Now showing items 1-1 of 1

    • Модель енергоспоживання через функції торнквіста 

      Корнійчук, О. Е.  (Видавництво НТУ «ДП», 2019)
      Проведено побудову і аналіз моделі попиту на енергоносії в залежності від рівня доходів побутових споживачів. Модель побудовано за допомогою ліній Торнквіста, на основі поняття монотонності функцій і теорії споживання, ...