Show simple item record

dc.contributor.authorЕгурнов, А.И.
dc.contributor.authorБорук, С.Д.
dc.date.accessioned2018-06-06T12:22:35Z
dc.date.available2018-06-06T12:22:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationЕгурнов А.И. Пути сокращения выбросов оксидов серы при сжигании высокосернистых углей и отходов углеобогащения / А.И. Егурнов, С.Д. Борук // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 41(82)–42(83). – С. 283-290ru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152610
dc.description.abstractДосліджена можливість зниження обсягів викидів сірчистого ангідриду шдяхом отримання з високосірчистого вугілля висококонцентрованних водовугільних суспензій. Як речовини, здатні зв’язувати сірчистий агнгідрид запропоновано подрібнені природні карбонатні мінерали. Показано, що їх введення до складу суспензій не призводить до зниження фізико–хімічних та експлуатаційних характеристик отриманого водовугільного палива. При вмісті рекомендованих добавок 5…8% (залежно від вмісту сірки у вихідному вугіллі) викиди сірчистого ангідриду скорочуються на 60…70%.ru_RU
dc.description.abstractИсследована возможность снижения объемов выбросов сернистого ангидрида, образующегося при сжигании высокосернистых углей, путем получения на их основе высококонцентрированных водоугольных суспензий. В качестве серосвязывающих добавок предложено вводить в состав суспензии ряд измельченных природных минеральных добавок. Показано, что предложенные добавки не приводят к ухудшению физико–химических и эксплуатационных характеристик водоугольного топлива. При их содержании 5…8 % (в зависимости от содержания серы в исходном угле) выбросы сернистого ангидрида сокращается на 60…70%.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.subjectекологіяru_RU
dc.subjectсокращение выбросов оксидов серыru_RU
dc.subjectсжигание высокосернистых углейru_RU
dc.titleПути сокращения выбросов оксидов серы при сжигании высокосернистых углей и отходов углеобогащенияru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk541.183:622.33ru_RU
dc.identifier.udk622.693ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record