Now showing items 1-191 of 191

   Subject
   антропогенная нагрузка [1]
   антропогенне навантаження [1]
   вартість [1]
   внешнеэкономическая деятельность [2]
   водоиспользование [1]
   водокористування [1]
   водопроводно-канализационное хозяйство [1]
   водопровідне-каналізаційне господарство [1]
   горно-металургическое предприятие [1]
   горновидобувне підприємство [1]
   горнодобывающее предприятие [1]
   государственная политика [1]
   государственное регулирование [1]
   гірничо-металургійне підприємство [1]
   демографическое развитие [1]
   демографічний розвиток [1]
   депресивний регіон [1]
   депрессивный регион [1]
   державна політика [1]
   державне регулювання [1]
   евроинтеграционный процесс [1]
   екологізація [1]
   екологічна оцінка [1]
   екологічна політика [1]
   екологічна проблема [1]
   екологічна рента [1]
   екологічний маркетинг [1]
   екологічний податок (екоподаток) [1]
   екологічний стан [1]
   економіка знань [1]
   економічна безпека [1]
   економічна організація [1]
   економічна поведінка [1]
   економічна стійкість [1]
   економічна стійкість підприємства [1]
   енергетичний розвиток [1]
   забруднення навколишнього середовища [1]
   загрязнение окружающей среды [1]
   зелений офіс [1]
   зеленый офис [1]
   землеустройство [1]
   землеустрій [1]
   зовнішньоекономічна діяльність [2]
   инвестиционная активность [1]
   инновационно-инвестиционное развитие [1]
   инновационные технологии [1]
   интеллектуальный капитал [1]
   информационная среда [1]
   капитализация [1]
   капіталізація [1]
   конкурентоспособность предприятия [1]
   конкурентоспроможність підприємства [1]
   корпоративна стратегія [1]
   корпоративная стратегия [1]
   корпорация [2]
   корпорація [2]
   курортно-туристическая сфера [1]
   курортно-туристична сфера [1]
   лесное хозяйство [1]
   Лесной опекунский совет [1]
   лесной фонд [1]
   логистическая стратегия [1]
   логістична стратегія [1]
   людський розвиток [1]
   Лісова опекунська рада [1]
   лісове господарство [1]
   лісовий фонд [1]
   мировая экономика [1]
   мировое экономическое пространство [1]
   мировой экономический кризис [1]
   мониторинг [1]
   моніторинг [1]
   морской порт [1]
   морський порт [1]
   навколишнє середовище [1]
   национальная безопасность [1]
   національна безпека [1]
   нормативно-правовий акт [1]
   нормативно-правовой акт [1]
   общественное здоровье [1]
   окружающая среда [1]
   Организация Объединенных Наций [1]
   Організація Об'єднаних Націй [1]
   предприятие [1]
   природная среда [1]
   природне середовище [1]
   природокористування [1]
   природопользование [1]
   продовольственная безопасность [1]
   продовольча безпека [1]
   продуктивные силы [1]
   продуктивні сили [1]
   продуктивність [1]
   продуктова інновація [1]
   продуктовая инновация [1]
   проект Hot Blak Sea [1]
   производительность [1]
   промисловий кластер [1]
   промышленный кластер [1]
   просторовий розвиток [1]
   пространственное развитие [1]
   підприємство [1]
   р. Гнилоп'ять [1]
   р. Гнилопять [1]
   региональное развитие [1]
   регіональний розвиток [1]
   рентабельность [1]
   рентабельність [1]
   ринкова позиція [1]
   рыночная позиция [1]
   сахаросвекольное производство [1]
   світова економіка [1]
   світова економічна криза [1]
   світовий економічний простір [1]
   сельскохозяйственное производство [1]
   система правління [1]
   система управления [1]
   сланцевий газ [1]
   сланцевый газ [1]
   современные проблемы [1]
   социальная ответственность бизнеса [1]
   социальная политика [1]
   социальная рыночная экономика [1]
   социально отторгнутое население [1]
   социально-ориентировочная экономика [1]
   социально-экономическое развитие Украины [1]
   соціальна відповідальність бізнесу [1]
   соціальна політика [1]
   соціальна ринкова економіка [1]
   соціальне відторгнене населення [1]
   соціально-економічний розвиток України [1]
   соціально-оріентова економіка [1]
   сталий розвиток [4]
   стоимость [1]
   стратегическое направление [1]
   стратегическое планирование [1]
   стратегічне планування [1]
   стратегічний напрям [1]
   страховий ринок [1]
   страховой рынок [1]
   суспільне здоров'я [1]
   сучасні проблеми [1]
   сільськогосподарське виробництво [1]
   торговы флот Украины [1]
   торгівельний флот України [1]
   украинское общество [1]
   Украинское Прикарпатье [1]
   Українське Прикарпаття [1]
   українське суспільство [1]
   управленческое решение [1]
   управлінське рішення [1]
   урбанизация [1]
   урбанізація [1]
   устойчивое развитие [4]
   финансовий ресурс [1]
   фрахтовий ресурс [1]
   фрахтовий ринок [1]
   фрахтовый ресурс [1]
   фрахтовый рынок [1]
   фінансовий ресурс [1]
   целевая аудитория [1]
   ценнобразование [1]
   цифровий маркетинг [1]
   цифровой маркетинг [1]
   цукробурякове виробництво [1]
   цільова аудиторія [1]
   ціноутворення [1]
   человеческое развитие [1]
   Черное море [1]
   Чорне море [1]
   экологизация [1]
   экологическая оценка [1]
   экологическая политика [1]
   экологическая проблема [1]
   экологическая рента [1]
   экологический маркетинг [1]
   экологический налог (эконалог) [1]
   экологическое положение [1]
   экономика знаний [1]
   экономическая безопасность [1]
   экономическая организация [1]
   экономическая стойкость [1]
   экономическая стойкость элемента [1]
   экономическое поведение [1]
   энергетическое развитие [1]
   євроінтеграційний процес [1]
   інвестиційна активність [1]
   інноваційно-інвестиційний розвиток [1]
   інноваційні технології [1]
   інтелектуальний капітал [1]
   інформаційне середовище [1]