЧНО ДОДАНА ВАРТІСТЬ [1]
   НАЛІЗ, ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ПРИБУТОК, ГРОШОВІ КОШТИ, ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ [1]
   ОЦІНКА ВАРТОСТІ, МЕТОДИ ОЦІНКИ, ДОХОДНИЙ МЕТОД, ВИТРАТНИЙ МЕТОД, ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД [1]
   ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ , КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО [1]
   ПРИБУТОК, МЕТОДИКА, ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, АНАЛІТИЧНЕ ВИРІВНЮВАННЯ, ТРЕНДОВІ МОДЕЛІ, МЕТОД КОВЗНИХ СЕРЕДНІХ, МЕТОД ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ [1]
   ПРИБУТОК, ПРОГНОЗУВАННЯ, РЕГРЕСІЙНИЙ МЕТОД, РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕН [1]
   ПРИБУТОК, ДОCЛІДЖЕННЯ, МОДЕЛЬ ДЮПОН, ПЛАНУВАННЯ [1]
   ПРИБУТОК, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, ФІНАНСОВИЙ СТАН, СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ФІНАНСОВИЙ ВАЖЕЛЬ, МЕТОД ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, КРЕДИТ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, СТРУКТУРА КАПІТАЛУ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ПРИБУТОК, ЗБИТОК, ФАКТОРИ, ПРОГНОЗ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ, ПЛАН, ПРОГНОЗ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ, ПЛАН, ПРОГНОЗ, ЗБИТОК, ПРИБУТОК [1]
   СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ, ЕФЕКТ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ, МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ, КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ [1]
   СОБІВАРТІСТЬ, ПРИБУТОК, ЗБИТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ПЛАНУВАННЯ, ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ [1]
   СТРАТЕГІЯ, ПЛАНУВАННЯ, КРЕДИТНІ РЕСУРСИ, ФІНАНСОВИЙ РИЗИК, ІНВЕСТИЦІЯ, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ, СЕРЕДНЯ ВІДНОСНА ПОМИЛКА, КОРЕЛЯЦІЯ, КЛАСТЕРІЗАЦІЯ [1]
   СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ, ЛІКВІДНІСТЬ, ЧИСТА ПРОЦЕНТНА МАРЖА, ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД [1]
   ФIНАНСOВА ДIЯЛЬНIСТЬ, PЕНТАБЕЛЬНIСТЬ, ЕКOНOМIЧНИЙ АНАЛIЗ, PЕСУPСИ, САМOФIНАНСУВАННЯ, ЕФЕКТИВНIСТЬ, ПЛАНУВАННЯ, ЛЕВЕPIДЖ [1]
   ФIНАНСОВИЙ СТАН, ФІНАНСОВА КРИЗА, ЗБИТОК, РЕЗЕРВИ, ПРОГНОЗ [1]
   ФІНАНСОВА СТАЛІСТЬ, МОДЕЛЮВAННЯ, ОПЕРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, МОДЕЛЬ ДЮПОНА, ПОКАЗНИКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА [1]
   ФІНАНСОВИЙ СТАН, ПРОГНОЗ, ПЛАН, ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, ПРИБУТОК [1]
   ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, БАЛАНС, ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ, ПЛАНУВАННЯ, МЕТОД НАЇМЕНШИХ КВАДРАТІВ, МЕТОД БРАУНА [1]
   ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, БАЛАНС, ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ, ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, МЕТОД КОВЗНИХ СЕРЕДНІХ, МЕТОД БРАУНА, МЕТОД ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ [1]
   ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ, ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ [1]