Now showing items 1-1 of 1

    • Досвід реалізації CAPTCHA з використанням елементу HTML5 Canvas . 

      Носач, Ю. С.; Кодола, Г. М.; Волинець, Н. С. (Видавництво НГУ, 2016)
      У роботі викладений аналіз основних правил формування CAPTCHA та алгоритмів перетворень зображень з білінійною фільтрацією. Описаний досвід реалізації CAPTCHA з використанням елементу HTML5 Canvas.