Now showing items 1-83 of 83

   Subject
   3D візуалізація [1]
   3D моделювання [1]
   Maple [1]
   MathCAD [2]
   Mathcad [1]
   Soft skills [3]
   аудиторна самостійна робота [3]
   аудиторна самостійна роботи [1]
   біологічна термодинаміка [1]
   біомеханіка рухових процесів [1]
   біотехнічна система [1]
   біофізика [1]
   векторна алгебра [1]
   внутрішні силові фактори [1]
   геометрія [1]
   деформація [1]
   динаміка [2]
   динаміка рухових процесів [1]
   довільна плоска система сил [1]
   довільна просторова система сил [1]
   ділові компетентності [3]
   закони Ньютона [1]
   командні компетентності [3]
   комп’ютероінтегровані технології [2]
   комунікативні компетентності [3]
   кінематика [2]
   кінематика рухових процесів [1]
   кінетика біологічних процесів [1]
   лідерські компетентності [3]
   матеріалознавство [3]
   метод перерізів [1]
   методика визначення сил [1]
   механічна характеристика [1]
   механічний рух об’єктів [1]
   механічний рух об’єктів і систем [1]
   механічний рух систем [1]
   механічні системи тіл [1]
   моделювання взаємозв’язків об’єктів [1]
   моделювання елементів [2]
   моделювання об’єктів [2]
   моделювання технічних систем [2]
   нанобіотехнологія [1]
   нанокластер та нанокластерна система [1]
   наноматеріали [2]
   нанорозмірні структури [1]
   наноструктура [1]
   нанотехнологія [2]
   нанотрубка [1]
   невизначені інтеграли [1]
   обговорення доповідей [2]
   опорно-руховий апарат людини [1]
   опір матеріалів [1]
   організаційні компетентності [3]
   особистісні компетентності [3]
   оформлення конспекту [1]
   позааудиторна самостійна робота [2]
   похідні [1]
   прикладна механіка [2]
   прикладні обчислювальні комплекси [2]
   прикладні обчислювальні програми [2]
   принцип механіки [1]
   публічні компетентності [3]
   реферативно-доповідна форма [1]
   робототехніка [2]
   семінарське заняття [1]
   система збіжних сил [2]
   статика [4]
   статичні розрахунки елементів обладнання [2]
   статичні розрахунки систем [2]
   створення презентацій [1]
   субмікрокристалічні та нанокристалічні метали [1]
   теореми динаміки [1]
   Теоретична механіка [1]
   теоретична механіка [5]
   тригонометрія [1]
   удосконалення власної продуктивності [3]
   удосконалення персональних комунікацій [3]
   удосконалення публічних комунікацій [3]
   умови рівноваги тіла [1]
   фулерен [1]
   фізико-математична модель [1]
   фізичні основи механіки [1]
   інженерний аналіз технічних об’єктів [2]