Anzeige der Dokumente 1-12 von 12

  • Маркетинг і управління інноваціями 

   Козинець, В. П.; Стелюк, Б. Б.; Шаповал, В. А. (НГУ, 2011)
   Посібник розроблений відповідно до прийнятої в НГУ, НМетАУ концепції підготовки кадрів з управління інноваційною діяльністю (УІД), інтелектуальною власністю (УІВ) і управління проектами (УП). ...
  • Горное оборудование для подземной разработки рудных месторождений 

   Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М.; Мальцев, Д. В. (Видавництво НГУ, 2011)
   Справочник содержит сведения о горном оборудовании широко применяемом на рудных шахтах Украины и стран ближнего и дальнего зарубежья. Издание рекомендуется для студентов, научно-педагогических и ...
  • Горнорудное дело Украины в сети Интернет 

   Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М.; Владико, О. Б.; Мальцев, Д. В.; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; (Видавництво НГУ, 2011)
   Довідник містить відомості про рудні родовища України, гірничодобувні підприємства, навчальні заклади, науково-дослідні інститути, проектні установи, громадські організації; останні досягнення в освіті та ...
  • Сборник упражнений по грамматике испанского языка. Фонетика и морфология 

   Устинова, Р. Ф. (Видавництво НГУ, 2011)
   Складено із вправ, що включають весь граматичний матеріал, сучасні адаптовані тексти сучасних іспанських та латиноамериканських письменників. Більша частина вправ розрахована на самостійну роботу. Призначено ...
  • Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах 

   Пістунов, І. М.; Борщ, Т. В. (НГУ, 2011)
   У підручнику подано інформацію про загальні принципи інформатизації суспільства України, описано інформаційні системи у діяльності фінансових установ, як державних так і комерційних, наведені принципи роботи SWIFT та FOREX, ...
  • Шахтні канатні дороги 

   Денищенко, О. В. (Видавництво НГУ, 2011)
   Выполнен анализ горно-геологических и производственно-технических факторов, влияющих на выбор транспортного оборудования для проведения подготовительных выработок, а также изучены традиционные технологические схемы перемещения ...
  • Машинобудівне креслення 

   Ванжа, Г. К.; Якушева, О. О.; Тен, Г. С.; Вернер, І. В. (Видавництво НГУ, 2011)
   Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі бакалаврів напрямів підготовки «Автомобільний транспорт», зокрема – програмі дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». У ...
  • Кримінальна правотворчість 

   Хряпінський, П. В. (Видавництво НГУ, 2011)
   Гуманізація кримінального законодавства на сучасному етапі розвитку національної державності є об’єктивною необхідністю, зумовленою політичними, економічними, організаційними, світоглядними, духовними змінами у ...
  • Випадкові процеси 

   Новицький, І. В.; Ус, С. А. (Видавництво НГУ, 2011)
   Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмою дисципліни “Випадкові процеси” для студентів напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз. Розглянуто основні поняття теорії випадкових процесів та її застосування ...
  • Теорія організації 

   Приходько, В. В.; Прокопенко, В. І.; Малий, В. В.; Шереметьєва, І. В.; Шабанова, Ю. О.; Шаповал, В. А.; Кармазіна, Л. Л. (Видавництво НГУ, 2011)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" (за Переліком 2010 Галузь знань 1801 Специфічні категорії, спеціальність підготовки 18010013) ...
  • Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий "Программа 100 минут" 

   Черниговская, С. А. (Издательство НГУ, 2011)
   Содержит знания об использовании различных средств рекреационной физической культуры, самомассажа, а также психологических средств восстановления и самоконтроля за своим функциональным состоянием. Усвоив их, студенты ...
  • Метрологія, стандартизація, сертифікація, акредитація 

   Корсун, В. І.; Бєлан, Н. В.; Глухова, Н. В. (Видавництво НГУ, 2011)
   Розглянуто основні питання науки метрологія, методи одержання результатів вимірювань з кількісною оцінкою похибок або невизначеності вимірювань, класифікацію видів вимірювань. Наведено відомості про аналогові ...