Now showing items 1-2 of 2

  • Розробка моделі відтворення внутрішніх резервів вугільних шахт 

   Хорольський, А. О.; Френцель, Е. В.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   В роботі вперше запропоновано модель оцінки параметрів гірничого виробництва, яка демонструє співвідношення виробничих функцій та ресурсів. За допомогою розробленої моделі можна відслідкувати у часі ефективність використання ...
  • Розробка моделі оптимізації параметрів вугільних шахт в умовах диверсифікації 

   Хорольський, А. О.; Почепов, В. М.; Лапко, В. В.; Саллі, В. С.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
   Розглянуто продуктивні потоки вугільних шахт, а також виробничі функції. Для вирішення задачі диверсифікації виробництва було співставлено відношення між видами витрачених ресурсів, а також рівнем продукції у вигляді ...