Now showing items 1-20 of 58

  • Stress-strain state of rock mass while mining flat coal seam under protected objects 

   Яворський, А. В.; Яворська, О. О.; Кошка, О. Г.; Токар, Л. О.; Сердюк, В. П. (Видавництво НГУ, 2014)
   The monograph concerns the problems of determining rules of stress-strain state change of two-layer rock mass “washes-carbon” while mining flat coal seam under protected objects by the example of mines in Western Donbass. ...
  • Авторське право і суміжні права : зб. нормат.-прав. актів 

   Кірін, Р. С.; Хоменко, В. Л. (Видавництво НГУ, 2014)
   До збірника увішли укази президента України, постанови та розпорядження Кабинету Міністрів України, відомчі нормативні аки, що стосуються авторського права і суміжних прав, а також нормативні документи з інтелектуальної ...
  • Авторське право і суміжні права : зб. нормат.-прав. актів: неофіц. вид 

   Кірін, Р. С.; Хоменко, В. Л. (Видавництво НГУ, 2014)
   До збірника увійшли положення Цивільного, Кримінального, Митного та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються авторського права і суміжних прав. Наведено спеціальне законодавство Украї- ни, а також ...
  • Англо-русско-украинский словарь по ГИС и ДЗЗ 

   Пивняк, Г. Г.; Бусыгин, Б. С.; Коротенко, Г. М.; Коротенко, Л. М. (Видавництво НГУ, 2014)
   В последние десятилетия геоинформационные системы (ГИС) и методы дистанционного аэрокосмического зондирования Земли (ДЗЗ) активно развиваются и на их базе создаются разнообразные технологии обработки и анализа ...
  • Безпека електронної комерції 

   Пістунов, І. М.; Кочура, Є. В. (НГУ, 2014)
   У посібнику подано інформацію про загальні проблеми безпеки діяльності, пов’язаної з електронною комерцією у всіх її аспектах, що може бути корисним для державних підприємств, комерційних структур, банків і приватних осіб. ...
  • Вентиляция шахт и рудников 

   Голінько, В. І.; Лебедєв, Я. Я.; Муха, О. А. (Видавництво НГУ, 2014)
   Рассмотрены структура и основные элементы шахтных вентиляционных систем, способы и схемы проветривания шахт, рудников, карьеров, вентиляции выемочных участков и тупиковых выработок, вопросы обоснования параметров ...
  • Ветроэнергетика. Информационно-аналитический обзор по альтернативной энергетике 

   Тарасов, С. В.; Шкрабец, Ф. П.; Задонцев, В. А.; Отчич, С. В. (видавництво НГУ, 2014)
   Представлены итоги и прогнозы развития мирового рынка ветроэнергетики, включая результаты деятельности ведущих стран мира, а также стран СНГ, в том числе Украины. Приведены результаты анализа мирового рынка наземной и ...
  • Випадкові процеси 

   Новицький, І. В. (Видавництво НГУ, 2014)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Випадкові процеси” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття теорії випадкових процесів ...
  • Відкриті гірничі роботи 

   Дриженко, А. Ю. (Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", 2014)
   Наведено загальні відомості щодо особливостей відкритої розробки родовищ твердих корисних копалин, їх геолого-промислової характеристики, систематизації кар’єрних полів і основних понять про елементи й параметри відкритих ...
  • Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт 

   Табаченко, М. М.; Дичковський, Р. О.; Фальштинський, В. С.; Медяник, В. Ю.; Руських, В. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено короткі описи призначення, складу, будови і технічних характеристик засобів механізації очисних та підготовчих робіт і підземного транспорту, а також найбільш перспективних машин і обладнання, які ...
  • Економічна кібернетика 

   Пістунов, І. М. (НГУ, 2014)
   У посібнику розглянуто теоретичні й практичні аспекти аналізу, синтезу, моделювання, пошуку та прийняття оптимальних рішень для економічних систем засобами економічної кібернетики. Наведено приклади застосування ...
  • Електропостачання глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт 

   Шкрабець, Ф. П.; Остапчук, О. В. (видавництво НГУ, 2014)
   З урахуванням перспектив розвитку підприємств з видобутку корисних копалин підземним способом підвищення ефективності електропостачання глибоких горизонтів шахти може бути досягнуте за рахунок переведення на ...
  • Ефективне використання електроенергії та палива 

   Разумний, Ю. Т.; Рухлов, А. В.; Прокуда, В. М.; Рухлова, Н. Ю. (видавництво НГУ, 2014)
   Розглянуто основні питання підвищення рівня енергоефективності у діючих системах генерування та споживання електричної енергії та палива. Викладено відомості, що характеризують сутність електричної енергії, ...
  • Ефективність інформаційних систем 

   Нецветаєв, В. А.; Кочура, Є. В.; Манелюк, Л. А. (Видавництво НГУ, 2014)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів напряму 7.030502 Економічна кібернетика та програми нормативної дисципліни "Ефективність інформаційних систем". Відображено основні показники ...
  • Кинематическая модель оползневых склонов 

   Зуска, А. В. (видавництво НГУ, 2014)
   Используя опыт многих ученых в изучении оползневых процессов и методов борьбы с ними, обобщено виды оползней на естественных склонах балок, сложенных лёссовыми породами, приведены результаты исследований динамики ...
  • Кондиционирование рудничного воздуха 

   Кузин, В. А.; Алексеенко, С. А.; Шайхлисламова, И. А. (2014)
   Рассмотрены основные факторы, влияющие на тепловые параметры воздуха при его движении по горным выработкам шахт; приведены основы теории теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом; термодинамические ...
  • Контроль взрывоопасности газовых смесей при аварийных загазированиях горных выработок шахт 

   Голінько, В. І.; Білоножко, О. В.; Білоножко, В. В. (Видавництво НГУ, 2014)
  • Механика шахтного подъема 

   Ильин, С. Р.; Ильина, С. С.; Самуся, В. И. (Видавництво НГУ, 2014)
   Изложены теоретические основы комплексной механики взаимодействия упругих звеньев шахтных подъемных установок, эксплуатирующихся в сложных горнотехнических условиях стволов, которые находятся в зонах ...
  • Моделі й методи прийняття рішень 

   Ус, С. А.; Коряшкіна, Л. С. (видавництво НГУ, 2014)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою курсу “Системи й методи прийняття рішень” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Викладено математичні основи теорії прийняття ...
  • Моніторинг умов праці 

   Голінько, В. І.; Чеберячко, С. І.; Шибка, М. В.; Яворська, О. О. (Видавництво НГУ, 2014)
   Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт у промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, ...