Now showing items 1-136 of 136

   Subject
   3D візуалізація [1]
   3D моделювання [1]
   Maple [1]
   MathCAD [4]
   Mathcad [2]
   Soft skills [3]
   анатомія [1]
   аудиторна самостійна робота [3]
   аудиторна самостійна роботи [1]
   біокераміка [1]
   біологічна термодинаміка [1]
   біологічна тканина [1]
   біомеханіка [1]
   біомеханіка рухових процесів [1]
   біомеханічний аналіз [1]
   біотехнічна система [2]
   біофізика [1]
   векторна алгебра [1]
   визначення твердості матеріалів за брінеллем [1]
   випробування зразків на триточковий згин [1]
   випробування маловуглецевої сталі на розтяг [1]
   випробування на стискання анізотропниɯ матеріалів [1]
   випробування на стискання маловуглецевої сталі та чавуна [1]
   випробування сталі на зріз [1]
   випробування сталі та чавуна на кручення [1]
   властивості матеріалів [1]
   внутрішні силові фактори [1]
   геометрія [1]
   деформація [1]
   динаміка [4]
   динаміка рухових процесів [1]
   динаміка системи [1]
   динаміка точки [1]
   довільна плоска система сил [1]
   довільна просторова система сил [1]
   ділові компетентності [3]
   закон Холла – Петча [1]
   закони Ньютона [1]
   закони руху тіл [1]
   каскадна система регулювання [1]
   командні компетентності [3]
   комп’ютероінтегровані технології [2]
   комунікативні компетентності [3]
   конструкційні наноматеріали [1]
   кінематика [3]
   кінематика найпростійших рухів твердого тіла [1]
   кінематика рухових процесів [1]
   кінематичні характеристики тіл [2]
   кінетика біологічних процесів [1]
   лідерські компетентності [3]
   м'язове скорочення [1]
   матеріали медико-біологічного призначення [1]
   матеріалознавство [3]
   метод перерізів [1]
   методика визначення сил [1]
   механічна система [1]
   механічна характеристика [1]
   механічний рух об’єктів [1]
   механічний рух об’єктів і систем [1]
   механічний рух систем [1]
   механічні особливості матеріалів медичного призначення [2]
   механічні системи тіл [1]
   моделювання [1]
   моделювання взаємозв’язків об’єктів [1]
   моделювання елементів [2]
   моделювання з використанням САПР [2]
   моделювання об’єктів [2]
   моделювання технічних систем [2]
   морфофункціональна характеристика [1]
   міцність матеріалів медичного призначення [1]
   нанобіотехнологія [1]
   нанокластер та нанокластерна система [1]
   наноматеріали [3]
   нанорозмірні структури [1]
   наноструктура [1]
   нанотехнологія [3]
   нанотрубка [1]
   невизначені інтеграли [1]
   нтенсивна пластична деформація [1]
   обговорення доповідей [2]
   обертальний рух [1]
   опорно-руховий апарат [1]
   опорно-руховий апарат людини [1]
   опір матеріалів [1]
   організаційні компетентності [3]
   особистісні компетентності [3]
   особливості процесу проектування [2]
   оформлення конспекту [1]
   плоско-паралельний рух [1]
   плоскопаралельний рух твердого тіла [1]
   позааудиторна самостійна робота [2]
   полімери [1]
   похідні [1]
   прикладна механіка [4]
   прикладні обчислювальні комплекси [2]
   прикладні обчислювальні програми [2]
   принцип Д'Аламбера для матеріальної точки і системи [1]
   принцип механіки [1]
   принцип можливих переміщень [1]
   прискорення Коріоліса [1]
   проектування [1]
   публічні компетентності [3]
   реферативно-доповідна форма [1]
   робототехніка [2]
   розвязання задачі Коші [1]
   рівняння Лагранжа ІІ роду [2]
   рівняння Лапласа [1]
   семінарське заняття [1]
   система збіжних сил [2]
   системи автоматичного керування (САK) [1]
   складний рух точки [1]
   статика [4]
   статичні розрахунки елементів обладнання [2]
   статичні розрахунки систем [2]
   створення презентацій [1]
   стійкість матеріалів [1]
   стійкість матеріалів медичного призначення [1]
   стійкість роботи лінійних систем [1]
   субмікрокристалічні та нанокристалічні метали [1]
   теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної точки і механічної системи [1]
   теореми динаміки [1]
   Теоретична механіка [1]
   теоретична механіка [5]
   тригонометрія [1]
   удосконалення власної продуктивності [3]
   удосконалення персональних комунікацій [3]
   удосконалення публічних комунікацій [3]
   умови рівноваги тіла [1]
   фулерен [1]
   функціональні наноматеріали [1]
   фізико-математична модель [1]
   фізичне поле організму [1]
   фізичні основи механіки [1]
   фізіологія [1]
   інженерний аналіз технічних об’єктів [2]
   інтерметаліди [1]