Now showing items 1-14 of 14

   Subject
   ADVERTISING, EXPRESSIVENESS, FIGURES OF SPEECH. [1]
   IDIOM, IDIOMATIC UNIT, REPRODUCTION, RESEARCH FINDING, NOVELTY. [1]
   JUDICIAL TERMS, SYNTACTIC STRUCTURES, ATTRIBUTIVE WORD-GROUPS, TRANSFORMATION, TRANSLATION. [1]
   TERMINOLOGISM, TERM, PHRASEOLOGISM. [1]
   TERMINOLOGY, TERM, BANKING TERM, SEMANTICS, STRUCTURE. [1]
   TERMINOLOGY, TERM. [1]
   VARIATION, VARIANT, STYLISTIC VARIATION, LEXICO-SOCIAL VARIATION. [1]
   каузативна конструкція, каузація, категорія каузативності, перекладацька трансформація. [1]
   когнітивна лінгвістика, картина світу, концепт, концептосфера. [1]
   неологізм, мова засобів масової інформації, специфіка перекладу, переклад [1]
   ОЗНАКОВІ СЛОВА, КЛАСИФІКАЦІЯ ОЗНАКОВИХ СЛІВ, СПЕЦИФІКА ОЗНАКОВИХ СЛІВ, СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЗНАКОВИХ СЛІВ, ПЕРЕКЛАД ОЗНАКОВИХ СЛІВ [1]
   терміни сфери комп’ютерних технологій, способи перекладу, еквівалентність. [1]
   ТЕРМІНОЛОГІЯ, МЕТАФОРА, МЕТАФОРИЗАЦІЯ, ТЕРМІНИ-МЕФТАФОРИ, СИНОНІМІЯ, ЕТИМОЛОГІЯ. [1]
   ІДІОМАТИКА, ІДІОМА, ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС, КЛІШЕ, НЕОЛОГІЗМ. [1]