Collections in this community

Recent Submissions

 • Організаційно-процесуальні основи судово-економічної експертизи 

  Гресь, Н. Л.; Недоступ, К. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  У посібнику викладено теоретичні, організаційні та процесуальні питання економічної судової експертизи, а також проаналізовано її нормативно-правове забезпечення. Навчальний матеріал супроводжується завданнями ...
 • Надійність машин і комплексів 

  Запара, Є. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Наведено термінологію та поняття в галузі надійності машин. Викладено основні відомості математичної теорії надійності, подано методи визначення стандартизованих кількісних показників надійності технічних об’єктів. ...
 • Іженерні споруди 

  Інкін, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Навчальний посібник має десять розділів, у яких розглянуто основні осо- бливості будівництва різних видів інженерних споруд (цивільних, промисло- вих, гідротехнічних, лінійних і т. ін.) та їх взаємодії з ...
 • Інтелектуальне моделювання нелінійних динамічних процесів у системах керування, кібербезпеки, телекомунікацій 

  Корнієнко, В. І.; Гусєв, О. Ю.; Герасіна, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Розглянуто інтелектуальні методи обробки інформації: технології штучних нейронних мереж, методи та алгоритми їх навчання, архітектури побудови нейронних мереж та їх ефективність. Викладено основи нечіткої ...
 • Англійська мова: практикум з розвитку навичок перекладу в галузі гірництва 

  Бердник, Л. В.; Введенська, Т. Ю.; Нестерова, О. Ю. (Видавництво НТУ ДП, 2021)
  Містить близько 400 англомовних термінів з гірництва та геології з перекладом їх українською та російською мовами, тематичні фрази відповідно трьома мовами, навчально-тренувальні вправи, спрямовані на подолання ...
 • Прогресивні технології спорудження свердловин 

  Коровяка, Є. А.; Ігнатов, А. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Запропоновано аналіз та подальший розвиток положень методик проектування прогресивних технологій спорудження свердловин. Показано можливий варіант компонування колони гнучких труб у поєднанні із забійними ...
 • Готуємося до олімпіади. Невизначені, визначені та невласні інтеграли 

  Сторчай, В. Ф. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Кожний розділ містить короткий виклад необхідного теоретичного матеріалу, вправи для самостійної роботи, вказівки та докладні розв’язання різного ступеня складності олімпіадних завдань. Особливу увагу ...
 • Готуємося до олімпіади. Многочлени 

  Сторчай, В. Ф.; Приходько, В. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Навчальний посібник є унікальним (аналогів немає) зібранням задач, які пропонувалися з даної тематики на олімпіадах у різних країнах. Наведено близько 200 цікавих оригінальних задач з повним розв’язанням, ...
 • Контроль: незалежний, внутрішній, державний. Ч. ІІ. Організація аудиту 

  Шишкова, Н. Л. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  У посібнику розглянуто теоретико-методологічні та нормативні аспекти щодо організації фінансового контролю (аудиту) в Україні. Подано інтерактивне узагальнення теоретико-методологічних розробок щодо організації аудиторського ...
 • Словник новітніх освітянських термінів і понять 

  Козинець, І. І.; Шабанова, Ю. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Зміст видання відповідає чинним нормативно-правовим актам, що стосуються освіти й науки в державі. Підготовлено з метою сприяння поширенню педагогічних знань серед стейкхолдерів Національного технічного ...
 • Реактивна потужність в електричних мережах 

  Жежеленко, І. В.; Півняк, Г. Г.; Трофімов, Г. Г.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Розглянуто теоретичні засади фізичної сутності поняття "реактивна потужність". Подано різні математичні підходи до описання електромагнітних процесів передачі та споживання реактивної потужності в електричних мережах.
 • Буріння свердловин 

  Коровяка, Є. А.; Хоменко, В. Л.; Винников, Ю. Л.; Харченко, М. О.; Расцвєтаєв, В. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Наведено дані про техніку та технологію основних видів буріння свердловин. Описано фізико-механічні властивості гірських порід, буровий інструмент, розглянуто конструкції свердловин, бурове обладнання, ...
 • Конспект лекцій з дисципліни "Перехідні процеси в системах електропостачання" для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : у 2 ч. 

  Півняк, Г. Г.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Конспект лекцій включає в себе питання статичної, динамічної та результуючої стійкості енергосистем. Розглянуто поведінку синхронних генераторів при слабких та сильних збуреннях. Матеріал сформовано ...
 • Організація і планування відкритих гірничих робіт (системний підхід) 

  Собко, Б. Є.; Панченко, В. В.; Лотоус, В. В.; Вінівітін, Д. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Навчальний посібник складається з двох частин: перша – лекційний модуль, друга – практичний модуль. В лекційному модулі викладено загальну методологію організації та планування відкритих гірничих робіт, ...
 • Зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні 

  Медведовська, Т. П. (Витдавництво НГУ, 2012)
  У монографії висвітлено зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні. На основі архівних документів розглянуто історію, досвід, тенденції розвитку системи професійної підготовки гірничих ...
 • Эксплуатационная динамика потерь электроэнергии в системах электроснабжения 

  Шкрабец, Ф. П.; Красовский, П. Ю. (Витдавництво НГУ, 2015)
  Представлены результаты исследований динамики значений активных потерь мощности в воздушных линиях электропередачи от времени их эксплуатации и скорости коррозия алюминиевых проводов с учетом с учетом их начальных физических ...
 • Ordinary differential equations = Звичайні диференційні рівняння 

  Sdvyzhkova, О. О.; Olevska, Y. B.; Babets, D. V.; Korotka, L. I. (Витдавництво НГУ, 2015)
  This study guide provides the basic concepts and definitions of differential equation theory. It highlights the most important integration methods and theorems of solution existence. This textbook should ...
 • Теософия: история и современность 

  Шабанова, Ю. А. (Витдавництво НГУ, 2016)
  Посвящена осмыслению сути теософии, а также творческого наследия представителей теософского учения. Раскрывается специфика и содержание теософии в историко-философском контексте и культурном пространстве ...
 • Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищій школі (компетентнісний підхід) 

  Приходько, В. В.; Салов, В. О.; Чернігівська, С. А.; Вілянський, В. М. (Витдавництво НГУ, 2016)
  Розкрито концепцію реформи вузівської навчальної дисципліни «Фізичне виховання» згідно з вимогами компетентнісного підходу. Реформа має сприяти становленню студентів і випускників вузів як фізкультурно-діяльних ...
 • Моніторинг умов праці 

  Голінько, В. І.; Чеберячко, С. І.; Шибка, М. В.; Яворська, О. О. (витдавництво НГУ, 2012)
  Розглянуто показники важкості та напруженості трудового процесу. Наведено класифікацію робіт в промисловості та гігієнічну класифікацію праці. Дано характеристику основних шкідливих чинників виробничого середовища, ...

View more