Collections in this community

Recent Submissions

 • Методичні рекомендації та програма виробничої практики магістрів спеціальності 103 Науки про Землю 

  Рузіна, Марина Вікторівна; Жильцова, Ірина Вікторівна; Рудаков, Дмитро Вікторович; Загриценко, Аліна Миколаївна; Довбніч, Михайло Михайлович (2022)
  Методичні рекомендації призначено для самостійної роботи студентів спеціальності 103 Науки про Землю під час проходження виробничої практики. У період проходження практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, ...
 • Методичні рекомендації та програма передатестаційної практики магістрів спеціальності 103 Науки про Землю 

  Рузіна, Марина Вікторівна; Жильцова, Ірина Вікторівна; Рудаков, Дмитро Вікторович; Загриценко, Аліна Миколаївна; Довбніч, Михайло Михайлович (2022)
  Методичні рекомендації призначено для самостійної роботи студентів спеціальності 103 Науки про Землю під час проходження передатестаційної практики. Наведено рекомендації щодо організації науково-дослідницької діяльності ...
 • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія досліджень в науках про Землю» 

  Інкін, Олександр Вікторович (2022)
  Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія досліджень в науках про Землю» для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю. Практичні роботи з дисципліни «Методологія досліджень в науках ...
 • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт «Вивчення режиму підземних вод» з дисципліни «Гідрогеологічний та геотехнічний моніторинг» 

  Тимощук, Василь Іполитович; Загриценко, Аліна Миколаївна; Шерстюк, Євгенія Анатоліївна (2022)
  Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів спеціальності 103 Науки про Землю при виконанні практичних робіт та їх захисту з дисципліни «Гідрогеологічний та геотехнічний моніторинг». Наведено теоретичні ...
 • Procédés et machines de traitement des minéraux utiles 

  Pilov, P. I.; Petrova, O. V. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
  Le manuel a pour objet le développement des compétences langagières et des «savoir-faire» en français pour objectifs académiques et professionnels nécessaires dans l’activité des ingénieurs. Chaque unité ...
 • Electromagnetic compatibility in electric power supply systems 

  Zhezhelenko, I. V.; Shidlovskiy, A. K.; Pivnyak, G. G.; Sayenko, Yu. L. (Видавництво НГУ, 2013)
  The textbook is devoted to electromagnetic processes connected both with conducted and field electromagnetic interferences. Special attention is paid to interharmonic electromagnetic interference. ...
 • Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів 

  Козир, С. В.; Слєсарєв, В. В.; Ус, С. А.; Хом’як, Т. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  У підручнику подані питання, що пов’язані з аналізом та моделюванням бізнес-процесів на підприємстві. Викладено сутність функціонального та процесного підходу до управління, розглянуто поняття бізнес-процесу, ...
 • Математичне програмування 

  Демиденко, М. А. (Видавництво НГУ, 2019)
  Викладено основи математичного програмування − науки, що займається оптимізаційними методами, які слугують кількісним обґрунтуванням оптимальних управлінських рішень в економіці. Розглянуто основні поняття і методологічні ...
 • Управління проектами цифрової економіки 

  Демиденко, М. А. (НТУ «ДП», 2022)
  Викладено основи управління проектами цифрової економіки. Розглянуто основні поняття і методологічні основи управління проектами. Матеріал викладено на рівні, доступному студентам, які знайомі з курсом інформатики та ...
 • Комп’ютерна графіка, дизайн та мультимедіа 

  Демиденко, М. А. (НТУ «Дніпровська політехніка», 2022)
  Викладено основи комп’ютерної графіки, дизайну та мультимедіа. Розглянуто основні поняття і методологічні основи дизайну. Матеріал викладено на рівні, доступному студентам, які знайомі з курсом інформатики. Методи, що ...
 • Економічна кібернетика 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2009)
  У посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти щодо аналізу, синтезу, моделювання та знайдення оптимальних рішень для економічних систем засобами економічної кібернетики. Подано приклади застосування теоретичних ...
 • Теорія ймовірності та математична статистика для економістів. З елементами електронних таблиць 

  Пістунов, І. М.; Лобова, Н. В. (Видавництво НГУ, 2005)
  Подано теорію та приклади розв’язання задач з розрахунку ймовірностей та числових характеристик дискретних та безперервних випадкових величин. Основи математичної статистики містять визначення числових характеристик та ...
 • Комп’ютерні мережі для спеціалістів з економічної кібернетики 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2010)
  У посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти щодо аналізу та проектування локальних і глобальних мереж, каналів в Interhet/tntranet, системи електронної пошти та ведення електронної кореспонденції. Окреслені основні ...
 • Інформаційні системи в економіці та державному управлінні 

  Пістунов, І. М.; Мінакова, О. П. (Видавництво НГУ, 2004)
  Розглянуто основні принципи побудови та експлуатації інформаційних систем, які працюють в економіці, банківській справі, страхуванні, державному управлінні, що забезпечують безпаперове ведення фінансових операцій будь-яких ...
 • Комп`ютерні мережі та комунікації 

  Пістунов, І. М.; Мінакова, О. П. (Видавництво НГУ, 2004)
  В посібнику показано порядок роботи та можливості використання програм різних типів при роботі в локальних та глобальних мережах. Основну увагу приділено сучасним Інтернет-технологіям пошуку, обробки та пересилання економічної ...
 • Конспект лекцій з дисципліни «Економічна математика» 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Конспект лекцій базується на літературних джерелах вітчизняних, зарубіжних авторів, ресурсах Інтернету та на досвіді викладання дисциплін «Економічна математика» та «Фінансово-економічні розрахунки на комп’ютері» в Державному ...
 • Чисельні методи 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2014)
  У посібнику розглянуто основні прийоми і методи розрахунку визначених інтегралів, методів згладжування графіків функцій, методів знайдення екстремумів та методу найменших квадратів. Подано приклади застосування теоретичних ...
 • Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студ. спец. 7.050102 "Економічна кібернетика" 

  Пістунов, І. М.; Борщ, Т. В. (Видавництво НГУ, 2008)
  Подано методичні рекомендації з усіх видів навчальних занять, виконання практичних, індивідуальних завдань, самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційний менеджмент» освітньокваліфікаційної програми підготовки ...
 • Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студ. спец. 7.050102 "Економічна кібернетика" 

  Пістунов, І. М.; Борщ, Т. В. (Видавництво НГУ, 2008)
  Подано методичні рекомендації з усіх видів навчальних занять, виконання практичних, індивідуальних завдань, самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційний менеджмент» освітньокваліфікаційної програми підготовки ...
 • Оптимальні рішення в інвестиційному проектуванні 

  Пістунов, І. М.; Пістунова, К. І. (Видавництво НГУ, 2007)
  В навчальному посібнику подано основний порядок створення інвестиційного проекту, перелік не фінансових критеріїв вибору, основні коефіцієнти, що характеризують інвестиційний проект, теорію цінних паперів і, на підставі ...

View more