Collections in this community

Recent Submissions

 • Математика 2 

  Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М.; Мамайкін, О. Р. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Відповідає навчальній програмі дисципліни «Математика 2». Містить чотири розділи. У першому викладено теоретичний матеріал, який стосується числових і функціональних рядів. Другий розділ складається з типових ...
 • Нечіткі множини в системах управління та прийняття рішень 

  Желдак, Т. А.; Коряшкіна, Л. С.; Ус, С. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Навчальний посібник охоплює матеріал, передбачений програмами дисциплін “Нечітка математика”, “Прийняття рішень в умовах невизначеності”, “Системи штучного інтелекту” для студентів, які навчаються за ...
 • МЕХАНІКА МАШИН Частина І. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМІВ 

  Dolgov O. M/; Kolosov D. L. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  The content of the study-guide corresponds to the educational and professional program of higher education applicants in the field of knowledge 14 Electrical engineering of specialty 141 Electricity, electrical ...
 • Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу: 

  Ширін, Л. Н.; Денищенко, О. В.; Барташевський, С. Є.; Коровяка, Є. А.; Расцвєтаєв, В. О. (2020)
  Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Транспортування і зберігання вуглеводнів», що розроблена на основі освітньо- професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 ...
 • Енергоощадна цінність логістичних та комунікаційних детермінант маркетингової діяльності високотехнологічних підприємств в електронному бізнесі 

  Касян, С. Я. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Досліджено теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації з формування логістичних та комунікаційних детермінант діяльності високотехнологічних підприємств в електронному бізнесі. Значну ...
 • Готуємося до олімпіади. Елементи лінійної алгебри 

  Сторчай, В. Ф.; Купенко, О. П. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Наведено основні теоретичні положення з лінійної алгебри (матриці, визначники, системи лінійних рівнянь), зразки повного розв'язання олімпіадних завдань різного ступеня складності. Особливу увагу приділено ...
 • Хімія: тестові завдання 

  Свєткіна, Ю. О.; Нетяга, О. Б.; Тарасова, Г. В.; Лисицька, С. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  У посібнику коротко розглянуто основні аспекти загальної, неорганічної, фізичної та аналітичної хімії, вивчення яких викликає в студентів труднощі. Детально з’ясовано суть типових завдань з усіх ...
 • Топографічне креслення. Практикум для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій 

  Янкін, О. Є. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Призначено для самостійної роботи студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій під час виконання практичних робіт з дисципліни «Топографічне креслення». Розглянуто методи накреслювання ліній, ...
 • Управління безпекою в професійній діяльності 

  Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
 • Геомеханічні основи підвищення стійкості підготовчих виробок 

  Бондаренко, В. І.; Бондаренко, Володимир Ілліч; Бузило, В. І.; Бузило, Володимир Іванович; Табаченко, М. М.; Табаченко, Микола Михайлович; Медяник, В. Ю.; Медяник, Володимир Юрійович (Видавництво НГУ, 2010)
  Книга посвящена методам повышения устойчивости подготовительных выработок. Приведены современные конструкции по усовершенствованию крепления подготовительных выработках. Изложена методика выявления законов и закономерностей ...
 • Підвищення стійкості підготовчих виробок при розробці пологих вугільних пластів на великих глибинах 

  Медяник, В. Ю.; Медяник, Володимир Юрійович (Видавництво НГУ, 2009)
  Подальша розробка пологих вугільних пластів при переході до уклонних частин шахтних полів призвела до значного збільшення глибини ведення гірничих робіт. За останні 10 років середня глибина розробки в українській частині ...
 • Історична граматика української мови. Практикум 

  Ковальчук, М. С.; Онищенко, Г. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Практикум з історичної граматики української мови складений відповідно до програми МОН України для підвищення якості підготовки фахівців з української мови та літератури. Курсу історичної граматики відводиться ...
 • Політика у сфері вищої освіти: міжнародні стратегії модернізації ЗВО 

  Пашков, В. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Розглянуто політичний вимір процесів модернізації вищої освіти. Визначені чотири міжнародні стратегії модернізації вищої школи на сучасному етапі, їх риси та основні інструменти. Виявлено та проаналізовано вплив ...
 • Контроль умов праці 

  Голінько, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2018)
  Наведено загальні відомості про умови праці та їх гігієнічну класифіка- цію. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середо- вища, що впливають на умови праці, та вимог нормативно-правових ...
 • Радіаційна безпека 

  Голінько, В. І. (Видавництво НГУ, 2018)
 • Технічна електродинаміка 

  Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Описано математичні основи технічної електродинаміки, її базові постулати та фундаментальні наслідки з них. Розглянуто найвідоміші аналітично розв’язувані задачі технічної електродинаміки. Навчальний ...
 • Theory of adaptive filtration: tutorial 

  Gusev, O. Yu.; Gorev, V. M.; Korniienko, V. I. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Theoretical fundamentals of construction and parameters of adaptive filters as well as their practical use are considered. Attention is also paid to the structure and the use of frequency filters. The tutorial is ...
 • Публічне управління в умовах децентралізації влади 

  Вагонова, О. Г.; Горпинич, О. В.; Ісіков, С. М.; Тимошенко, Л. В.; Романюк, Н. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування децентралізації як складного інструменту державного управління, проаналізовано використання різноманітних типів і форм децентралізації в різних країнах світу; ...
 • Теоретичні основи комп’ютерних систем збирання, перетворення та передачі інформації 

  Заславський, О. М.; Соснін, К. В.; Зибалов, Д. С.; Славінський, Д. В.; Воскобойник, Є. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Теоретичні основи комп’ютерних систем збирання, перетворення та передачі інформації: підруч. / О.М. Заславський, К.В. Соснін, Д.С. Зибалов, Д.В. Славінський, Є.К. Воскобойник; М-во освіти та науки України, ...
 • Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття рішень: монографія 

  Малієнко, А. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Сформульовано основні напрями підтримки процесу оперативного керування технологічними процесами диспетчером вугільної шахти на основі комплексної моделі системи прийняття рішень диспетчером у системі ...

View more