Show simple item record

dc.contributor.authorГаркуша, В. С.
dc.contributor.authorГаркуша, Віталія Сергіївна
dc.contributor.authorГаркуша, Виталия Сергеевна
dc.date.accessioned2018-05-30T10:19:08Z
dc.date.available2018-05-30T10:19:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationГаркуша В. С. Кріплення магістральних виробок з використанням твердіючих сумішей на основі шахтної породи : монографія / В. С. Гаркуша; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Дніпро : НГУ, 2017. - 126 с. + CD.ru_RU
dc.identifier.isbn978–966–350–652–4
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152467
dc.description.abstractПодано результати наукових обґрунтувань параметрів твердіючих сумішей на основі вуглевміщуючих порід шахт Західного Донбасу як елементу багатошарових комбінованих гірничих кріплень, які використовуються для забезпечення стійкості магістральних виробок. Проведено дослідження, технічні розробки, організаційні та контрольні заходи, які комплексно вирішують проблемні питання своєчасного виконання робіт зі зведення гірничих кріплень і зменшення кількості пустих порід, які видаються на денну поверхню в процесі господарської діяльності гірничодобувних підприємств. Описані дослідження було виконано і впроваджено в умовах шахти ім. Героїв Космосу ПАО "ДТЕК Павлоградвугілля". Розроблено раціональні рецептури твердіючих сумішей на основі вуглевміщуючих порід Західного Донбасу, а також рекомендації щодо використання твердіючих сумішей і технологічних параметрів зведення багатошарових комбінованих кріплень із заповненням закріпного простору твердіючими сумішами. Виконано техніко-економічну оцінку ефективності отриманих результатів досліджень. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями стійкості виробок, аспірантів і студентів гірничих спеціальностей.ru_RU
dc.description.abstractThe results of scientific studies of the parameters of curing mixtures that based on waste rocks of Western Donbas as an element of combined mining supports that used to ensure the stability of capital workings are given in the monograph. The research, technical developments, organizational and control measures that presented in the monograph solve a complex scientific and technical task that connected with timely implementation of mining supports’ construction and reducing the amount of waste rocks that lift to the surface by mining companies. Presented studies were made and implemented in the conditions of mine named Heroes of Space “DTEK PAVLOGRAD”. Rational recipes of curing mixtures that based on waste rocks of Western Donbas and recommendations on the use of curing mixtures and technological parameters of multilayer construction are developed. Technical and economic estimation of efficiency of the research results were completed. The book is intended for scientists, engineers and technical workers interested in issues of the excavations stability, the post-graduates and students studying mining.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВидавництво НГУru_RU
dc.subjectвугільна шахтаru_RU
dc.subjectугольная шахтаru_RU
dc.subjectмагістральна виробкаru_RU
dc.subjectмагистральная выработкаru_RU
dc.subjectтвердіюча сумішru_RU
dc.subjectтвердеющая смесьru_RU
dc.subjectшахтна породаru_RU
dc.subjectшахтная породаru_RU
dc.titleКріплення магістральних виробок з використанням твердіючих сумішей на основі шахтної породиru_RU
dc.typeMonographru_RU
dc.identifier.udk622.257.1: 622.283.6ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record